ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-KAINOURIA-SITES

Πω? να κ?νετε SEO σε καινο?ριε? ιστοσελ?δε?

Προωθ?στε το ν?ο σα? site τ?ρα!

Μια ιστοσελ?δα ?ταν ε?ναι εντελ?? καινο?ρια, δεν ?χει σχεδ?ν καμ?α κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν φα?νεται πουθεν?. Απαιτο?νται τουλ?χιστον 1 ε?? και 3 μ?νε? για να μπορ?σει αυτ? τη ιστοσελ?δα να ταξινομηθε? πρ?τα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και μετ? να αρχ?σει να αποκτ?σει οργανικ?? θ?σει? και οργανικ? κατ?ταξη.

Επειδ? αυτ? η διαδικασ?α τη? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?ταν ε?ναι καινο?ρια δεν ε?ναι τ?σο ε?κολη και διαφ?ρει αρκετ? απ? ?να παλι? και ?ριμο site, θα ?θελα να σα? δ?σω μερικ?? βασικ?? συμβουλ?? για να μπορ?σετε με τον ελ?χιστο κ?πο και το ελ?χιστο κ?στο? να εξασφαλ?σετε τα μ?γιστα αποτελ?σματα.

?μα ?χετε κατασκευ?σει μ?λι? τ?ρα μια καινο?ρια ιστοσελ?δα, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Ποια ε?ναι η διαδικασ?α τη? ταξιν?μηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Η διαδικασ?α τη? ταξιν?μηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ξεκιν?ει με τα τρ?α βασικ? β?ματα:

 • Crawling (αν?χνευση)
 • Indexing (Ταξιν?μηση)
 • Ranking (Κατ?ταξη)

Στο πρ?το β?μα, το crawling, οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, διατρ?χουν ?λε? τι? σελ?δε? απ? το site σα?, καθ?? και ανακαλ?πτουν το περιεχ?μενο και τα εισερχ?μενα και εξερχ?μενα backlinks καθ?? και τα εσωτερικ? backlinks.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να ?χετε υποβ?λλει την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, να ?χετε υποβ?λλει το χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google και να φροντ?σετε το αρχε?ο robot.txt να μην μπλοκ?ρει τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Επ?ση? θα πρ?πει να ?χετε φροντ?σει να μην υπ?ρχουν προβλ?ματα crawling στην ιστοσελ?δα σα?.

Στο δε?τερο β?μα, το ranking που ε?ναι η ταξιν?μηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google, γ?νεται δηλαδ? η αξιολ?γηση τη? σχετικ?τητα? και τη? σημαντικ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? σα? και αποθηκε?εται στον Δε?κτη τη? Google (Google Index).

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν επιστρ?φουν live αποτελ?σματα αναζ?τηση?, αλλ? αποθηκευμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? ιστοσελ?δε? που ?δη ?χουν βρει και ταξινομ?σει στον δε?κτη του? που δεν ε?ναι ?λλο? απ? τερ?στιε? συστοιχ?ε? υπολογιστ?ν.

Στο τρ?το β?μα, το ranking γ?νεται η κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε και με β?ση τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη?.

Στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και φυσικ? στη Google, υπεισ?ρχονται π?νω απ? 200 παρ?γοντε? κατ?ταξη? και η ιστοσελ?δα σα? πα?ρνει κ?ποια θ?ση στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των ( Search Engine Result Pages) τη? Google.

Απ? ?τι καταλαβα?νετε, ?λα τα τρ?α παραπ?νω β?ματα ε?ναι πολ?πλοκα και δεν ε?ναι τ?σο ε?κολο να βγει μια καινο?ρια ιστοσελ?δα στη Google ειδικ? ?μα υπ?ρχει μεγ?λο? ανταγωνισμ??.

Για να σα? βοηθ?σω να ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google αρχικ? και στα πρ?τα αποτελ?σματα στη συν?χεια, θα σα? απαριθμ?σω σε μια λ?στα, αν?λογα με το ε?δο? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

SEO σε καινο?ριο eshop

?μα ?χετε δημιουργ?σει μ?λι? τ?ρα ?να καινο?ριο eshop και θα θ?λατε αυτ? να αν?βει ψηλ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, καλ? θα ?ταν να δημιουργ?σετε ?να σταθερ? πρ?γραμμα εργασι?ν προ?θηση? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?.

Αρχικ?, θα πρ?πει:

 • Να δημιουργ?σετε ?να αρχε?ο robots.txt που να επιτρ?πει το crawling ?λων των σελ?δων προορισμο?
 • Να καταχωρ?σετε το αρχε?ο sitemap.xml στο Google Webmaster tools
 • Να συνδ?σετε την ιστοσελ?δα σα? με τα Google Analytics
 • Να ορ?σετε favicon για το site σα?
 • Να ορ?σετε λ?ξει? κλειδι?, meta keywords και meta description σε ?λε? τι? σελ?δε? απ? το site σα?
 • Να σελιδοποι?σετε τι? κατηγορ?ε? απ? το eshop σα? για να αν?βουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Να δημιουργ?σετε μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και να δ?σετε ?να κουπ?νι ?κπτωση? για την εγγραφ?
 • Να δημιουργ?σετε ?να blog εντ?? του eshop σα?. ?μα ?χετε eshop σε Woocoomerce, θα πρ?πει απλ?? και μ?νο να το ανο?ξετε. Σε ?λλε? πλατφ?ρμε? θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε το blog του WordPress με εξωτερικ? σ?νδεσμο.
 • Να ορ?σετε alt text σε ?λε? τι? φωτογραφ?ε?, ακ?μα και τι? φωτογραφ?ε? των προ??ντων του site σα?
 • Να στ?λνετε κ?θε εβδομ?δα email και ειδοποι?σει? στον browser με προσφορ?? ? μικρ?? συμβουλ?? για τα προ??ντα απ? το eshop σα?
 • Να μετρ?τε την κατ?ταξη με κ?ποιο επαγγελματικ? και αξι?πιστο εργαλε?ο κατ?ταξη? ?πω? το SEO POWERSUITE
 • Να δημιουργ?σετε εσωτερικ? link σε κ?θε βασικ? σελ?δα και να τι? διασυνδ?σετε μεταξ? του?
 • Να ανο?ξετε προφ?λ σε ?λα τα σημαντικ?τερα social media ?πω?: Google Plus, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest και να κ?νετε τι? πρ?τε? δημοσιε?σει?
 • Και τ?λο? να δημιουργ?σετε τα πρ?τα σα? backlinks με τι? σχετικ?? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε να βγε?τε στη Google

SEO σε καινο?ριο blog

?ταν ?χουμε να κ?νουμε με την δημιουργ?α εν?? ν?ου blog ? ειδησεογραφικο? γενικ? site, η εστ?αση θα πρ?πει να ε?ναι στην ενημ?ρωση και στην ε?κολη πλο?γηση μ?σα στο blog.

?τσι θα πρ?πει να κ?νετε τα παρακ?τω πρ?γματα:

 • Να δημιουργ?σετε ?να αρχε?ο robots.txt που να επιτρ?πει το crawling ?λων των σελ?δων προορισμο?
 • Να καταχωρ?σετε το αρχε?ο sitemap.xml στο Google Webmaster tools
 • Να συνδ?σετε την ιστοσελ?δα σα? με τα Google Analytics
 • Να ορ?σετε favicon για το site σα?
 • Να ορ?σετε λ?ξει? κλειδι?, meta keywords και meta description σε ?λε? τι? σελ?δε? απ? το site σα?
 • Οι σελ?δε? προορισμο? και εδ? θα πρ?πει να ε?ναι οι κατηγορ?ε? απ? το blog σα?, οι οπο?ε? θα πρ?πει να ε?ναι σελ?δε? και ?χι κατηγορ?ε?
 • Να δημιουργ?σετε μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου
 • Να χρησιμοποι?σετε το Sendpulse για να λαμβ?νουν οι χρ?στε? σα? ενημερ?σει? στον browser ? κ?ποιο ?λλο αντ?στοιχο πρ?γραμμα push notifications
 • Να μην το παρακ?νετε με διαφημ?σει?, σκεφτε?τε ?τι το blog σα? θα πρ?πει να κ?νει ορθ? χρ?ση του λευκο? χ?ρου για να μην κουρ?ζεται ο χρ?στη?
 • Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε λατινικ? permalinks και ?χι ελληνικ? permalinks
 • Φροντ?στε να ?χετε πρωτ?τυπα ?ρθρα
 • Δημιουργ?στε μερικ? backlinks στην αρχικ? σελ?δα αλλ? και στι? ?λλε? εσωτερικ?? σελ?δε? προορισμο?
 • Η ταχ?τητα φ?ρτωση? θα πρ?πει να ε?ναι το πολ? 2 δευτερ?λεπτα. Μπορε?τε να μετρ?σετε αλλ? και να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? χρησιμοποι?ντα? τα Google Developers Tools.

SEO σε καινο?ριο εταιρικ? site

Το καινο?ριο εταιρικ? site ?χει κοιν? στοιχε?α με το SEO που χρει?ζεται να κ?νετε για το blog σα?, με μερικ?? εξαιρ?σει?.

Παρακ?τω σα? δ?νω μερικ? βασικ? πρ?γματα που θα πρ?πει να κ?νετε:

 • Να δημιουργ?σετε ?να αρχε?ο robots.txt που να επιτρ?πει το crawling ?λων των σελ?δων προορισμο?
 • Να καταχωρ?σετε το αρχε?ο sitemap.xml στο Google Webmaster tools
 • Να συνδ?σετε την ιστοσελ?δα σα? με τα Google Analytics
 • Να ορ?σετε favicon για το site σα?
 • Να ορ?σετε λ?ξει? κλειδι?, meta keywords και meta description σε ?λε? τι? σελ?δε? απ? το site σα?
 • Οι σελ?δε? προορισμο? και εδ? θα πρ?πει να ε?ναι οι κατηγορ?ε? απ? το blog σα?, οι οπο?ε? θα πρ?πει να ε?ναι σελ?δε? και ?χι κατηγορ?ε?
 • Να δημιουργ?σετε μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου
 • Να χρησιμοποι?σετε το Sendpulse για να λαμβ?νουν οι χρ?στε? σα? ενημερ?σει? στον browser ? κ?ποιο ?λλο αντ?στοιχο πρ?γραμμα push notifications
 • Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε λατινικ? permalinks και ?χι ελληνικ? permalinks
 • Η πιο σημαντικ? σελ?δα σα? ε?ναι η αρχικ? σα? σελ?δα. ?μω? θα πρ?πει να μην την παραφουσκ?σετε με λ?ξει? κλειδι? και καλ? θα ?ταν να δημιουργ?σετε τουλ?χιστον ?λλε? 5 εσωτερικ?? σελ?δε? με τα στοιχε?α επικοινων?α?, με τι? υπηρεσ?ε? σα? κτλ.
 • Δημιουργ?στε μια σελ?δα Google MyBusiness
 • Δημιουργ?στε ?να εταιρικ? blog στο οπο?ο θα γρ?φετε ?ρθρα για τη δουλει? σα? για να πι?σετε λ?ξει? κλειδι? και φρ?σει? κλειδι? που δεν μπορε?τε να πι?σετε με το site σα?.
 • Δημιουργ?στε μερικ? backlinks στην αρχικ? σελ?δα αλλ? και στι? ?λλε? εσωτερικ?? σελ?δε? προορισμο?
 • Η ταχ?τητα φ?ρτωση? θα πρ?πει να ε?ναι το πολ? 2 δευτερ?λεπτα. Μπορε?τε να μετρ?σετε αλλ? και να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? χρησιμοποι?ντα? τα Google Developers Tools.
 • Ξεκιν?στε την δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks σε καταλ?γου? και σε σχετικ? sites με τον κλ?δο σα?

Π?σο SEO χρει?ζεται μια καινο?ρια ιστοσελ?δα;

Τ?ρα το ερ?τημα ε?ναι, αφο? τα κ?νετε ?λα αυτ? σωστ?, θα βγει το site σα? στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?;

Η Google και γενικ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? θ?λουν το χρ?νο του? για να αποδ?σουν και να αρχ?σουν να φα?νονται τα αποτελ?σματα των προσπαθει?ν σα?. Συν?θω? απαιτε?ται χρ?νο? για να μπορ?σουν οι μηχαν?? αναζ?τηση? να αξιολογ?σουν επαρκ?? ?να ν?ο site και π?ντα υπ?ρχει μια περ?οδο? χ?ριτο? που κρατ?ει απ? 1 ?ω? 3 μ?νε?.

Αυτ? η περ?οδο? λ?γεται Google Sandbox mode και κ?θε ν?ο site περν?ει απ? αυτ?ν. Η ιστοσελ?δα σα? εκτοξε?εται στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για να π?ρει μερικ? κλικ και να μπορ?σει να ταξινομηθε? το περιεχ?μενο τη?, να αξιολογηθε? η χρηστικ?τητα τη? καθ?? και ?λλοι παρ?γοντε? που εξετ?ζουν τα Google bots.

Αφο? περ?σει η περ?οδο? χ?ριτο?, τ?τε αρχ?ζει η πραγματικ? περ?οδο? κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? και μπα?νουμε σε φ?ση Google Dance.

Η ιστοσελ?δα σα? ανταγων?ζεται καινο?ριε? και παλι?? ιστοσελ?δε? για να π?ρει θ?ση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Θα πρ?πει να συνεχ?σετε να κ?νετε προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? με φρ?σκο περιεχ?μενο και ποιοτικ? backlinks μ?χρι να φτ?σετε στο σημε?ο που θ?λετε.

Το SEO και η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι μαραθ?νιο? και δεν πρ?πει να σταματ?ει ποτ? να γ?νεται. Η προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι ?να? αγ?να? αντοχ?? και αξιολογο?νται καλ?τερα τα σταθερ? β?ματα κ?θε εβδομ?δα που κ?νετε για το site σα? παρ? εν?ργειε? που γ?νονται μ?νο μια φορ?.

Ζητ?στε την υποστ?ριξη απ? μια εταιρε?α SEO

Τ?λο?, θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι ?μα δεν μπορε?τε κ?θε μ?να να κ?νετε προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? μ?νοι σα?, καλ? θα ?τανε να ζητ?σετε την βο?θεια και τη συνδρομ? μια? εταιρε?α? SEO ? εν?? επαγγελματ?α που εξειδικε?εται στον χ?ρο.

Αυτο? ξ?ρουν καλ?τερα τι χρει?ζεται να κ?νετε για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με το καλ?τερο τρ?πο χωρ?? να χρειαστε? να περ?σετε μ?νε? στην αφ?νεια.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO για καινο?ριε? ιστοσελ?δε?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα.

seo-web-design

SEO ΝΕΑ SITES, SEO NEO SITE, SEO ΝΕΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, SEO ΝΕΑ ESHOP

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍