ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΑ BACKLINKS -SITE GREECE-1

Πω? να αυξ?σετε τα backlinks τη? ιστοσελ?δα? σα?

Τα backlinks ε?ναι ακ?μα και σ?μερα ?σω? το σημαντικ?τερο πρ?γμα για να ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να αυξ?σετε σημαντικ? την οργανικ? επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα σα?

Ο μ?σο? επιχειρηματ?α? στο ?ντερνετ συν?θω? επενδ?ει απ? ?ναν ?ω? τρει? μ?νε? για να δημιουργ?σει την πρ?τη του ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα στο ?ντερνετ. Π?νω σε αυτ? ?χει ποντ?ρει πολλ? πρ?γματα γιατ? ?χει καταλ?βει ?τι ?λε? οι αγορ?? και οι πωλ?σει? θα γ?νονται μ?σω ?ντερνετ.

Μετ? ?μω? απ? μερικο?? μ?νε? αν?πτυξη? τη? ιστοσελ?δα? ? του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?, μετ? απ? τη δημιουργ?α εν?? τ?λειου γραφιστικο? περιβ?λλοντο?, μοναδικ?ν τιμ?ν, προ??ντων σε προσφορ?, καθ?? και μια? αξιοσημε?ωτη? καμπ?νια? στα Google Adwords φα?νεται πω? οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν συγκινο?νται καθ?λου.

?μα σα? θυμ?ζει κ?τι αυτ? η κατ?σταση, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω για να δε?τε τι συμβα?νει.

Τι λε?πει απ? την ιστοσελ?δα μου και δεν βγα?νει πουθεν? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Σχεδ?ν καθημεριν? δ?χομαι τηλεφων?ματα απ? επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ με πολ? μεγ?λε? ιστοσελ?δε? και ηλεκτρονικ? καταστ?ματα που μου εξηγο?ν ?τι εν? ?χουν κ?νει τα π?ντα, ?χουν εξαντλ?σει το SEO σε ?λε? του? τι? μορφ?? και εν? πλ?ον δεν υπ?ρχει κ?τι ?λλο να κ?νουν, η ιστοσελ?δα του? δεν φα?νεται πουθεν? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η υπ?θεση μοι?ζει λ?γο β?βαια με το δ?νειο τη? Eurobank. ?λοι το ξ?ρουν – ?τι δεν θα το π?ρετε, κανε?? δεν μιλ?ει.

Το πρ?βλημα ?τι νομ?ζω ?τι ?χω κ?νει τα π?ντα και ακ?μα δεν βγα?νω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι γιατ? απλ?? νομ?ζετε ?τι ?χετε κ?νει τα π?ντα. Η αλ?θεια ?μω? ε?ναι ?τι ? δεν ?χετε κ?νει ακ?μα τ?ποτα ? ?χετε κ?νει τα λ?θο? πρ?γματα.

Στι? περισσ?τερε? των περιπτ?σεων η μεγαλ?τερη απογο?τευση προ?ρχεται ?ταν ?ντω? ?χετε κ?νει π?ρα πολλ? πρ?γματα για να αυξ?σετε τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? εκτ?? απ? ?να: Να δημιουργ?σετε backlinks.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ταξινομο?ν τα sites αν?λογα με τα backlink του?

Οι μηχαν?? αναζ?τηση?, ακ?μα και σ?μερα, παρ? τι? συνεχε?? εξαγγελ?ε? του? για την υποβ?θμιση των spam links, για την εισαγωγ? των no follow links και για την επισει?μενη τιμωρ?α σε περ?πτωση που δημιουργ?σετε backlinks με μη φυσικ? τρ?πο, λειτουργο?ν με β?ση τα backlinks που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Αν?λογα με τον ?γκο, το ε?δο? και την ποι?τητα των εισερχ?μενων backlinks που ?χετε στην ιστοσελ?δα σα?, αν?λογα θα σα? θεωρ?σουν ?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι περ? οπ?? ? ε?ναι για το γ?μο του Καραγκι?ζη.

Επειδ? η Google ?χει αποσ?ρει την αναν?ωση και τη λειτουργ?α του PageRank, δεν σημα?νει ?τι ?χει π?ψει να ασχολε?ται?με την δημοτικ?τητα και την σημαντικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Για την ακρ?βεια το PageRank ?χει ?τυπα αντικατασταθε? με το Domain Authority που το ?χει εισ?γει η Moz.com.

Ωστ?σο δεν μετρ?ει γενικ? στο SEO μ?νο π?σα backlinks με τη λ?ξη κλειδ? ?χετε εσε??, αλλ? π?σα ?χουν και οι ανταγωνιστ?? σα?.

Για να δε?τε πω? θα το μ?θετε αυτ?, διαβ?στε παρακ?τω.

Δε?τε π?σα backlinks χρει?ζεστε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα με αν?λυση ανταγωνισμο?

AHREFS_BACKLINK_MONITOR-1

Για να δε?τε λοιπ?ν σε τι φ?ση βρ?σκεστε θα πρ?πει να ξεκιν?σετε με μ?α αν?λυση ανταγωνισμο? με τη βασικ? λ?ξη κλειδ? που θ?λετε. Θα χρειαστο?με οπωσδ?ποτε ?να εργαλε?ο αν?λυση? των backlinks.

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ? ηλεκτρονικ? εργαλε?α που καταμετρ?νε και σα? αναλ?ουν τα backlinks σα?, τα περισσ?τερα παρ?χονται δωρε?ν.

?μω? μετ? απ? χρ?ση μην?ν αρκετ?ν τ?τοιων ηλεκτρονικ?ν εργαλε?ων ?χω καταλ?ξει στο ahrefs.com το οπο?ο ?χει δωρε?ν και premium εκδ?σει? αν?λογα με τι? αν?γκε? σα?.

Για να καλ?ψουμε τι? βασικ?? μα? αν?γκε? και να αποκτ?σουμε μια εικ?να για το τι κ?νει ο ανταγωνισμ?? μα? καλ?πτει ακ?μα η δωρε?ν ?κδοση.

Θα πρ?πει να π?τε λοιπ?ν και να δημιουργ?σετε ?ναν λογαριασμ? στο ahrefs.com. Συν?θω? η ahrefs σα? προσφ?ρει μια δεκαπενθ?μερη δωρε?ν δοκιμαστικ? πλ?ρη? ?κδοση αφο? δ?σετε την πιστωτικ? σα? κ?ρτα χωρ?? να σα? την χρε?σει.

Καλ? θα ?ταν να το κ?νετε αφο? μετ? μπορε?τε να ακυρ?σετε την premium συνδρομ? σα? και να την μετατρ?ψετε σε μ?νιμη δωρε?ν συνδρομ? με λιγ?τερε? δυνατ?τητε? που ?μω? καλ?πτουν τι? πρ?τε? αν?γκε? σα?.

Γενικ? μιλ?ντα? θα ?θελα να σα? επισημ?νω ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α και ειδικ? στο SEO που ε?ναι σ?μερα ζωτικ?? σημασ?α? για να επιβι?σετε στο ?ντερνετ κ?θε επ?νδυση σα? προσδ?δει ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα.

Στην αντ?θετη περ?πτωση ?μα σα? αρ?σει να παραμε?νετε ?να? απλ?? τζαμπατζ?? θα ?χετε και τα αποτελ?σματα του τζαμπατζ?.

AHREFS_BACKLINK_MONITOR-2

Στην επ?νω εικ?να θα δε?τε το dashboard απ? το Ahrefs.com

Στην προκειμ?νη περ?πτωση, κ?νω μ?α αν?λυση για το domain name seo.org.gr για το οπο?ο βλ?πουμε ?τι ?χει Global Rank 30,269,524, Url Rating 43 και Domain Rating ? Domain Authority 37 που σημα?νει ?τι το site δεν ε?ναι και ιδια?τερα δημοφιλ??.

Θα ?θελα να επισημ?νω ?τι αυτο? οι τρει? πρ?τοι δε?κτε? δεν ε?ναι και τ?σο σημαντικο? και δεν ?χουν κ?ποια ιδια?τερη αξ?α γενικ?τερα.

Μπορε?τε στην δωρε?ν ?κδοση να αναλ?σετε το προφ?λ των backlinks και των λ?ξεων κλειδι?ν για 5 ανταγωνιστικ? sites εκτ?? απ? το δικ? σα?.

Αυτ? θα σα? δ?σει πολ?τιμε? πληροφορ?ε? για το τι κ?νουν οι ανταγωνιστ?? σα? και ?χουν πετ?χει καλ?τερε? θ?σει? στη Google απ? εσ?? και να κ?νετε και εσε?? το ?διο.

Πω? αξιολογε?τε το Domain Authority;

Το domain authority αξιολογε?ται σε μ?α λογαριθμικ? κλ?μακα απ? το 0 ?ω? το 100. ?τσι λοιπ?ν ε?ναι ευκολ?τερο να ανεβ?σετε το σκορ σα? απ? το 20 στο 30 και δυσκολ?τερο απ? το 30 ?ω? το 40.

Οι δε?κτε? ?μω? που ?χουν μεγαλ?τερη αξ?α ε?ναι τα ενεργ? backlinks καθ?? και τα ενεργ? referring domains. Τα ενεργ? referring domains ε?ναι τα domain names τα οπο?α δε?χνουν π?σω στην ιστοσελ?δα σα? με κ?ποιο backlink.

?σο περισσ?τερα referring domains ?χουμε, τ?σο μεγαλ?τερη διασπορ? ?χουμε απ? backlinks και τ?σο καλ?τερα μα? αξιολογε? η Google.

Το ?τι η ιστοσελ?δα στο παρ?δειγμα ?χει 4.950 backlinks ενεργ? απ? τα 8.060 στο σ?νολο σημα?νει ?τι κ?ποια backlinks που δημιουργ?θηκαν στο παρελθ?ν ?χουνε τ?ρα χαθε? που ε?ναι πρ?γματι πολ? λογικ?. Κ?ποια sites που μα? ?διναν backlink ?σω? να ?πεσαν, ?λλα να ?λλαξαν περιεχ?μενο ? απλ?? να ?λλαξαν ιδιοκτ?τε?.

Γενικ? θα πρ?πει να ?χουμε στο νου μα? ?τι ?πω? δημιουργο?νται κ?ποια backlinks, κ?ποια ?λλα με κ?ποιο τρ?πο χ?νονται και αυτ? ε?ναι μια συνεχ?? διαδικασ?α που δεν μπορο?με να τη σταματ?σουμε.

Το ?διο ισχ?ει και για τα referring domains ?που ε?ναι απ?λυτα φυσιολογικ? ?πω? και να δημιουργο?νται ν?οι σ?νδεσμοι απ? ν?α domain names και ν?α sites, να χ?νονται απ? μερικ? ?λλα.

Διατηρ?στε θετικ? ισοζ?γιο αυξαν?μενων backlinks

Κατ? συν?πεια θα πρ?πει π?ντα να διατηρο?με θετικ? ισοζ?γιο backlink αλλ? και ν?ων referring domains.

Ο χρυσ?? καν?να? των backlinks ε?ναι να δημιουργο?με ? να διατηρο?με αυξαν?μενο αριθμ? ν?ων backlink προ? την ιστοσελ?δα μα? κ?θε μ?να σε σ?γκριση με αυτ? που χ?νουμε.

Αν ε?ναι εφικτ? τα ν?α backlink να ε?ναι απ? ποιοτικ?? ιστοσελ?δε? και σχετικ?? με την αγορ? στ?χο μα? τ?σο το καλ?τερο. Αν ?μω? δεν ε?ναι τ?σο ποιοτικ? τα site με τα οπο?α συνδε?μαστε δεν σημα?νει ?τι ?χει ?ρθει η συντ?λεια του κ?σμου, απλ? δεν θα ?χουμε τ?σο πολ? καλ? αποτελ?σματα απ? τα προσδοκ?μενα.

Γενικ? μιλ?ντα? και π?λι ε?ναι προτιμ?τερο να ?χουμε 1.000 ?χρηστα backlinks απ? το να μην ?χουμε καθ?λου backlinks και ε?ναι ακ?μα προτιμ?τερο να ?χουμε 100 ποιοτικ? backlinks απ? το να ?χουμε 1.000 ?χρηστα.

Anchors cloud και οι λ?ξει? κλειδι? των backlinks

AHREFS_BACKLINK_MONITOR-4

Οι λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? συνδ?ονται τα ?λλα sites με το δικ? μα? ε?ναι και οι πραγματικ?? λ?ξει? κλειδι? στην ουσ?α. Ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? θα μα? κατατ?ξουν οι μηχαν?? αναζ?τηση? και με τι? οπο?ε? θα φαιν?μαστε στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση? (Search Engines Results Pages).

Καλ? ε?ναι η θεωρ?α αλλ? η πραγματικ?τητα ε?ναι αυτ?.

Το 85% των αποτελεσμ?των στο SEO προ?ρχεται απ? το εκτ?? σελ?δα? SEO που ε?ναι κατ? κ?ριο λ?γο τα backlinks εν? το υπ?λοιπο 15% προ?ρχεται απ? το περιεχ?μενο και το τεχνικ? SEO.

Ο ρ?λο? του περιεχομ?νου ε?ναι να πυροδοτ?σει τη διαδικασ?α δημιουργ?α? συνδ?σμων, αφο? ?λλε? ιστοσελ?δε? θα προτιμ?σουν να μα? αναφ?ρουν με backlink γιατ? ?χουμε ξεχωριστ?, καταπληκτικ?, αστε?ο ? μοναδικ? περιεχ?μενο.

Αν αυτ? δεν συμβε? θα πρ?πει να βρο?με μ?νοι με ?λλου? τρ?που? να δημιουργ?σουμε ποιοτικο?? συνδ?σμου? απ? ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα και ποιοτικ?τερα sites.

?μω? η σωστ? μεθοδολογ?α στο SEO ε?ναι να δημιουργ?σετε σελ?δε? με τι? λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ετε και μετ? να δημιουργ?σετε backlinks με αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι? σε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα και σχετικ?τερα sites με το δικ? σα?.

5 Συμβουλ?? για να αυξ?σετε τα backlinks σα? εκθετικ?

1 Γρ?ψτε ?να ?ρθρο για το site σα? την ημ?ρα με κλασσικ? χρ?σιμο περιεχ?μενο

Το blogging παρ?γει εκτ?? απ? ν?ο περιεχ?μενο, αναγν?στε? και κοιν? ν?α backlinks τη στιγμ? που θα κ?νετε διαμοιρασμ? αυτο? του περιεχομ?νου στα social media και σε ?λλα τρ?τα sites.

Το φρ?σκο περιεχ?μενο ε?ναι αυτ? που αναζητ?νε οι μηχαν?? αναζ?τηση? για να ταξινομ?σουν και οι χρ?στε? του ?ντερνετ για να καταναλ?σουν. Ειδικ? ?μα αυτο? ταυτ?ζονται με του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?, τ?τε ?χετε πετ?χει τον καλ?τερο συνδυασμ? χρ?σιμου περιεχομ?νου και χρηματοπο?ηση?.

2 Αναζητ?στε backlinks στον κοινωνικ? σα? περ?γυρο

Στι? συναναστροφ?? σα? ?ξω, ? στην διασκ?δαση σα? με την πρ?τη ευκαιρ?α ρ?ξτε το δ?λωμα ειδικ? ?μα ?χετε κ?ποιο πρ?γραμμα ανταλλαγ?? συνδ?σμων.

Θα εκπλαγε?τε ?μα μ?θετε π?σοι ?νθρωποι ?χουν το δικ? του? blog ? site και π?σοι θα ενδιαφερθο?ν για να ανταλλ?ξουν συνδ?σμου? με εσ??.

Επ?ση? κ?ποιοι θα το κ?νουν εντελ?? αφιλοκερδ?? ? επειδ? σα? ?χουν υποχρ?ωση. Δεν θα το μ?θετε ?μω? ποτ? ποιο θα το κ?νουν πρ?θυμα ?μα δεν του? το ζητ?σετε πρ?τα. Θ?λει και λ?γο τ?λμη το SEO.

Σε περ?πτωση που ε?στε επιχε?ρηση, σ?γουρα θα ?χετε πελ?τε? και προμηθευτ?? που δεν θα ?χουν καν?να πρ?βλημα να συνδεθο?ν μαζ? μα? ε?τε μονομερ?? ε?τε αμοιβα?α.

Το θετικ? σε αυτ?ν την περ?πτωση ε?ναι ?τι οι ιστοσελ?δε? των πελατ?ν και των προμηθευτ?ν σα? πιθαν?ν να ε?ναι σχετικ? με το δικ? σα? και ?τσι θα πετ?χετε να αποκτ?σετε ποιοτικο?? και σχετικο?? συνδ?σμου? προ? το site σα?.

3 Αποκτ?στε backlinks απ? τα sites που ?χουν οι ανταγωνιστ?? σα?

Δεν πρ?πει να θεωρ?σετε ανταγωνιστ? κ?ποιον με την στεν? ?ννοια, για παρ?δειγμα το απ?ναντι μαγαζ? ? eshop που ?χει αντ?στοιχα ε?δη με εσ??.

Θα πρ?πει να θεωρ?σετε ανταγωνιστ? στο ?ντερνετ την ιστοσελ?δα εκε?νη που ε?ναι ψηλ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? απ? την δικ? σα?.

Με αυτ?ν την ?ννοια ανταγωνιστ?? σα? ε?ναι ακ?μα και η Wikipedia ? το Facebook. Αυτ? ε?ναι αλ?θεια, αλλ? επειδ? δεν μα? πα?ρνει να του? ανταγωνιστο?με, θα πρ?πει να βρε?τε ?λλα sites που σα? ανταγων?ζονται για τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι?, να αναλ?σετε τα backlinks του? με το ahrefs και μετ? να π?ρετε και σει? συνδ?σμου? απ? αυτ? τα sites.

4 Σχολι?στε σε κλαδικ? blogs και forums

Το blog commenting δημιουργε? ?πειρου? συνδ?σμου?. Και δεν ?χει περιορισμ? χ?ρου και χρ?νου.?E?ναι ταχ?τατο? και ε?κολο? τρ?πο? δημιουργ?α? συνδ?σμων, αφο? μπορ? να δημιουργ?σω π?νω απ? 1 σ?νδεσμο σε κ?θε blog και μπορ? να δημιουργ? 20 με 50 backlinks τη μ?ρα με λ?γη δουλει?.

Αποκτ?τε φ?μη και γ?νεστε γνωστο? σε ?λλου? bloggers και επιχειρηματ?ε? στο ?ντερνετ. ?τσι δημιουργε?τε και την προσωπικ? σα? εικ?να.

Το blog commenting ε?ναι φυσικ?? τρ?πο? χτισ?ματο? συνδ?σμων και προσμετρ?τε καλ?τερα στην Google.

Το ?διο μπορε?τε να κ?νετε και με τα forums που σα? αφορο?ν και εκτ?? απ? τα πολ?τιμα backlinks θα γ?νεται και γνωστ?? στην αγορ? σα?. Δ?στε βαρ?τητα στα σχ?λια σα?, προσφ?ρετε ν?ε? γν?σει? ? πε?τε κ?τι που θα βοηθ?σει το κοιν? σα?. Μη γρ?φετε μπο?ρδε? και μην κ?νετε spam.

5 Δημιουργε?στε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα προφ?λ σε social media sites

Με αυτ? δεν εννο? να δημιουργ?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα ψε?τικα facebook profiles για να κ?νετε share and like, αλλ? να δημιουργ?σετε ν?α και πραγματικ? προφ?λ σε δεκ?δε? social media sites.

Μ?σω αυτ?ν των προφ?λ θα κοινοποι?σετε το περιεχ?μενο απ? το δικ? σα? site και θα δημιουργ?σετε ποιοτικ? backlinks.

Φροντ?στε να βρε?τε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα ν?α social media sites καθ?? και να ?χετε ποιοτικ? περιεχ?μενο να διαμοιρ?σετε.

Μην ντρ?πεστε να εκτεθε?τε. Κ?θε μ?ρα δημιουργο?νται ν?α social media sites εν? δεκ?δε? ?λλα αναστ?λλουν την λειτουργ?α του? ? μεταμορφ?νονται σε κ?τι ?λλο.

Δε?τε περισσ?τερα για τα backlinks

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

8 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα. Θα ?θελα να ρωτ?σω σχετικ? με τα backlinks. Χρησιμοποιο?με το seo για να ?ρθουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? στην ιστοσελ?δα μα? και να αγορ?σουν απ? εμ??. Γιατ? να <> λοιπ?ν τον πελ?τη με τη χρ?ση των backlinks και να τον στε?λουμε σε site κ?ποιου ?λλου;

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα να ρωτ?σω κ?τι, στο Google search console μου λεει ?τι ?χω στο Domain μου 20 backlinks,που ειναι και το σωστο νουμερο,μετρ?ντα? και τα add-on domains μου που ειναι γυρω στα 8. Σε ?λε? τι? ?λλε? υπηρεσ?ε? που βρ?κα στο διαδ?κτιο ?πω? του neil patel κτλπ, σε καμια μα καμια (δοκιμασα 5-6) δεν μου δειχνει οτι ?χω backlink απ? add-on domain μου.ουτε απο ενα. Διαβασα ομω? οτι τα μετρανε κανονικα τα backlinks απο add-domains. Τι συμβαινει αρα?

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Αργ?ρη, σωστ? η παρατ?ρηση σου.

   Το Google Search Console ε?ναι αυτ? που δε?χνει τα σωστ? referring domains, δηλαδ? τα domains που δε?χνουν προ? την σελ?δα σου. Στην περ?πτωση των add-on domains, δεν περν?ει ?λο το link juice και ?λα τα referring domain αυτ?ν στη Google αλλ? ?να ποσοστ? μ?νο, περ?που στο 50%.

   Που σημα?νει ?τι ?μα αγορ?σω ?να domain που ?χει 10 backlinks και το κ?νω redirect σε κ?ποιο ?λλο μ?νο τα 5 θα φα?νονται εν τ?λει.

   Οι ?λλε? υπηρεσ?ε? ?πω? ahrefs, semrush, majestic ?χουν δικ? του? crawler και bot που βρ?σκει τα referring domains και δεν τραβ?νε δεδομ?να απ? τη Google. Τα περισσ?τερα δεν ε?ναι τ?σο ακριβ? και ?τσι ?χει? ελλειπ? στοιχε?α γιατ? δουλε?ουν στο 80% με 90% τη? ακρ?βεια?. Κ?ποια backlinks δεν τα ανακαλ?πτουν ποτ?.

   Απ?ντηση
 • Στ?θη? Καρυπ?δη?
  23 Μα?ου 2019 4:19 πμ

  Πραγματικ? πολ? χρ?σιμο ?ρθρο !
  Ε?ναι ?πω? τα λε? Γι?ννη … Αν θε? να φα?νεσαι … Αν θε? να υπ?ρχει? … πρ?πει να αφιερ?σει? χρ?νο στη δημιουργ?α backlinks

  Απ?ντηση
 • Κινηματογρ?φου
  12 Φεβρουαρ?ου 2019 7:17 μμ

  Σε ευχαριστο?με

  Οι υποψ?φιοι για το Φεστιβ?λ Κινηματογρ?φου

  Απ?ντηση
 • Εξ – Αιρετικ? το αρθρ?κι σα? !
  Σ?γουρα θα εφαρμ?σω τι? τεχνικ?? σα? στον μ?λλον… Βασικ? τον κ?νω ?δη σχολι?ζοντα? αυτ? το blog !

  Απ?ντηση
 • Χρ?σιμο, εκτεν?? και κατανοητ? ?ρθρο για τα backlinks ?στε να καταλ?βουμε τι μετρ?ει απ? πλευρ?? SEO για να εμφανιστε? ?να site ψηλ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Το Google φα?νεται ?τι αναθεωρε? συν?χεια τι? μεθ?δου? κατηγοριοπο?ηση? των sites αλλ? τα ποιοτικ? backlinks παραμ?νουν σταθερ? αξ?α για να αν?βει? ψηλ?. Ευχαριστ? Γι?ννη για τι? χρ?σιμε? πληροφορ?ε?… Με εκτ?μηση,

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍