ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?POS-GRAFETE-GIA TO INTERNET PERIEXOMENO

Περιεχ?μενα

Πω? να γρ?φετε για το ?ντερνετ

Kαι πω? να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τα social media

Γεια σα? φ?λοι μου, ?χω διαπιστ?σει ?τι πολ?? κ?σμο? διατηρε? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ αλλ? ?χει πλ?ρη ?γνοια στο τι χρει?ζεται για να ευδοκιμ?σουν αυτ?? οι ιστοσελ?δε? και να προσελκ?σουν κ?σμο.

Το μυστικ? ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι το περιεχ?μενο.

Το περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που προσελκ?ει κ?σμο, που δημιουργε? ?χνο? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και που τελικ? σα? φ?ρνει χρ?ματα στο ηλεκτρονικ? σα? μαγαζ?.

Πω? θα μπορ?σετε να μ?θετε γρ?γορα και ε?κολα να γρ?ψετε?το κατ?λληλο περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα? και να διπλασι?σετε την επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα?;

Απλ?? συνεχ?στε να διαβ?ζετε παρακ?τω.

Π?σοι ?νθρωποι διαβ?ζουν μια δημοσ?ευση στο ?ντερνετ;

Σ?μφωνα με μια ?ρευνα που ?γινε στο ?ντερνετ το 2015 σχετικ? με το ψηφιακ? περιεχ?μενο ?δειξε ?τι μ?νο το 16% συνεχ?ζει να διαβ?ζει μ?χρι τ?λου?, λ?ξη προ? λ?ξη το περιεχ?μενο μια? ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ.

Απ? τα 500 ?τομα που συμμετε?χαν σε αυτ?ν την ?ρευνα, μ?νο τα 80 δ?λωσαν ?τι π?ντα ολοκληρ?νουν το δι?βασμα εν?? ?ρθρου στο ?ντερνετ.

Αναλυτικ?τερα:

Απ? τα 500 ?τομα

 • 200 εγκαταλε?πουν το site σα? αμ?σω? μ?λι? δουν τη δημοσ?ευση
 • 175 κ?νουν γρ?γορη αν?γνωση
 • 80 διαβ?ζουν ?λο το κε?μενο και
 • 40 διαβ?ζουν μ?νο τον τ?τλο.

Στου? 175 που κ?νουν ταχε?α αν?γνωση του κειμ?νου ε?μαι και εγ?, θα ?θελα να ρωτ?σω που κατατ?σσεται εσε?? τον εαυτ? σα? μ?σα σε ?λε? αυτ?? τι? κατηγορ?ε? αναγνωστ?ν;

Οπ?τε αν υποθ?σουμε ?τι το ο μ?σο? ?ρο? αν?γνωση? των ?ρθρων στο ?ντερνετ ?λων των κατηγορι?ν και τον βιομηχανι?ν ε?ναι 16%, θα πρ?πει να υποθ?σουμε ?τι και τα δικ? μα? ?ρθρα -εφ?σον υπ?ρχουν, τα διαβ?ζει μ?χρι τ?λου? το 16% των επισκεπτ?ν στην ιστοσελ?δα μα?.

Τ?ρα το ερ?τημα ε?ναι πω? θα διπλασι?σουμε την αναγνωσιμ?τητα των ?ρθρων μα?. Για να μ?θετε περισσ?τερα, διαβ?στε παρακ?τω.

Πω? θα διπλασι?σουμε την αναγνωσιμ?τητα των ?ρθρων μα? στο ?ντερνετ;

Ο διπλασιασμ?? τη? αναγνωσιμ?τητα? μα? στο ?ντερνετ ?χει πολλ? ποιοτικ? οφ?λη στην α?ξηση τη? συνολικ?? μα? ορατ?τητα? στο ?ντερνετ και στην α?ξηση επομ?νω? τη? επισκεψιμ?τητα?.

Γιατ? με τον διπλασιασμ? τη? αναγνωσιμ?τητα?, θα πετ?χουμε και μερικ? παρ?πλευρα οφ?λη ?πω? με?ωση του ποσοστο? εγκατ?λειψη?, α?ξηση του χρ?νου παραμον?? στην ιστοσελ?δα, α?ξηση των μετατροπ?ν σε πελ?τε? και πολλ? ?λλα. ?λα αυτ? τα οφ?λη αποτελο?ν παρ?γοντε? SEO που προσμετρ? στον αλγ?ριθμο τη? η Google.

Οι τρ?ποι με του? οπο?ου? διπλασι?ζεται ? πολλαπλασι?ζεται η αναγνωσιμ?τητα των ?ρθρων μα? στο ?ντερνετ ε?ναι 2:

 • Με το να διπλασι?σουμε τον αριθμ? των επισκεπτ?ν στην ιστοσελ?δα μα? και
 • Με το να διπλασι?σουμε τον χρ?νο παραμον?? των επισκεπτ?ν μα? στην ιστοσελ?δα μα?.

Ποιο? τρ?πο? απ? του? δ?ο ε?ναι καλ?τερο?;

Δεν μπορ? να σα? απαντ?σω αυτ? στιγμ? γιατ? εξαρτ?ται απ? πολλ? πρ?γματα αυτ? η απ?ντηση, ?μω? θα σα? δ?σω κ?ποιε? γενικ?? συμβουλ?? για να διπλασι?σετε τον χρ?νο παραμον?? των επισκεπτ?ν σα? και να βελτι?σετε τη συνολικ? ποι?τητα του περιεχομ?νου και τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Γιατ? ε?ναι σημαντικ? να γρ?φετε για του? ανθρ?που? στο ?ντερνετ

?ταν γρ?φουμε γενικ? στο ?ντερνετ, θα πρ?πει να γρ?φουμε με απλ? γλ?σσα και να επιτρ?πουμε στον χρ?στη να βρ?σκει ε?κολα αυτ? που πραγματικ? χρει?ζεται, να καταλαβα?νει ?τι το ?χει βρει και να μπορε? ε?κολα να το χρησιμοποι?σει για να καλ?ψει τι? αν?γκε? του.

Το γραπτ? σα? περιεχ?μενο θα πρ?πει να:

 • ε?ναι ε?κολο να ευρεθε?,
 • ε?κολο να αφομοιωθε?,
 • να κινητοποιε? τον χρ?στη
 • και να ε?ναι ε?κολο να διαμοιραστε?.

Θα πρ?πει επ?ση? να ?χετε κατανο?σει ?τι το γρ?ψιμο ?ρθρων στο ?ντερνετ θα πρ?πει να ε?ναι σε αρμον?α με τη συνολικ? στρατηγικ? περιεχομ?νου που ακολουθε?τε.

Αναγνωρ?στε τι? προτεραι?τητε? των χρηστ?ν σα?

?νθρωποι ?ρχονται στην ιστοσελ?δα σα? με κ?ποιο στ?χο στο π?σω μ?ρο? του? κεφαλιο? του?, με ?λλα λ?για η ιδ?α ?τι οι χρ?στε? στο ?ντερνετ ε?ναι πρ?βατα που απλ?? κ?νουν κλικ αριστερ? και δεξι? γιατ? δεν ?χουν να κ?νουν τ?ποτα ?λη μ?ρα και ?χουν ?λα τα προβλ?ματα του? λυμ?να, δεν υπ?ρχει.

?ταν γρ?φετε το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, θα πρ?πει να ?χετε στο νου σα? τι? προτεραι?τητε? και τι? αν?γκε? των επισκεπτ?ν σα? στην ιστοσελ?δα για να του? βοηθ?σετε να τι? καλ?ψουν μ?σα απ? την ιστοσελ?δα σα?.

Αν δεν καλ?πτει η ιστοσελ?δα σα? τι? αν?γκε? των χρηστ?ν σα?, αυτο? απλ?? θα φ?γουν και το χειρ?τερο ?λων, δεν θα ξαναρθο?ν ποτ?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν πριν γρ?ψετε το πρ?το περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα σα? να κ?νετε την σχετικ? ?ρευνα αγορ?? για την αγορ? στ?χο σα? και τι? αν?γκε? των χρηστ?ν σα?. Θα πρ?πει να ?χετε αναλ?σει τα ευρ?ματα τη? ?ρευνα? αγορ?? σα? και να ?χετε ?δη κατανο?σει τι προσπαθο?ν οι χρ?στε? να επιτ?χουν μ?σα απ? την επ?σκεψη του? στην ιστοσελ?δα σα?.

Γνωρ?ζοντα? τι? κ?ριε? προτεραι?τητε? των χρηστ?ν σα? θα καταφ?ρετε να δημιουργ?σετε:

 • Περιεχ?μενο που θα πρ?πει να τοποθετ?σετε στην αρχικ? σα? σελ?δα ? στι? σελ?δε? προορισμο?
 • Του? τ?τλου? και του? υπ?τιτλου? των σελ?δων σα?
 • Τη λογικ? δομ? του περιεχομ?νου κ?θε σελ?δα? ? ?ρθρου μ?σα στο site σα?

Πω? να γρ?ψετε περιεχ?μενο φιλικ? προ? τον χρ?στη

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να στοχε?ετε το κοιν? σα? ?ταν γρ?ψετε περιεχ?μενο για το ?ντερνετ. Γνωρ?ζοντα? επακριβ?? για ποιον προορ?ζεται αυτ? που γρ?φετε, θα γρ?φετε σε ?να επ?πεδο που ε?ναι κατανοητο? για αυτο??.

Παρακ?τω σα? δ?νω μερικ?? συμβουλ?? για το πω? να γρ?ψετε θε?κ? περιεχ?μενο που θα καλ?ψει τι? απαιτ?σει? των χρηστ?ν σα? και θα του? καθηλ?σει κυριολεκτικ? στην ιστοσελ?δα σα?.

Χρησιμοποι?στε περσ?νε?

Χρησιμοποι?στε περσ?νε? ? αβατ?ρ? στο ?ντερνετ για να μπε?τε στο πετσ? τη? ψυχολογ?α? των αναγνωστ?ν σα?. Η περσ?να ε?ναι ο ρ?λο? ? ο φανταστικ?? χαρακτ?ρα? που πλ?θετε εσε?? με την φαντασ?α σα? τη στιγμ? τη? δημιουργ?α? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Χρησιμοποι?στε το λεξιλ?γιο που χρησιμοποιο?ν οι χρ?στε? σα?

Χρησιμοποι?στε τη γλ?σσα που μιλ?νε οι πελ?τε? σα? στη γραφ? σα?. ?τσι θα του? βοηθ?σετε να καταλ?βουν καλ?τερα τι γρ?φετε αλλ? και να ταυτιστε?τε με τι? αναζητ?σει? του? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τεμαχ?στε το περιεχ?μενο σα?

Σε μικρ?τερε? λογικ?? παραγρ?φου? που να ε?ναι ευαν?γνωστε? και διαχειρ?σιμε? απ? το οπτικ? νε?ρο.

Τοποθετ?στε το σημαντικ?τερο περιεχ?μενο σα? μπροστ? και π?νω

Χρησιμοποι?στε το δημοσιογραφικ? μοντ?λο τη? αν?ποδη? πυραμ?δα?. Ξεκιν?στε με το περιεχ?μενο το οπο?ο ε?ναι το πιο σημαντικ? για την αγορ? στ?χο σα? και μετ? δ?στε στο κοιν? σα? περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε?.

Χρησιμοποι?στε σωστ? τι? αντωνυμ?ε?

Χρησιμοποι?στε την πιο δυνατ? λ?ξη στο σ?μπαν, το εσ? ? εσε?? για να περιγρ?ψετε τον χρ?στη και εμε?? για να περιγρ?ψετε την επιχε?ρηση ? την ιστοσελ?δα σα?. Αυτ? δημιουργε? καθαρ? δομ?, προσιτ? στον τελικ? χρ?στη.

Χρησιμοποι?στε την ενεργετικ? φων?

Η παθητικ? φων? κουρ?ζει, για παρ?δειγμα πε?τε κατασκευ?στε την ιστοσελ?δα σα? αντ? να πε?τε η ιστοσελ?δα σα? πρ?πει να κατασκευαστε?.

Χρησιμοποι?στε σ?ντομε? προτ?σει? και παραγρ?φου?

Το ιδανικ? ε?ναι ?χι περισσ?τερε? απ? 20 λ?ξει? αν? πρ?ταση και ?χι περισσ?τερε? απ? π?ντε προτ?σει? αν? παρ?γραφο. Ε?ναι προτιμ?τερο να γρ?ψετε μικρ?? παραγρ?φου? παρ? μακρυν?ρια που θα δυσκολε?ουν τον αναγν?στη να βρει την αρχ? και το τ?λο?. Προσοχ? στα σημε?α στ?ξη?, το να γρ?φετε στο ?ντερνετ ε?ναι πιο απλ? απ? ?τι το χαρτ?.

Χρησιμοποι?στε κουκκ?δε? και αρ?θμηση

Η εμφαν?σιμη μορφοπο?ηση επικροτε?τε απ? τη Google με συν π?ντου? στα αποτελ?σματα κατ?ταξη?. Οι λ?στε? επ?ση? ε?ναι πολ? χρ?σιμε? για τον τελικ? χρ?στη.

Χρησιμοποι?στε καθαρο?? τ?τλου? και υποτ?τλου?

Ερωτ?σει?, απλ?? προτ?σει? ? εισαγωγ? στο κυρ?ω? θ?μα μ?σω του τ?τλου ε?ναι το πιο σωστ?. Επ?ση? μην ξεχν?τε ?τι σε μια σελ?δα στο ?ντερνετ ?χουμε μαι κεφαλ?δα Η1 και πολλ?? Η2 που τεμαχ?ζουν το κε?μενο σε υποκατηγορ?ε?.

Χρησιμοποι?στε εικ?νε?, διαγρ?μματα και β?ντεο

Για να απεικον?σετε αυτ? που δεν λ?γεται με λ?για θα πρ?πει να ?χετε και κ?ποια εικ?να ? ?να β?ντεο για να εμπλουτ?σετε το ν?ημα τη? σελ?δα? ? του ?ρθρο σα?.

Χρησιμοποι?στε κεν? χ?ρο

Η χρ?ση του λευκο? χ?ρου στο ?ντερνετ ε?ναι επιτακτικ?. Δεν θα πρ?πει να παραφουσκ?νετε τα κε?μενα σα? για να μην κουρ?ζουν τον αναγν?στη. Η πολ? συμπυκνωμ?νη πληροφορ?α ? οι πολλ?? δημοσιε?σει? ε?ναι πολ? κουραστικ?? και αποτρ?πουν τον αναγν?στη να εστιαστε? στο περιεχ?μενο που τον ενδιαφ?ρει πραγματικ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το γρ?ψιμο για το ?ντερνετ:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍