ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ν?α Παπο?τσια Facebook!

εσε?? θα φορ?σετε παπο?τσια facebook ? παπο?τσια twitter? ?χι δεν συνδ?ονται στο ?ντερνετ.

Η φετιν? μ?δα κανον?ζεται απ? τα social media και η εκκεντρικ? σχεδι?στρια μ?δα? Lumen Biggot ε?χε την καταπληκτικ? ιδ?α να λανσ?ρει τα ν?α παπο?τσια social media μια και ?πω? λ?ει η ?δια ?χει εμπνευστε? τα ν?α μοντ?λα απ? τα blogs του ?ντερνετ, το WEB 2.0 και τα κοινωνικ? μ?σα δικτ?ωση?, ?πω? το facebook, twitter, youtube, google plus, flickr, wikipedia και dribbble.

Δυστυχ?? ?πω? αποκαλ?πτει η ?δια δεν θα κυκλοφορ?σουν εμπορικ? τα μοντ?λα τη? τουλ?χιστον ?χι ακ?μα.

Αν και η ιδ?α για social media παπο?τσια ε?ναι σ?γουρο ?τι θα βρει την μεγ?λη αποδοχ? του κ?σμου και ?τι σ?γουρα θα γ?νει μια τερ?στια εμπορικ? επιτυχ?α, δεν ?χει βρεθε? ακ?μα εταιρε?α παραγωγ?? παπουτσι?ν για να αναλ?βει την εμπορικ? εκμετ?λλευση.

Επ?ση? και ?λλοι σχεδιαστ?? ?χουνε σχεδι?σει ν?α μοντ?λα παπουτσι?ν, ?πω? ο Σκοτσ?ζο? web designer Gerry Mackay με τα εκπληκτικ? Adidas Superstars σε ?κδοση facebook και twitter. Β?βαια δεν μπορ? να σα? εγγυηθ? ?τι θα ?ρθουν στην Ελλ?δα ? ?τι θα μπο?νε σε μαζικ? παραγωγ? μια και ε?ναι απλ?? δ?ο social media παπο?τσια σε επ?πεδο concept και ?χι παραγωγ??. Π?ντω? ?να Adidas facebook παπουτσ?κι θα το φ?ραγα…

superstar-facebook

Social Media Marketing και social media παπο?τσια

Τα παπο?τσια facebook ε?ναι ?να κορυφα?ο μ?ρκετινγκ τρικ και κορυφα?α εν?ργεια μ?ρκετινγκ στα social media. Το λ?ω αυτ? γιατ? αποτελε? εν?ργεια μ?ρκετινγκ υψηλ?? απ?δοση? ?που με λ?γα χρ?ματα ?ω? καθ?λου μπορε? κ?ποιο? να αποκτ?σει δημοσι?τητα χιλι?δων ? και εκατομμυρ?ων ευρ?. Πολλαπλ?σια? δηλαδ? ανταποδοτικ?τητα? ? υψηλ?? αξ?α?.

Κ?θε επιχε?ρηση στην εποχ? του WEB 2.0 θα ?πρεπε να ε?χε μια ηλεκτρονικ? παρουσ?α με blog και e-shop και κατ?πιν ισχυρ? παρουσ?α σε ?λα τα social media -που ξεπερνο?ν τα 350 αυτ? τη στιγμ?- ? τουλ?χιστον τα βασικ?, ?πω? το facebook, το twitter, το google plus και το Youtube. Με τον πληθυσμ? του facebook να ?χει ξεπερ?σει το 1 δισεκατομμ?ριο και με περισσ?τερου? απ? 5 εκατομμ?ρια ?λληνε? χρ?στε?! Το Facebook ?χει αποκτ?σει την πρωτοκαθεδρ?α σαν τον βασιλι? τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? και αποτελε? πλ?ον σημε?ο αναφορ?? για κ?θε ?λλο κοινωνικ? μ?σο ? project.

Η δι?δοση του facebook σε τ?τοιο βαθμ? ?θησε σε? χ?ρε? με διαφορετικ? πολιτισμ? τη δημιουργ?α ?λλων εθνικ?ν facebook προσαρμοσμ?να στην ιδιοσυγκρασ?α των χωρ?ν ?πω? στη Ρωσ?α το odnoklassniki.ru και το vk.com και το Xing στη Γερμαν?α που ε?ναι αντ?στοιχο του Linked.

superstar-twitter

Social Media, facebook και SEO Google

Η τερ?στια διε?σδυση των social media και του facebook οδ?γησε την Google στο να αναπροσαρμ?σει τον αλγ?ριθμ? τη? και να βγ?λει δι?φορε? ενημερ?σει? με β?ση το facebook. Στι? τελευτα?ε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? συμπερ?λαβε τα κουμπι? google plus καθ?? και τα facebook? share, like, comments και την συνολικ? δραστηρι?τητα στο facebook και στα social media ?πω? tweets, pins απ? το pinterest κτλ.

Facebook και Google Plus

?λο το Google Plus βασ?στηκε π?νω στην αντιγραφ? του facebook και στην στρατηγικ? να κερδ?σει ?δαφο? η εταιρε?α στον χ?ρο των social media με ?να πρωτ?γονο ακ?μα μ?σο που ε?ναι το Google Plus, που ?μω? ?χει πολ? μεγ?λη απ?δοση απ? πλευρ?? SEO και? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να με?νετε εκε? για π?ντα! Διαβ?στε περισσ?τερα στο σχετικ? ?ρθρο SEO Πρ?τη Σελ?δα: Social Media

Πλ?ον η Google ?ρχισε να εμφαν?ζει αποτελ?σματα απ? το Facebook και απ? το Google+ των σελ?δων των χρηστ?ν. Αυτ? γιν?ταν απ? το 2012 για το facebook και τ?ρα? για το Google+. Απ? τη πρ?τη στιγμ? κυκλοφορ?α? του Google+, η Google το ενσωματ?νει ολο?να και περισσ?τερο στι? υπηρεσ?ε? τη? με αυτ? τη φορ? να ε?ναι “στ?χο?” η λειτουργ?α τη? αναζ?τηση?. Η ν?α υπηρεσ?α ονομ?ζεται “Search, plus Your World” και εμφαν?ζει περιεχ?μενο απ? το Google+ λογαριασμ? των χρηστ?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Twitter και SEO Google

Αντ?θετα προχ?ρησε υποβ?θμιση του twitter στον αλγ?ριθμ? τη? απ? το καλοκα?ρι του 2013 και μετ? καθ?? και στην εξαφ?νιση των tweets απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Τα Tweet αποτελο?ν τον πιο γρ?γορο τρ?πο μετ?δοση? τη? επικαιρ?τητα? και των ν?ων τ?σεων και η εξαφ?νισ? του? απ? τον Αλγ?ριθμο τη? Google ε?ναι αρνητικ? στοιχε?ο γενικ? για τη δημοκρατ?α των social media.

Τι λ?γαμε για εκε?νο το facebook παπο?τσι; Θα το π?ρετε;

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍