ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

wordpress-ehop-katastima

Π?? να φτι?ξετε το δικ? σα? e-shop

Η τεχνολογ?α και το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο σ?μερα ε?ναι κ?τι ε?κολο και απλ?. Μπορε?τε μ?νοι σα? σ?μερα να φτι?ξετε το δικ? σα? e-shop γρ?γορα και ε?κολα.

Τι θα χρειαστε?τε για να δημιουργ?σετε το δικ? σα? e-shop:

 1. ?νομα χ?ρου. Για ελληνικ? ον?ματα προτιμ?στε την Tophost
 2. Φιλοξεν?α ιστοσελ?δων σε ελληνικο?? servers. Για οικονομικ? φιλοξεν?α επιλ?ξτε την απ?στευτη προσφορ?? φιλοξεν?α? τη? tophost!
 3. Εγκατ?σταση WordPress.
 4. Επιλογ? κατ?λληλου Θ?ματο? WordPress
 5. Απαρα?τητα plugins ? πρ?σθετα για το WordPress:

Woocommerce: Το καλ?τερο πρ?σθετο για ηλεκτρονικ? κατ?στημα στην αγορ? σ?μερα για το WordPress.

AA’s Digg Digg εναλλακτικ? μπ?ρα κοινωνικ?? δικτ?ωση?

Akismet: το απ?λυτο εργαλε?ο διαχε?ριση? και μπλοκαρ?σματο? του spam. Μπλοκ?ρει τα ?χρηστα σχ?λια και το φαιν?μενο του trackback.

 • BackUpWordPress. ?να χρ?σιμο πρ?σθετο για το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα για να κρατ?τε αντ?γραφα ασφαλε?α? αυτ?ματα.

–? CommentLuv. Το commnetluv απλ?? ενθαρρ?νει την κοιν?τητα των bloggers να σχολι?σουν στη σελ?δα μα? δ?νοντα? π?σω ?να πολ?τιμο backlink προ? το site του?.

 • Facebook comments. Κ?νει ολοκλ?ρωση των facebook comments με τη σελ?δα σα?. ?τσι αποκτ? μεγαλ?τερο ενδιαφ?ρον το site.
 • Google Analytics Dashboard for WP. Φ?ρνει τα στατιστικ? τη? google στο κ?ντρο διαχε?ριση? του WordPress.
 • Google Analytics for WordPress. Ενσωματ?νει ε?κολα τα google analytics στη σελ?δα ? στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Jetpack by WordPress.com. Το Jetpack μα? δ?νει π?ρα πολλ? χαρακτηριστικ? απ? το WordPress στο blog μα?.

 • Stealth Login Page. Προστατε?ει αποτελεσματικ? τη σελ?δα μα? απλ?? προσθ?τοντα? ?ναν αριθμ? pin στην φ?ρμα με του? κωδικο?? πρ?σβαση? τη? σελ?δα? μα?.

WordPress SEO. Το καλ?τερο πρ?γραμμα SEO για το WordPress τη? αγορ??. Περι?χει XML sitemaps, αν?λυση SEO του περιεχομ?νου μα? και πολλ? ?λλα.

WP-PageNavi. Προσθ?τει ?να ακ?μη μενο? περι?γηση? στο κ?τω μ?ρο? τη? σελ?δα? μα?.

Yet Another Related Posts. ?να πολ? καλ? SEO πρ?σθετο που σα? εμφαν?ζει τα σχετιζ?μενα ?ρθρα στη σελ?δα και στο RSS.
6. Λογαριασμ? Τραπ?ζη? Πειραι?? και χρεωστικ? κ?ρτα

7. Paypal account

 1. Φωτογραφικ? μηχαν? ? φωτογραφ?ε? με τα προ??ντα
 2. Microsoft Office Picture Manager (Πρ?γραμμα διαχε?ριση? Φωτογραφι?ν)

10. Google Analytics

 

Β?ματα για το χτ?σιμο του e-shop

 1. Αγορ?ζετε πρ?τα το ?νομα σε gr ? σε com.
 2. Αγορ?ζετε τη φιλοξεν?α για το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.
 3. Στ?νετε το WordPress. Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα στον πλ?ρη οδηγ? β?ντεο μαθημ?των WordPress σε 24 ?ρε?
 4. Πηγα?νουμε στην εταιρε?α Solostream και επιλ?γουμε ?να premium θ?μα για το WordPress e-shop. Αποφε?γουμε τα δωρε?ν θ?ματα γιατ? θα συναντ?σουμε πολλ? προβλ?ματα και ασυμβατ?τητε? με δι?φορα πρ?σθετα.

Επ?ση? τα δωρε?ν θ?ματα ε?ναι ατελ? και δεν παρ?χετε τεχνικ? υποστ?ριξη απ? τον κατασκευαστ? του?. Ειδικ? για το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο, υπ?ρχει το καταπληκτικ? θ?μα SHOPKEEPER.

 1. Google Analytics. Ανο?γετε ?ναν λογαριασμ? Google Analytics για να μπορε?τε να παρακολουθε?τε την πορε?α του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?, τα στατιστικ? επισκεψιμ?τητα?, τα ποσοστ? μετατροπ?ν επισκεπτ?ν σε πελ?τε? κτλ.
 2. Εγκαθιστ?τε τα WordPress Plugins με τη σε?ρα που σα? δ?νω παρακ?τω:

Woocommerce: Το καλ?τερο πρ?σθετο για ηλεκτρονικ? κατ?στημα στην αγορ? σ?μερα για το WordPress.

AA’s Digg Digg εναλλακτικ? μπ?ρα κοινωνικ?? δικτ?ωση?

Akismet: το απ?λυτο εργαλε?ο διαχε?ριση? και μπλοκαρ?σματο? του spam. Μπλοκ?ρει τα ?χρηστα σχ?λια και το φαιν?μενο του trackback.

 • BackUpWordPress. ?να χρ?σιμο πρ?σθετο για το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα για να κρατ?τε αντ?γραφα ασφαλε?α? αυτ?ματα.

–? CommentLuv. Το commnetluv απλ?? ενθαρρ?νει την κοιν?τητα των bloggers να σχολι?σουν στη σελ?δα μα? δ?νοντα? π?σω ?να πολ?τιμο backlink προ? το site του?.

 • Facebook comments. Κ?νει ολοκλ?ρωση των facebook comments με τη σελ?δα σα?. ?τσι αποκτ? μεγαλ?τερο ενδιαφ?ρον το site.
 • Google Analytics Dashboard for WP. Φ?ρνει τα στατιστικ? τη? google στο κ?ντρο διαχε?ριση? του WordPress.
 • Google Analytics for WordPress. Ενσωματ?νει ε?κολα τα google analytics στη σελ?δα ? στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

Jetpack by WordPress.com. Το Jetpack μα? δ?νει π?ρα πολλ? χαρακτηριστικ? απ? το WordPress στο blog μα?.

 • Stealth Login Page. Προστατε?ει αποτελεσματικ? τη σελ?δα μα? απλ?? προσθ?τοντα? ?ναν αριθμ? pin στην φ?ρμα με του? κωδικο?? πρ?σβαση? τη? σελ?δα? μα?.

WordPress SEO. Το καλ?τερο πρ?γραμμα SEO για το WordPress τη? αγορ??. Περι?χει XML sitemaps, αν?λυση SEO του περιεχομ?νου μα? και πολλ? ?λλα.

WP-PageNavi. Προσθ?τει ?να ακ?μη μενο? περι?γηση? στο κ?τω μ?ρο? τη? σελ?δα? μα?.

Yet Another Related Posts. ?να πολ? καλ? SEO πρ?σθετο που σα? εμφαν?ζει τα σχετιζ?μενα ?ρθρα στη σελ?δα και στο RSS.

 1. Ανο?γετε λογαριασμ? Τραπ?ζη? κατ? προτ?μηση στην Τρ?πεζα Πειραι?? και εκδ?δετε χρεωστικ? κ?ρτα ? προπληρωμ?νη.
 2. Ανο?γετε ?ναν εμπορικ? λογαριασμ? στην Paypal για να κ?νετε εκκαθ?ριση συναλλαγ?ν και μεταφορ? χρημ?των. Προσοχ? γιατ? η Paypal χρει?ζεται 2 κ?ρτε? για να σα? κ?νει ταυτοπο?ηση.

8.? Πα?ρνετε την φωτογραφικ? μηχαν? σα? και β?ζετε τον κατ?λληλο φωτισμ? για να φωτογραφ?σετε τα προ??ντα σα?. Καλ? θα ?ταν να ?χετε ?να τρ?ποδα και να προτιμ?σετε λευκ? φ?ντο.

 1. Διαχειρ?ζεστε τι? φωτογραφ?ε? σα? στο πρ?γραμμα Microsoft Office Picture Manager (Πρ?γραμμα διαχε?ριση? Φωτογραφι?ν) το οπο?ο π?ει πακ?το με το MS Office και σχεδ?ν ?λοι ?χουν στον υπολογιστ? του?.
 2. Μετ? το τελευτα?ο β?μα ε?ναι το αν?βασμα φωτογραφι?ν και κειμ?νων στη σελ?δα σα? και η προ?θησ? του? στι? σελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση? και στο ?ντερνετ γενικ?τερα.

 

Π?ροι για την δημιουργ?α e-shop:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

?

2 Σχ?λια. Leave new

 • Γεια σου Γι?ννη
  Δουλε?ω εδω και 2 χρονια στην Κυπρο και θελω να ανο?ξω e-shop με ?δρα την κυπρο αλλα με διαφ?μιση και δραστηριοπο?ηση στην Ελλαδα.
  Πρεπει να ανο?ξω υποκατ?στημα για να πουλ?σω στην Ελλαδα?
  Εχει σημασ?α η κατ?ληξη gr η com?
  Πειρ?ζει που εδω εχει διαφορετικ? ΦΠΑ?
  Ευχαριστω

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Ηλ?α, δεν απαιτε?ται ?δρα ? υποκατ?στημα ? φορολογικ?? αντιπρ?σωπο? στην Ελλ?δα. Το ΦΠΑ υπ?ρχει κανονικ? και ε?ναι στι? τελικ?? τιμ?? (ΦΠΑ Κ?πρου) στη Λιανικ?, εν? για την χονδρικ? υπ?ρχει ?λλο καθεστ?? που θα ?τανε καλ?τερα να συμβουλευτε?? τον λογιστ? σου.

   Για την Ελλ?δα ε?ναι καλ?τερη η κατ?ληξη gr για τα εθνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍