ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WordPress-counter

Τι ε?ναι το WordPress και γιατ? πρ?πει να το χρησιμοποι?σετε;

To WordPress ε?ναι μια πλατφ?ρμα κατασκευ?? site στο ?ντερνετ που ξεκ?νησε το 2003 απ? τον Matt Mullenweg και τον Mike Little. Σ?μερα, σχεδ?ν μια δεκαετ?α μετ?, το WordPress ?χει γ?νει η πιο δημοφιλ? και η καλ?τερη πλατφ?ρμα για να σχεδι?σετε το site σα? ? το blog σα?. To WordPress δεν ε?ναι πια μια ερασιτεχνικ? blogging platform.

Παραπ?νω απ? το 50% των top 100 websites στον κ?σμο τρ?χουν σ?μερα σε WordPress, πρ?γμα που ε?ναι σχεδ?ν απ?στευτο ε?ν το συγκρ?νουμε με το 27% που ?τανε το 2010. Το ποσοστ? αυτ? προβλ?πεται να αυξηθε? στα επ?μενα χρ?νια, ?που το WordPress πιθανολογε?ται να γ?νει μονοπ?λιο στην αγορ?.

Προσωπικ?, χρησιμοποι? το WordPress απ? την πρ?τη στιγμ? που λανσαρ?στηκε το 2003. ?χω καταλ?βει τη σημαντικ?τητα του και το πλ?θο? των δυνατοτ?των του που ε?ναι κυριολεκτικ? απερι?ριστε?. Θα ?θελα λοιπ?ν να σα? πω μερικ? πρ?γματα για τι ε?ναι τελικ? το WordPress και γιατ? πρ?πει να το χρησιμοποι?σετε ω? το βασικ? επαγγελματικ? εργαλε?ο για να φτι?ξετε το site σα? και την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση.

Τι ε?ναι το WordPress;

Το WordPress ε?ναι ?να απλ? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ( CMS content management system ) που μπορε? να χρησιμοποιηθε? στην κατασκευ? οποιουδ?ποτε τ?που website. Αρχικ? αναπτ?χθηκε για την κατασκευ? και δημοσ?ευση μ?νο blogs. Τα τελευτα?α χρ?νια ?χει εξελιχθε? σε ?να πλ?ρε? πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων, e-shop, forum και ?λων των ειδ?ν sites.

Ε?ναι ?να λογισμικ? ανοιχτο? κ?δικα ( open source ) και ε?ναι παν?σχυρο στην δημιουργ?α, διαχε?ριση και διαμοιρασμ? περιεχομ?νου στο ?ντερνετ και τα social media. Επ?ση?, ?σα site φτι?χνω με wordpress, ?λα βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Σ?μερα, το WordPress ?χει δ?σει πνο? σε χιλι?δε? blogs που ε?ναι ιδια?τερα δημοφιλ? και ?χουν πολ? traffic. Το WordPress ε?ναι ?να πολ? δυνατ? εργαλε?ο και ?χει π?ρα πολλ? καλογραμμ?να πρ?σθετα. Τα WordPress plugins ? πρ?σθετα που ε?ναι δωρε?ν ε?ναι περισσ?τερα απ? 42.000 και παραπ?νω απ?? 2.700? θ?ματα διατ?θενται και αυτ? δωρε?ν.

Ο αριθμ?? του? συν?χεια αυξ?νει, και αυτ? σημα?νει ?τι αν ξεκιν?σετε σ?μερα το site σα? θα ?χετε απερι?ριστη πρ?σβαση σε χιλι?δε? θ?ματα και πρ?σθετα, χωρ?? να χρειαστε? να αγορ?σετε κ?τι.

Γιατ? WordPress;

Υπ?ρχουν χιλι?δε? ?λλα Συστ?ματα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου ( Content Management Systems ) παρ?μοια με το WordPress και πολλ? απ? αυτ? ε?ναι π?ρα πολ? αποτελεσματικ? στην αγορ? που απευθ?νονται. ?χω δοκιμ?σει τα περισσ?τερα απ? αυτ?, ?πω? το druppal, joomla, magento, opencart, pligg, phpBB, flynax και πολλ? ?λλα.

?μω?, καν?να δεν φτ?νει σε SEO το WordPress και καν?να δεν ?χει την ?δια τεχνικ? υποστ?ριξη και την ?δια κοιν?τητα προγραμματιστ?ν σε ?λο τον κ?σμο που με τι? τεχνικ?? του? γν?σει? ?χουν οδηγ?σει το WordPress στην κορυφ?!

Αν ακ?μα ε?στε σκεπτικιστ?? και σκ?φτεστε γιατ? να χρησιμοποι?σετε το WordPress, σα? δ?νω ακ?μα μερικο?? σοβαρο?? λ?γου?:

Το WordPress ε?ναι Open Source Platform

Το WordPress ε?ναι μια open source platform ? μια πλατφ?ρμα ανοιχτο? κ?δικα, που σημα?νει ?τι προγραμματιστ?? και ειδικο? απ? ?λο τον κ?σμο εργ?ζονται σκληρ? με κοιν? σκοπ? να το βελτι?σουν. Το λογισμικ? του WordPress μπορε? να χρησιμοποιηθε? ?πειρε? φορ?? και σε ?πειρα site και e-shops χωρ?? καν?ναν περιορισμ? και καν?να κ?στο? αγορ?? ?δεια?.

Δεν χρει?ζεται να πληρ?σετε σε καν?να τρ?το μ?ρο? ? εταιρε?α για να αγορ?σετε κ?ποια ?δεια λογισμικο? για το WordPress, ?πω? γ?νεται με τα Windows. Το μ?νο που χρει?ζεται να κ?νετε ε?ναι να πληρ?σετε για το domain name, το hosting και το κ?στο? κατασκευ?? του site σα?.

Ε?ναι μ?γιστα επεκτ?σιμο

Ε?ν ?δη χρησιμοποιε?τε WordPress, τ?τε δεν θα πρ?πει να ανησυχε?τε σχετικ? με την επεκτασιμ?τητα του. Ε?ναι απερι?ριστη!

Δεν ?χω βρει ακ?μα κ?ποιον που να ?χει προβλ?ματα επεκτασιμ?τητα? με το WordPress. Κ?ποιοι το χρησιμοποιο?ν ?δη για π?νω απ? μια δεκαετ?α και ?χουν δημοσιε?σει χιλι?δε? σελ?δε? και ?ρθρα χωρ?? ποτ? να ε?χαν κ?ποιο πρ?βλημα. Θεωρ? ?τι δεν θα βρεθε? ποτ? κ?ποιο πρ?βλημα τεχνικ? ? μη που να μην μπορε? το WordPress να το ξεπερ?σει.

Το WordPress.com απ? μ?νο του αποτελε? ?να φωτειν? παρ?δειγμα επεκτασιμ?τητα?. Με μ?α μ?νο εγκατ?σταση? multisite το WordPress τρ?χει σχεδ?ν π?νω απ? 30 εκατομμ?ρια sites ?πω? τα? TechCrunch, Gigaom, CNN blogs και πολλ? ?λλα.

?χει Spam Protection

?χω προσωπικ? χρησιμοποι?σει και δοκιμ?σει χιλι?δε? κ?δικε? και προγρ?μματα στο παρελθ?ν, αλλ? το WordPress ?χει την καλ?τερη λ?ση για? spam protection. Τα παλι?τερα παραδοσιακ? site χωρ?? WordPress, ε?χανε μεγ?λο θ?μα στη λειτουργ?α του?, γιατ? ε?ν ?φηνε? ανοιχτ? τα σχ?λια ? κ?ποια πεδ?α εγγραφ??, αυτ? γ?μιζαν με spam.

Με plugins ?πω? το Akismet, GASP, Conditional Captcha, και πολλ? ?λλα, μπορε?τε να σταματ?σετε χιλι?δε? spam comments και ν?ε? spam εγγραφ?? χρηστ?ν. Πιστε?ω ?τι το WordPress ?χει την καλ?τερη λ?ση στο spam protection απ? οποιοδ?ποτε ?λλο site στο ?ντερνετ.

Μεγαλ?τερη Κοιν?τητα Τεχνικ?? Υποστ?ριξη?

Η τερ?στια κοιν?τητα τεχνικ?? υποστ?ριξη? απ? bloggers, developers, designers και απλο?? χρ?στε? σε ?λο τον κ?σμο, κ?νει το WordPress τ?σο λειτουργικ?, δυνατ? και σταθερ?.

Δεν θα αντιμετωπ?σετε ποτ? καν?να πρ?βλημα στο να προσθ?σετε ? να αφαιρ?σετε μαι ν?α δυνατ?τητα στο WordPress. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? πηγ?? στο ?ντερνετ και πλ?θο? sites που μπορε?τε να βρε?τε λ?σει? και βο?θεια σε ?λα τα ζητ?ματα που θα αντιμετωπ?σετε. Σα? παραθ?τω μερικ? απ? μερικ? support forums που παρ?χουν δωρε?ν υποστ?ριξη:

?νθρωποι απ? ?λο τον κ?σμο, υποστηρ?ζουν και συνεισφ?ρουν στην συνεχ? του αν?πτυξη και εξ?λιξη. Αυτ? και μ?νο το καθιστ? το καλ?τερο blogging software για την αν?πτυξη και δημιουργ?α ?ρτιων websites.

WordPress Themes & Plugins

Το WordPress.org ε?ναι το πρ?το site που μπορε? να βρει κ?ποιο? δωρε?ν WordPress themes. Το επ?σημο αποθετ?ριο θεμ?των τη?? WordPress ( WordPress Repository ) προσφ?ρει χιλι?δε?? WordPress themes & plugins χωρ?? κ?ποιο κ?στο?.

?χουνε πολ? μεγ?λη ποικιλ?α δωρε?ν θεμ?των για να ξεκιν?σει κ?ποιο? το site του, ?μω? δεν τα συνιστ? γιατ? ε?ναι περιορισμ?νων δυνατοτ?των. Συνιστ? μ?νο την αγορ? πληρωμ?νων WordPress Themes.

Αν ψ?χνετε να προσθ?σετε ν?ε? δυνατ?τητε? στο WordPress site σα?, σ?γουρα θα βρε?τε κ?ποιο plugin για αυτ?. Τι? περισσ?τερε? φορ?? το WordPress plugins repository ?χει το plugin δωρε?ν. Σε αντ?θετη περ?πτωση θα αναγκαζ?σασταν να ξοδ?ψετε μια μικρ? περιουσ?α για να αποκτ?σετε ?λα αυτ? τα πρ?σθετα που θα κ?νουν το site σα? να πετ?ει!

Μερικ? απ? τα πιο χρ?σιμα και τα αγαπημ?να μου WordPress plugins ε?ναι: WordPress SEO by Yoast, Akismet, GASP, JetPack, BuddyPress, τα οπο?α θα σα? βοηθ?σουν να βελτι?σετε το site σα?.

?WordPress Premium Τhemes & Premium Plugins

Μπορε?τε να δημιουργ?σετε το πρ?το σα? site χωρ?? να ξοδ?ψετε ο?τε ?να cent. Θα πρ?πει β?βαια να αγορ?σετε ?να domain name και το απαρα?τητο hosting.

Αν ?μω? θελ?σετε να κ?νετε ?να επαγγελματικ? site με ?πειρε? δυνατ?τητε? θα πρ?πει να αγορ?σετε ?να Premium WordPress Theme και ?σω? μερικ? Premium Plugins.

Υπ?ρχουν χιλι?δε? απ? αυτ? στι? παρακ?τω εταιρε?ε?:

 • WooCommerce, η καλ?τερη δωρε?ν λ?ση eCommerce για να φτι?ξετε το δικ? σα? WordPress site.
 • Gravity Forms, μια πολ? καλ? λ?ση για να δημιουργ?σετε εξειδικευμ?νε? φ?ρμε?, φ?ρμε? πληρωμ?ν, φ?ρμε? παραγγελ?α? και ?λλα.
 • Solostream Premium WordPress Themes, η εταιρε?α με πληρωμ?να θ?ματα σε WordPress που προτιμ? και μ?χρι σ?μερα δεν ?χω βρει καλ?τερη. Πιστ?ψτε με ?χω μ?χρι σ?μερα χρησιμοποι?σει π?νω απ? 1.000 θ?ματα και ?χω ξοδ?ψει μια μικρ? περιουσ?α σε θ?ματα και συνδρομ??.

To WordPress ?χει αντ?ξει στον χρ?νο

Μερικ? CMS software ξαφνικ? εξαφαν?ζονται απ? την αγορ?, και ?χω δει απ? το 1998 που ε?μαι στην αγορ? του ?ντερνετ π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? και προγρ?μματα να εξαφαν?ζονται. Δεν συν?βη το ?διο ?μω? και για το WordPress.

Δεν πιστε?ω ?τι ε?ναι επικ?νδυνη μια πρ?βλεψη ?τι το WordPress θα συνεχ?ζει να υπ?ρχει ?σο θα υπ?ρχει ?ντερνετ.? Υπ?ρχουν π?νω απ? 30 εκατομμ?ρια sites παγκοσμ?ω? που υποστηρ?ζονται απ? το WordPress. Μερικ?? απ? τα πιο δι?σημα sites σε WordPress ε?ναι των αμερικ?νικων εισηγμ?νων εταιρει?ν: TechCrunch, Mashable, και TheVerge.

Βγ?λτε λεφτ? με το WordPress

Το 2011, Ο Matt Mullenweg, ο ιδρυτ?? του WordPress αν?φερε ?τι περ?που 20,000 ?νθρωποι παγκοσμ?ω? βγ?ζουν το ψωμ? του? αποκλειστικ? απ? τη χρ?ση του WordPress. Τα στατιστικ? προ?ρχονται απ? τα προφ?λ των χρηστ?ν του WordPress.org forum. Αυτ? το στατιστικ? αναφ?ρθηκε το 2011, ?ρα ε?μαι σ?γουρο? ?τι θα ε?ναι ο αριθμ?? αυτ?? τουλ?χιστον διπλ?σιο? σ?μερα.

Τα ανεπ?σημα στατιστικ? ε?ναι ?μω? πολ? περισσ?τερα, γιατ? υπ?ρχουν π?ρα πολλο? που βγ?ζουν χρ?ματα απ? το WordPress και δεν ε?ναι μ?λη ? δεν συμμετ?χουν ενεργ? στο WordPress.org forum. ?να? απ? αυτο?? ε?μαι και εγ?.

Θε?ρησα ?μω? σωστ? να μιλ?σω με παραδε?γματα και στοιχε?α, ?πω? κ?νω π?ντα και ?χι θεωρητικ?. ?τσι ?φτιαξα μια λ?στα με ιδι?τε? και εταιρε?ε? που φα?νεται ?τι βγ?ζουν μια μικρ? περιουσ?α στο ?ντερνετ απ? το WordPress, γιατ? ?χι και εσει?;

Ιδι?τε?

 • Ο Oliver Dale ε?ναι ο ιδρυτ?? τη?? Kooc Media, τη? εταιρε?α? π?σω απ? τα εκπληκτικ? προ??ντα ThemeFurnace, WPTurbo και WPLift.
 • Η Siobhan Mckeown, ε?ναι μια παραγωγ?? περιεχομ?νου σε WordPress και ?χει συνεργαστε? με τι? εταιρε?ε? WooThemes, ManageWP, WPMU και Smashing Magazine. Πριν απ? λ?γο καιρ? προσλ?φθηκε απ? την? Audry Capital. Για ?σου? δεν ξ?ρουν ποια ε?ναι η Audrey Capital, ε?ναι ο angel investor του Matt Mullenweg.
 • Η Kim Doyal, αναπτ?σσει sites σε WordPress και βγ?ζει λεφτ? απ? αυτ?, απ? 2009.
 • Και τ?λο? εγ? που με την εταιρε?α πληροφορικ?? που ε?χα παλαι?τερα, ?που κατε?χα το 50% φτι?χναμε sites σε WordPress και βγ?ζαμε λεφτ? απ? αυτ?? απ? το 2003.

Εταιρε?ε?

 • Matt Mullenweg (συνιδρυτ?? τη? WordPress) διαχειρ?ζεται την Automattic, που παρ?χει υπηρεσ?ε? μ?σω του WordPress.com!
 • StudioPress, ?να theme shop ιδιοκτησ?α? τη? CopyBlogger Media.
 • WPEngine, μια εταιρε?α διαχε?ριση? WordPress hosting που ?χει σηκ?σει π?νω απ? $1.2 εκατομμ?ρια σε κεφ?λαια!
 • ManageWP, ?να ειδικ? λογισμικ? που σου επιτρ?πει να διαχειρ?ζεσαι πολλ?? εγκαταστ?σει? WordPress απ? ?να μ?νο κ?ντρο διαχε?ριση? ?? dashboard.

Υπ?ρχουν πολλ?? ακ?μη εταιρε?ε? που ?χουνε χτ?σει τη β?ση των προ??ντων και των υπηρεσι?ν που παρ?χουν γ?ρω απ? το WordPress και προσφ?ρουν εργασ?α σε εκατοντ?δε? ?τομα.

Χρει?ζεστε ακ?μα και ?λλου? λ?γου? για να χρησιμοποι?σετε WordPress στο επ?μενο σα? site; Μπορε?τε παρακ?τω να διαβ?σετε ?να σχετικ? ?ρθρο που δημοσιε?τηκε στο περιοδικ? TIME.

Περ?ληψη: Το 19% των Ιστοσελ?δων Παγκοσμ?ω? Λειτουργο?ν σε WordPress

Αφορμ? γι’ αυτ? το ?ρθρο στ?θηκε ?να δημοσ?ευμα τη? online ?κδοση? του περιοδικο? TIME σχετικ? με την εταιρ?α Automattic η οπο?α βρ?σκεται π?σω απ? το την δημοφιλ? πλατφ?ρμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων και γενικ?τερα διαχε?ριση? περιεχομ?νου WordPress.

Συγκεκριμ?να το δημοσ?ευμα αναφερ?ταν στην πρ?οδο τη? εν λ?γω εταιρ?α?, καθ?? μπ?κε με αξι?σει? στο λεγ?μενο Billion Dollar Club, που περιλαμβ?νει μερικ?? απ? τι? ταχ?τερα αναπτυσσ?μενε? εταιρ?ε? του χ?ρου. Σ?μφωνα με τον ιδρυτ? τη? εταιρ?α? Matt Mullenweg?η ε?σοδο? τη? οφε?λεται στην σημεριν? αξ?α τη? εταιρε?α? που εκτιμ?τε στα 1.16 δι? δολ?ρια. Καθ?λου ?σχημα για μια εταιρ?α που ιδρ?θηκε πριν απ? 9 χρ?νια και σ’ αυτ? την δι?ρκεια η μ?νη χρηματοδ?τηση που ?λαβε ?ταν μ?λι? 12 εκατομμ?ρια δολ?ρια κυρ?ω? απ? venture capitals (κεφ?λαια επιχειρηματικ?ν συμμετοχ?ν) το 2008.

Να σημειωθε? ?τι η γνωστ?τερη δραστηρι?τητα τη? εταιρ?α? ε?ναι η διαχε?ριση τη? πλατφ?ρμα? WordPress η οπο?α να σημειωθε? διατ?θεται δωρε?ν. Μερικ?? απ? τι? επ? πληρωμ?? υπηρεσ?ε? που παρ?χει ε?ναι οι εξ?? :

 • Offshore daily backup
 • WordPress Security

Το φοβερ? στοιχε?ο που προκ?πτει απ? το δημοσ?ευμα και ενδιαφ?ρει κατασκευαστ?? και κατ?χου? ιστοσελ?δων ε?ναι ?τι η πλατφ?ρμα για την κατασκευ? ιστοσελ?δων WordPress, σε self-hosted περιβ?λλον ε?ναι υπε?θυνη για την λειτουργ?α του 25 % των ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω?!

?να? αριθμ?? ο ?ποιο? ε?ναι αρκετ? μεγ?λο? ειδικ? αν τον δο?με σε απ?λυτα νο?μερα. Αρκε? να αναλογιστο?με ?τι υπ?ρχουν π?νω απ? 50 ανταγωνιστικ?? πλατφ?ρμε? διαχε?ριση? περιεχομ?νου. Μερικ?? απ? αυτ?? ε?ναι οι πλατφ?ρμα Article Beach, Article Dashboard, Article Directory Pro, Article Friendly, Buddy Press, Drupal, Joomla, Moodle, Open Reality, PHP Motion, Ucenter, V-Bulletin Blog, Xpress Engine, Zen Desk, κ.α.

Π?ρα δε απ? τι? πλατφ?ρμε? διαχε?ριση? περιεχομ?νου υπ?ρχουν και δεκ?δε? πλατφ?ρμε? δημιουργ?α? αναρ?θμητων ?λλων τ?πων ιστοσελ?δων ?πω? social network websites, social bookmarking website, forums, wiki websites, microblog websites, κ.α.

?τσι ε?κολα αντιλαμβ?νεται κανε?? ?τι το να λειτουργε? το 19% των ιστοσελ?δων παγκοσμ?ω? σε WordPress δεν ε?ναι μια απλ? υπ?θεση. To ποσοστ? αυτ? οφε?λεται στην αξιοπιστ?α τη? πλατφ?ρμα, στην μεγ?λη και ενεργ? κοιν?τητα προγραμματιστ?ν και χρηστ?ν και στην φιλικ?τητα τη? προ? τον χρηστ?, τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τα κοινωνικ? δ?κτυα.

WordPress και Web Hosting

Η δημοφιλ?α του WordPress αν?γκασε εταιρε?ε? κολοσσο?? στην παροχ?? υπηρεσι?ν web hosting ?πω? η?BlueHost και η DreamHost να δημιουργ?σουν υπηρεσ?ε? hosting ειδικ? για ιστοσελ?δε? που λειτουργο?ν σε WordPress με βελτιστοποιημ?νε? ρυθμ?σει?. Εν? υπ?ρχουν και ?λλε? αντ?στοιχε? εταιρε?ε? ?πω? η WPengine που παρ?χουν αποκλειστικ? και μ?νο WordPress hosting.

Ενδεικτικ? θα αναφ?ρω μερικο?? αριθμο?? που σχετ?ζονται ?μεσα με το WordPress και δικαιολογο?ν την δημοφιλ?α του. Τα παρακ?τω σ?νολα προκ?πτουν απ? μετρ?σει? και ?ρευνε? προηγο?μενου ?του?, 2013.

Το WordPress σε αριθμο??

 • ?46+ εκατ. core downloads
 • 336 ν?α δωρε?ν templates
 • 26.000 διαθ?σιμα δωρε?ν plugins
 • 69% των χρηστ?ν το χρησιμοποιο?ν ω? CMS
 • 20% των χρηστ?ν το χρησιμοποιο?ν ω? hybrid blog
 • 6% των χρηστ?ν το χρησιμοποιο?ν ω? blog
 • 7% των χρηστ?ν το χρησιμοποιο?ν ω? app platform

Κλε?νοντα? θα σα? προτρ?ψω να δημιουργ?σετε σε WordPress ακολουθ?ντα? το παρ?δειγμα και την εμπειρ?α εκατομμυρ?ων χρηστ?ν παγκοσμ?ω?. Μια ιστοσελ?δα φτιαγμ?νη σε WordPress αποτελε? ?να ?τοιμο ολοκληρωμ?νο εργαλε?ο με δυνατ?τητα αναρ?θμητων επεκτ?σεων γι” αυτο?? που θ?λουν να δραστηριοποιηθε? στον χ?ρο του διαδικτ?ου

Ποιο? χρησιμοποιε? σ?μερα WordPress?

Κυβερνητικ? ιδρ?ματα τη? Μεγ?λη? Βρεταν?α? -η ?δια τ?ση ακολουθε?τε και στην Ελλ?δα

Μ?σα Μαζικ?? Ενημ?ρωση?

Μεγ?λε? Εταιρε?ε?

Ιδι?τε?

Δε?τε περισσ?τερα παραδε?γματα για WordPress sites

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍