ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

marketing

Super Affiliate Marketing 101

Περιεχ?μενα

Τι ε?ναι το affiliate marketing? Το Affiliate marketing ε?ναι η χρ?ση μια ιστοσελ?δα? που πουλ?ει προ??ντα ? υπηρεσ?ε? απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? που ονομ?ζονται affiliates ? συνεργ?τε? για να την βοηθ?σει να προωθ?σει τα προ??ντα τη?.

Διαφορετικ? λ?γεται και online marketing ? internet marketing ? performance marketing. To performance marketing ε?ναι μια μ?θοδο? μ?ρκετινγκ ?που ?λλε? συνεργαζ?μενε? ιστοσελ?δε? πουλ?νε ηλεκτρονικ? τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? που παρ?χει?.

Με το affiliate marketing μπορε?τε να ξεκιν?σετε να ασχολε?στε αμ?σω? χωρ?? να ?χετε δικ? σα? ιστοσελ?δα ? δικ? σα? προ??ν. Μπορε?τε να ξεκιν?σετε το affiliate marketing σε συνδυασμ? με την κ?ρια δραστηρι?τητ? σα? στο ?ντερνετ ? ξεχωριστ?. Στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ, π?ρα πολλο? επαγγελματ?ε? ?χουνε μια φαρ?τρα με προγρ?μματα affiliate marketing και πληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? για του? ανθρ?που? που δεν γρ?φονται στην εταιρε?α δικτυακο? μ?ρκετινγκ που του? προτε?νουν.

Μ?λιστα ?χει γ?νει και τ?σο τη? μ?δα? αυτ? η τ?ση που ?λο και περισσ?τεροι βγ?ζουν χρ?ματα απ? το affiliate marketing παρ? απ? το network marketing.

Θα πρ?πει να ?χετε πολλαπλ?? επιλογ?? εισοδ?ματο? απ? το ?ντερνετ και να μην περιμ?νετε μ?νο απ? μια πηγ?.

Στα προηγο?μενα δ?ο ?ρθρα μου ε?χα μιλ?σει εισαγωγικ? για το affiliate marketing. Ε?ν δεν προλ?βατε να τα δε?τε, μπορε?τε να τα ρ?ξετε μια ματι? εδ?:

 

?

Γιατ? να ξεκιν?σετε στο affiliate marketing?

1.Ε?ναι ?να σεν?ριο ?που και οι δ?ο πλευρ?? συνεργ?ζονται για το αμοιβα?ο κ?ρδο?.

 1. Χρει?ζεται μικρ? κεφ?λαιο εκκ?νηση? ? καθ?λου κεφ?λαιο εκκ?νηση? για να ξεκιν?σει κ?ποιο?. Τα περισσ?τερα προγρ?μματα affiliate marketing ?πω? τη? Linkwise ε?ναι δωρε?ν για να ξεκιν?σει?. ?να ?λλο εξ?σου αξι?πιστο πρ?γραμμα affiliate marketing ε?ναι τη? εταιρε?α? Clickbanner.
 2. Ε?ναι ?να? πολ? ε?κολο? τρ?πο? να συμπεριλ?βετε περισσ?τερε? προσοδοφ?ρε? προσφορ?? για του? πελ?τε?, και να του? προσφ?ρετε περισσ?τερε? επιλογ??.
 3. Δημιουργε?τε παρ?λληλα φ?μη, εν? βγ?ζετε και χρ?ματα μ?σω ?ντερνετ.
 4. Δεν χρει?ζεται να εμπλακε?τε στην παραγωγ? και αποθ?κευση των προ??ντων.Το μ?νο που χρει?ζεται να αναλ?βετε ε?ναι την υποστ?ριξη πελατ?ν για να καλλιεργ?σετε περισσ?τερο τι? σχ?σει? σα? με του? πελ?τε? σα?.

Ε?ναι πολ? συνετ? να επιλ?ξετε ?να καλ? affiliate marketing πρ?γραμμα και να το προσαρμ?σετε μ?σα στο καν?λι πωλ?σεων σα?.

Η διαδικασ?α του Affiliate Marketing

Η διαδικασ?α του affiliate marketing ε?ναι απλ?:

 1. Δημιουργ?στε ?ναν λογαριασμ? στο Paypal
 2. Βρε?τε ?να προ??ν ? υπηρεσ?α σε ?να affiliate program
 3. Εγγραφε?τε σαν affiliate ? συνεργ?τη?

4.Προωθ?στε το προ??ν ? την υπηρεσ?α σα?

 1. Πληρωθε?τε τι? προμ?θειε? σα?
 2. Επαναλ?βατε την διαδικασ?α

Ακο?γεται το παραπ?νω σαν το ευκολ?τερο πρ?γμα στον κ?σμο; Εσε?? θα κοιμ?στε και το affiliate site σα? θα παρ?γει ?να κ?ρο λεφτ? στον αυτ?ματο πιλ?το! Αυτ? θα γ?νεται μ?χρι να ξυπν?σετε!

Αυτ? δεν σα? λ?νε οι περισσ?τεροι ?νθρωποι στο affiliate marketing ? τουλ?χιστον στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ; ?χω αγορ?σει πολλ? προ??ντα απ? δικτυακ? μ?ρκετινγκ στο παρελθ?ν και ο εισηγητ?? μου μου ?λεγε:

-Δεν χρει?ζεται καν να τα προωθ?σει?, τα προ??ντα πουλ?νε απ? μ?να του?!

Δουλε?ει στα αλ?θεια το Affiliate Marketing?

Δουλε?ει το affiliate marketing, εφ?σον δουλε?ει?!

To Affiliate marketing δεν ε?ναι ?να τρυκ ? κ?λπο για γρ?γορο πλουτισμ?. Το Affiliate marketing ε?ναι το να χτ?σει? μια επιχε?ρηση. Και αυτ? απαιτε? κ?πο, χρ?νο και θυσ?ε?. Ε?μαι μια καθημεριν? διαδικασ?α, ?να? μαραθ?νιο? και ?χι ?να σπριντ.

Αξ?ζει λοιπ?ν τον κ?πο να διαθ?σετε χρ?νο και κ?πο να χτ?σετε τη δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση; Ναι, αρκε? να το θ?λετε να ?χετε τη δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και να θ?λετε να κ?νετε ν?α πρ?γματα στη ζω? σα?. Π?ντα πρ?πει να ?χετε ?να ?νειρο και ?να στ?χο.

Ε?ν π?λι δεν ταυτ?ζεστε με την εικ?να του επιχειρηματ?α και του αυτοδημιο?ργητου, τ?τε δεν ε?ναι το affiliate marketing για σα?. Σταματ?στε να διαβ?ζετε εδ? και βρε?τε κ?τι ?λλο να κ?νετε, μην σπαταλ?τε το χρ?νο σα?. Αν ?μω? το affiliate marketing σα? αρ?σει και σα? ενθουσι?ζει, τ?τε δεν ?χετε παρ?:

1. Να κ?νετε το δικ? σα? site και

2. Να γραφτε?τε στην Linkwise, την καλ?τερη πλατφ?ρμα affiliate marketing στην Ελλ?δα.

 

Affiliate Marketing και Καμπ?λη Μ?θηση?

marketing

Το να γ?νετε συνεργ?τη? στο affiliate marketing ε?ναι σαν να μαθα?νετε μια καινο?ρια τ?χνη ? δουλει?. Ε?ναι σαν να πηγα?νετε στο πανεπιστ?μιο. Ξεκιν?τε να μαθα?νετε τα βασικ? και χτ?ζετε θεμ?λια π?νω σε αυτ? που μ?θατε. Ε?ναι μια διαδικασ?α μ?θηση? β?μα β?μα που χρει?ζεται χρ?νο για να μ?θετε τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? που πουλ?τε και το πω? λειτουργε?τε την ιστοσελ?δα σα?.

Αποτυχ?α να προετοιμαστε?τε

Οι ?νθρωποι δεν γνωρ?ζουν τι πρ?πει να κ?νουν στην αρχ? για αυτ? και αποτυχα?νουν. ?μα ξεκιν?τε τη δικ? σα? επιχε?ρηση affiliate marketing και δεν ε?στε προετοιμασμ?νοι, τ?τε σ?γουρα θα αποτ?χετε! Οι περισσ?τεροι απ? μα? αποτυχα?νουμε -και εγ? μαζ? σα?- γιατ? ενθουσιαζ?μαστε στην ιδ?α του γρ?γορου χρ?ματο? και ξεχν?με τα βασικ?.

Θα πρ?πει να σταματ?με να πυροβολο?με κ?θε καινο?ριο στ?χο και να ξεκιν?σουμε να προετοιμαζ?μαστε για να πετ?χουμε. Ο χρ?νο? προετοιμασ?α? μοι?ζει αντιπαραγωγικ??, ειδικ? ?ταν χρειαζ?μαστε γρ?γορα αποτελ?σματα επειδ? δεν ?χουμε πολλ? λεφτ?.

Προσεχτικ? προετοιμασ?α και σχεδιασμ?? για να πετ?χετε?

Σταματ?στε να πανικοβ?λλεστε και προετοιμαστε?τε. ?ταν ξεκ?νησα με το affiliate marketing, ?μουνα σε τ?τοια φο?ρια που δεν αφι?ρωσα τον χρ?νο για να καταλ?βω πω? λειτουργε? αυτ? το επιχειρηματικ? μοντ?λο.

Π?ρασα πικρ? απογο?τευση και ?φαγα μεγ?λη ?ττα του? επ?μενου? μ?νε? ?ταν κατ?λαβα ?τι δεν ε?χα προετοιμαστε? σωστ? και απ?τυχα γιατ? δεν ε?χα προετοιμαστε? κατ?λληλα για να πετ?χω. ?πρεπε να αλλ?ξω αγορ?, να ξανασχεδι?σω τι? υπηρεσ?ε? μου και τι? ιστοσελ?δε? μου και το καν?λι πωλ?σεων.

Π?ρασα αμ?τρητε ν?χτε? μ?χρι το πρω? να κ?νω διορθ?σει? και βελτι?σει? στην ιστοσελ?δα μου, μ?χρι να φτ?σω σε ?να ικανοποιητικ? επ?πεδο.

Στ?χοι Affiliate Marketing

Πρ?πει να ?χετε στ?χου? σε κ?θε πλευρ? τη? επιχειρηματικ?? σα? ζω?? και σταδιοδρομ?α?. Θα πρ?πει να ?χει εφικτο?? αλλ? και λ?γο φιλ?δοξου? στ?χου? για να πετ?χετε στη ζω? σα?. Μη επιτε?ξιμοι στ?χοι θα σα? οδηγ?σουν στην αποτυχ?α και την απογο?τευση. Χρει?ζεστε στ?χου? που απαιτο?ν κ?ποια προσπ?θεια.

Οι στ?χοι σα? θα πρ?πει να ε?ναι εστιασμ?νοι σε δρ?σει? και να ε?ναι ξεκ?θαροι, μετρ?σιμοι και συγκεκριμ?νοι.

Π?ντα να χρησιμοποιε?τε κατ?φαση και να γρ?φετε του? στ?χου? σα?. Ο εγκ?φαλ?? σα? μπορε? να εστιαστε? μ?νο σε ?να πρ?γμα τη φορ? και ?χι παραπ?νω. Επ?ση? δεν δ?χεται τ?ποτε ?λλο εκτ?? απ? την κατ?φαση, για παρ?δειγμα την ?ρνηση την μετατρ?πει σε κατ?φαση μ?νο? του.

Ξεκιν?στε με παιδικ? μικρ? β?ματα και μην προσπαθε?τε σε μια μ?ρα να χτ?σετε τον Παρθεν?να! Για παρ?δειγμα ε?ν θ?λατε να βγ?λετε 1.000€ το μ?να πρ?πει να περ?σετε πρ?τα απ? τα 300€, μετ? τα 600€ και μετ? να π?τε στα 1.000€!

Σχεδι?στε να ?χετε μικρο?? μηνια?ου? και διαχειρ?σιμου? στ?χου?.

Δημιουργ?στε τη δικ? σα? προσωπικ? SWNOT analysis

Απλ?? γρ?ψτε κ?τω στο χαρτ? τα δυνατ? και τα αδ?νατα σημε?α σα?. Εστιαστε?τε στα δυνατ? σα? σημε?α μ?νο και παραβλ?ψτε τα αδ?νατα. Ε?ν δεν μπορε?τε να κ?νετε κ?τι, μη φοβ?στε να το αναθ?σετε σε κ?ποιον ?λλον. Το επ?μενο β?μα σα? ε?ναι να δε?τε ποιου? π?ρου? ?χετε διαθ?σιμου? σε χρ?νο και χρ?μα αυτ? τη στιγμ? .

?μα ?χετε χρ?ματα, μπορε?τε να τα επενδ?σετε για να π?τε πιο γρ?γορα και να βγ?λετε πιο γρ?γορα χρ?ματα. ?μα ?χετε χρ?νο, τ?τε θα πρ?πει να αξιοποι?σετε το χρ?νο που ?χετε κατ?λληλα για να μ?θετε ν?ε? δεξι?τητε? που θα σα? οδηγ?σουν στην επιτυχ?α.

 

Δημιουργ?στε ?να πλ?νο καθημεριν?? βελτ?ωση?

Γν?θι σαυτ?ν, μ?θετε τον εαυτ? σα? τι? δυνατ?τητε? και τα ?ρια σα?. Μετ? ρωτ?στε τον εαυτ? σα? ποια ε?ναι τα κρ?σιμα πρ?γματα για την επιτυχ?α για να πετ?χετε του? στ?χου? σα? και να παρ?γετε αποτελ?σματα. Να ?χετε ?να καθημεριν? πλ?νο σε συμφων?α με το εβδομαδια?ο και το μηνια?ο πλ?νο δρ?ση? σα?. Σκεφτε?τε μακροπρ?θεσμα και ρωτ?στε τον εαυτ? σα? ποιο μ?ρο? του πλ?νου σα? ?χει τα πιο μακροπρ?θεσμα οφ?λη για σα?; Σε αυτ? ακριβ?? το μ?ρο? του πλ?νου σα? θα πρ?πει να εστι?σετε τι? προσπ?θει?? σα?.

Δουλ?ψτε του? βραχυπρ?θεσμου? και καθημερινο?? σα? στ?χου?. Οι μακροπρ?θεσμοι στ?χοι σα? ? οι πενταετ?? στ?χοι σα?, θ?λουν πολ? δουλει? για να του? πετ?χετε και ?σω? στη διαδικασ?α να τα παρατ?σετε και να απογοητευθε?τε. Σκεφτε?τε θετικ? και επιτ?χετε μικρο?? βραχυπρ?θεσμου? στ?χου?. Δημιουργ?στε επιτε?ξιμου? και ελαφρ?? προκλητικο?? στ?χου?.

Δεσμευτε?τε στου? στ?χου? σα?. Χρει?ζεται επιμον?. Συνεχ?? να ελ?γχεται την πρ?οδ? σα?, π?ρτε ?να ?σπρο π?νακα, γρ?ψτε του? στ?χου? σα? και κοιτ?ξτε του? κ?θε μ?ρα. Μια πολ? πετυχημ?νη στρατηγικ? ε?ναι η δημιουργ?α εν?? VISION BOARD ? εν?? π?νακα ονε?ρων. Κ?θε μ?ρα χαρ?ξτε του? στ?χου? σα? και κ?ντε διορθωτικ?? κιν?σει?.

Vision Board- Π?νακα? Ονε?ρων

Πω? να εκπληρ?σετε ?λου? του? στ?χου? σα? ενεργοποι?ντα? το δεξ? ημισφα?ριο του εγκεφ?λου σα? και το ενορατικ? σα? χ?ρισμα.

Για να σα? δ?σω μια μεγαλ?τερη βο?θεια αυτ? τη χρονι? για να πετ?χετε του? στ?χου? σα? ε?τε στο ?ντερνετ, ε?τε στη ζω? γενικ?τερα, θα σα? δ?σω μερικ?? απλ?? συμβουλ?? για να δημιουργ?σετε το δικ? σα? π?νακα ονε?ρων ? Vision Board.

Γιορτ?στε τι? μικρ?? σα? επιτυχ?ε?, ανταμε?βοντα? τον εαυτ? σα? πρ?το! Επ?ση? μ?θετε απ? τι? αποτυχ?ε? σα? και κρατ?στε ημερολ?γιο με το τι συμβα?νει. Καταγρ?ψτε την πρ?οδο σα? και παραμε?νετε θετικο? ακ?μη και με του? πιο αρνητικο?? ανθρ?που?.

affiliate marketing-super

Affiliate Marketing Προ?πολογισμ??: Χρ?νο? και Χρ?μα

Καταστρ?στε ?ναν γενικ? προ?πολογισμ? για τον χρ?νο και τα χρ?ματα που διαθ?τετε. Καταγρ?ψτε του? π?ρου? σα? και δημιουργ?στε ?ναν προ?πολογισμ? χρ?νου και χρ?ματο? για να πετ?χετε τα καλ?τερα αποτελ?σματα.

Τα περισσ?τερα χρ?ματα που επενδ?ετε στην επιχε?ρηση affiliate marketing που ?χετε, το γρηγορ?τερο αυτ? η επιχε?ρηση θα αναπτυχθε?. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι πρ?πει να πετ?τε τα λεφτ? σα?. Κ?θε ευρ? που φε?γει απ? την τσ?πη σα? θα πρ?πει να γυρν?ει φ?ρνοντα? και παρ?α! Στην αρχ? που δεν θα ?χετε ?μεσα αποτελ?σματα, θα πρ?πει να επενδ?ετε τα χρ?ματ? σα? με το σταγον?μετρο!

Καταγρ?ψτε τα ?σοδα και τα ?ξοδ? σα? σε μια φ?ρμα EXCEL. Προσωπικ? χρησιμοποι? μετ? απ? ?να κρασ?ρισμα του σκληρο? μου τα Google Docs.

 

Μην εξαρτ?στε μ?νο απ? ?να? Affiliate Πρ?γραμμα ?? Affiliate Προγρ?μματα

?ταν ξεκιν?τε, συν?θω? ε?στε τ?σο εξιταρισμ?νοι που εγγρ?φεστε σε κ?θε καινο?ριο πρ?γραμμα affiliate marketing βλ?πετε μπροστ? σα?! Ε?ναι πολ? ε?κολο να κ?νετε λ?θη και να επιλ?ξετε τα λ?θο? προγρ?μματα. Επ?ση? θα μ?θετε ?τι ε?ναι πολ? ε?κολο να αποτ?χετε και με τα σωστ? προγρ?μματα.

?να ?λλο πρ?γμα που ανακ?λυψα στην πορε?α μου στο affiliate marketing ε?ναι ?τι εν? βρ?κα ?να κορυφα?ο προ??ν ? υπηρεσ?α, η εταιρε?α δεν ?ταν σε θ?ση να με εκπαιδε?σει κατ?λληλα.

Η ?λλειψη τη? σωστ?? εκπα?δευση? ε?ναι ο συνηθ?στερο? παρ?γοντα? αποτυχ?α? στο affiliate marketing. Πολλ?? εταιρε?ε? δεν παρ?χουν καμ?α εκπα?δευση και καν?να εγχειρ?διο εκκ?νηση?. Καθ?λου καθοδ?γηση, συμβουλευτικ? ? β?ντεο ? ebook ? σεμιν?ρια. Καμ?α υποστ?ριξη των συνεργατ?ν του? ? helpdesk. Απλ?? οι ?νθρωποι αποτυγχ?νουν!

Τι κ?νουν οι πετυχημ?νοι affiliates?

Ο πετυχημ?νο? affiliate ? συνεργ?τη? ξεκιν?ει με τα καλ?τερα προγρ?μματα affiliate marketing και τα καλ?τερα προ??ντα. Πρ?τα δοκιμ?ζουν το προ??ν και μετ? το προωθο?ν.

Οι πετυχημ?νοι affiliates ξ?ρουν πω? να το κ?νουν μ?νοι του? στο ?ντερνετ ? αλλι?? πω? να κ?νουν ?να πρ?γραμμα στο ?ντερνετ να δουλ?ψει. Κ?θε μ?ρα μαθα?νουν και λειτουργο?ν εντελ?? ανεξ?ρτητα απ? το πρ?γραμμα affiliate marketing που ?χουν επιλ?ξει. Λειτουργο?νε αυτ?νομα και δεν κατηγορο?νε καν?ναν ?λλον για την αποτυχ?α ? την επιτυχ?α παρ? τον εαυτ? του?!

Οι πετυχημ?νοι affiliates ?χουν κ?ποια ομ?δα υποστ?ριξη? ? υποστηρικτ?ν που θα του? βοηθ?σει να πετ?χουν.

Οι πετυχημ?νοι Affiliates ξεκιν?νε με το δικ? του?? blog και περιεχ?μενο

Ο νο?μερο ?να λ?γο? που οι affiliates αποτυχα?νουν εκτ?? τη? εκπα?δευση? ε?ναι γιατ? δεν ?χουν ?να website ? blog για να ξεκιν?σουν.

Το blog ? το site σα? ε?ναι η προσωπικ? σα? παρουσ?α στο ?ντερνετ και σημα?νει ?τι χωρ?? αυτ? απλ?? δεν υπ?ρχετε πουθεν?. Το προφ?λ στο Facebook δεν επαρκε?. Πω? θα σα? βρ?σκουν οι πελ?τε? σα? και πω? θα χτ?ζετε το ?νομ? σα?; Χρει?ζεστε ?να site ? ?να blog. Μην αφ?νεται την ?λλειψη τεχνικ?ν γν?σεων να σα? αποθαρρ?νει, απευθυνθε?τε στου? ειδικο?? για να φτι?ξετε το δικ? σα? blog.

Τα 7 πιο συνηθισμ?να λ?θη που κ?νουν οι affiliates στην αρχ? με την ιστοσελ?δα του? ε?ναι:

 1. Η ιστοσελ?δα φιλοξενε?τε σε δωρε?ν παροχ?α φιλοξεν?α?, αυτ? καταστρ?φει την αξιοπιστ?α σα?.
 2. Φτωχ?? σχεδιασμ?? ιστοσελ?δα?. Το site σα? μοι?ζει ερασιτεχνικ? και χαζ?.
 3. Το site σα? περι?χει καθ?λου ? φτωχ? περιεχ?μενο. Μερικ?? φορ?? το περιεχ?μενο του blog σα? ε?ναι εντελ?? ?σχετο με αυτ? που ψ?χνουν οι πελ?τε? σα?.
 4. Το περιεχ?μενο του site σα? δεν ε?ναι για αυτ?ν την αγορ? στ?χο. Οι λ?ξει? κλειδι? που χρησιμοποιε?ται ε?ναι ?σχετε? με το περιεχ?μενο.
 5. Καθ?λου SEO. Το site απλ?? δεν υπ?ρχει σε καμ?α μηχαν? αναζ?τηση! Το ξ?ρετε μ?νο εσε?? και η γιαγι? σα?!
 6. Κακ? γραφικ? περιβ?λλον -?χι φτωχ?- και πολ? ?σχημη αρχιτεκτονικ? που δεν βοηθ?ει την πλο?γηση.
 7. Site παλι?? τεχνολογ?α?, flash ? στατικ?.

Τι κ?νουν οι κορυφα?οι super affiliates?

?λοι του?, κατ? κ?ρον χρησιμοποιο?ν στρατηγικ?? personal branding. Τι ε?ναι αυτ?;

?να σημαντικ? μ?ρο? του personal branding ε?ναι η εικ?να που απεικον?ζει τον εαυτ? σα? προ? τα ?ξω. Να αναπτ?ξετε μια συμπαθητικ? προσωπικ? μ?ρκα ε?ναι απαρα?τητο για την επιτυχ?α, ε?τε online ε?τε offline. Αν θ?λετε να αν?βετε στην κορυφ? στον τομ?α σα?, θα πρ?πει πρ?τα να ε?στε σε θ?ση να πουλ?σετε τον εαυτ? σα? σε πιθανο?? πελ?τε? σα?.

?λοι οι πετυχημ?νοι συνεργ?τε? ?χουν ?να ξεκ?θαρο και καλοσχεδιασμ?νο blog με πολ?τιμο περιεχ?μενο για τον επισκ?πτη. Για την ακρ?βεια, γαμ?το περιεχ?μενο! Κ?θε ?να? που το επισκ?πτεται μ?νει με το στ?μα ανοιχτ?. ?ταν οι τεχνικ?? σα? γν?σει? δεν φτ?νουν το αναθ?τουν στον ειδικ?. Και αυτ?? ε?μαι εγ?! ?να τηλ?φωνο στο 6972.364.387 θα σα? γλιτ?σει απ? πολ? κ?πο και χρ?μα!

Με το προσωπικ? του? blog, τοποθετο?ν τον εαυτ? του? μπροστ? στου? πελ?τε? του? ω? ειδικο? στον τομ?α του?. Με το πολ?τιμο περιεχ?μενο, β?ντεο και δωρε?ν βιβλ?α που παρ?χουν, δ?νουν λ?σει? στα προβλ?ματα των δυνητικ?ν πελατ?ν του?. Θα πρ?πει να σα? συναντ?ν οι πελ?τε? σα? στη γραμμ? αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, στο facebook, στο google plus, παντο?!

Οι Top Super Affiliates π?ντα προσελκ?ουν εστιασμ?νου? πελ?τε? οι οπο?οι ενδιαφ?ρονται ?μεσα για αυτ? που ?χετε. ?λοι του? χτ?ζουν πρ?τα τη λ?στα του? ? καλ?τερα χτ?ζουν το site του? γ?ρω απ? τη λ?στα του?. ?χουνε σε περ?οπτη θ?ση τη φ?ρμα εγγραφ?? στην ιστοσελ?δα του? και καλο?νε τον κ?σμο του? να γραφτο?ν. Μετ? χτ?ζουν σχ?σει? με του? συνδρομητ?? του?. Αφο? χτιστε? η εμπιστοσ?νη, τ?τε ?ρχονται και οι πωλ?σει?!

Οι πωλ?σει? ?ρχονται μ?σα απ? το καν?λι πωλ?σεων στο οπο?ο συνδυ?ζουν δωρε?ν περιεχ?μενο, καθ?? και affiliate marketing προγρ?μματα.

?Οι Top Super Affiliates Επενδ?ουν στο Website του?

Ε?ν θ?λετε να μεγιστοποι?σετε τα ?σοδ? σα? και να σα? π?ρουν στα σοβαρ?, θα πρ?πει να ?χετε ?να θανατηφ?ρο blog! ?πω? λ?με κορμ? θανατηφ?ρο, ?τσι υπ?ρχει και το blog με την ?ννοια του μοιρα?ου προ? ?φελ?? σα?. Θα πρ?πει το blog σα? να ε?ναι και να φα?νεται επαγγελματικ? και να τον?ζει την ιδι?τητα σα? ω? ειδικο? ? εμπειρογν?μονα.

?μα θ?λετε λοιπ?ν να προωθ?σετε ?να affiliate marketing πρ?γραμμα και το κ?νετε ω? ερασιτ?χνη? και ?χι ω? επαγγελματ?α?, τ?τε με μαθηματικ? ακρ?βεια θα αποτ?χετε! Πρ?πει να ε?στε προετοιμασμ?νοι!

Θα πρ?πει να χτ?σετε το δικ? σα? blog προσωπικ?? προβολ?, μια και το μ?νο προ??ν που πρ?πει να προωθ?σετε ε?στε εσε??! Εδ? σα? παραθ?τω μερικ?? μικρ?? συμβουλ?? για το πω? θα δημιουργ?σετε το δικ? σα? blog προσωπικ?? προβολ??.

 1. Αγορ?στε ?να domain name και ?να hosting. Προτε?νω την Tophost. Γιατ?; Διαβ?στε εδ?: Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting
 2. Θα πρ?πει να δημιουργ?σετε μια επαγγελματικ? λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου. Η προτειν?μενη εταιρε?α ε?ναι η AWEBER. Ξεκιν?στε με μ?νο 1 δολ?ριο τον πρ?το μ?να!
 3. Μετ? θα χρειαστε?τε να δημιουργ?σετε ?να WordPress Blog.
 4. Επιλ?ξτε και αγορ?στε ?να κορυφα?ο SEO Θ?μα για WordPress, τα καλ?τερα WordPress θ?ματα τα ?χει η εταιρε?α Solostream.
 5. Χτ?στε την προσωπικ? σα? φ?ρμα με φωτογραφ?ε?, β?ντεο και κε?μενα, πουλ?ντα? ?σο καλ?τερα μπορε?τε τον εαυτ? σα?!

Φ?ρτε Traffic στο Blog σα?!

Το μεγαλ?τερο παρ?πονο που ακο?ω απ? του? ν?ου? affiliates ε?ναι ?τι ?χουν λ?γο ? καθ?λου κ?νηση στην ιστοσελ?δα του?. Το πρ?βλημα δεν ε?ναι μ?νο το traffic αλλ? και η ποι?τητα των επισκεπτ?ν!

Η ποι?τητα του traffic κ?νει τη διαφορ? μεταξ? πετυχημ?νου και αποτυχημ?νου blog! Μην μαζε?ετε του? κουρελ?δε? και του? ζητι?νου?, αλλ? του? καλ?τερου? πελ?τε? τη? αγορ??! Δεν ε?στε ?να ειδησεογραφικ? blog ?που ο καθ?να? μικρ?? και μεγ?λο? ε?ναι η αγορ? στ?χο? σα?!

Αντ?θετα χρει?ζεστε ανθρ?που? που κα?γονται για μαι αν?γκη και ε?ναι διατεθειμ?νοι να πληρ?σουν χρ?ματα μ?σω ?ντερνετ για αυτ? σε σα? τ?ρα! Αυτ? εννο? ?ταν λ?ω στοχευμ?νο traffic!

Γενικ? και α?ριστο traffic δεν οδηγε? πουθεν? και σε καμ?α π?ληση. Οι ?νθρωποι δεν θα εγγραφο?ν τυχα?α στη λ?στα σα? και δεν θα αγορ?σουν κ?τι απ? σα?? για πλ?κα.

Δεν ε?στε στο internet marketing ? στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν απλ? για να ε?στε ?λλη μια μετρι?τητα. Κ?ντε τη διαφορ? και δημιουργ?στε επικ? περιεχ?μενο που ελκ?ει απ?στευτη κ?νηση στο blog σα?!

Χρησιμοποι?στε τα Google Analytics? για να παρακολουθ?σετε την επισκεψιμ?τητα και το traffic μ?σα στο blog σα?. ?τσι κ?νουν οι top supers affiliates!

Οι Top Super Affiliates αναπτ?σσουν πολλ?? διαφορετικ?? στρατηγικ?? για να φ?ρουν traffic στη σελ?δα του?. Κ?θε πετυχημ?νο? affiliate ανο?γει συνεχ?? ν?α παρ?θυρα και καν?λια που του? φ?ρνουν χιλι?δε? επισκ?πτε? το μ?να.

 

Βρε?τε μια αγορ? στ?χο που σα? αρ?σει και ?να καλ? πρ?γραμμα Affiliate Marketing

Βρε?τε μια αγορ? στ?χο που σα? ενδιαφ?ρει και επιλ?ξτε? ?να ? δ?ο καλ? προγρ?μματα που προσφ?ρουν τουλ?χιστον 50%? προμ?θειε?. Κ?ντε την ?ρευν? σα? πριν ξεκιν?σετε οτιδ?ποτε!

Υπ?ρχουν πολλ?? εταιρε?ε? που μπορε?τε να γ?νετε συνεργ?τη? αλλ? η εξε?ρεση μια εταιρε?α affiliate marketing που σ?βεται του? συνεργ?τε? τη? ε?ναι μ?α απ? τα πιο σημαντικ? πρ?γματα.

Πω? επιλ?γουν οι Top Super Affiliates ?να πρ?γραμμα;

Οι κορυφα?οι στο χ?ρο του affiliate marketing ?χουν κ?ποια κριτ?ρια επιλογ?? εν?? affiliate marketing προγρ?μματο?. Ποια ε?ναι αυτ?;

 1. Π?? πληρ?νουν οι εταιρε?ε?;
 2. Ταιρι?ζει το πρ?γραμμα affiliate marketing στην αγορ? μου;
 3. Ε?ναι πετυχημ?νο το πρ?γραμμα affiliate marketing που προτε?νω;
 4. Μου αρ?σει αυτ? το πρ?γραμμα για να το συστ?σω και σε ?λλου? ? ?χι;
 5. ?χω κ?νει την ?ρευν? μου στο χ?ρο μου ? στην αγορ? μου και ?χω εξετ?σει τον ανταγωνισμ?;
 6. Το ?χω δοκιμ?σει προσωπικ? το πρ?γραμμα affiliate marketing;

Affiliate Marketing Εργαλε?α

Pretty Link Lite

Μικρ?νετε, ελ?γξτε και κοινοποι?στε ?ποιο URL θ?λετε απ? το WordPress site σα? στο ?ντερνετ!

Linkwise

Το πιο ολοκληρωμ?νο πρ?γραμμα Affiliate Marketing στην Ελλ?δα και στα Ελληνικ?!

Paypal

Το πιο γρ?γορο και αξι?πιστο σ?στημα ηλεκτρονικ?ν? πληρωμ?ν, συναλλαγ?ν και μεταφορ?? χρημ?των παγκοσμ?ω?.

WordPress.org

Το πιο ολοκληρωμ?νο blog platform απ? ?ποψη SEO και δυνατοτ?των.

Affiliate Marketing Πηγ??

Δε?τε τα υπ?λοιπα μ?ρη του Super Affiliate Marketing

Μερικ? μπορε? να ε?ναι υπ? δημοσ?ευση, οπ?τε γραφτε?τε στο blog μου για να μην χ?σετε καμ?α αναν?ωση!

Δε?τε ?λα τα ?ρθρα τη? σειρ?? Affiliate Marketing:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

Δε?τε ?λλα ?ρθρα στο Paramarketing:

 

 

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍