ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Να φτι?ξω blog ? site;

Π?ρα πολλο? με ρωτ?νε τι ε?δου? σελ?δα να φτι?ξουν, blog ? site; Για να θ?σω τ?λο? σε αυτ?ν την πολυετ? παρεξ?γηση η οπο?α παραπ?μπει στην προηγο?μενη δεκαετ?α, αφο? το θ?μα ε?ναι παρωχημ?νο και για να σα? δ?σω την ακριβ? εικ?να του τι ε?ναι blog και τι ε?ναι site, σα? παραθ?τω αυτ? εδ? το ?ρθρο.

Σ?μερα με την πρ?οδο τη? τεχνολογ?α? και του WordPress, τα blogs ?χουν ξεπερ?σει κατ? πολ? τα παραδοσιακ? sites. Το WordPress Blog ε?ναι και site, και blog και e-shop και οτιδ?ποτε ?λλο θελ?σετε!

na-ftiasko-blog-i-site

Πλεονεκτ?ματα του WordPress Blog

Το WordPress ε?ναι το πιο διαδεδομ?νο και πιο εξελιγμ?νο Σ?στημα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου παγκοσμ?ω? με π?νω απ? εικοσιπ?ντε εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει?. Χρησιμοποιε?ται κυρ?ω? για κατασκευ? blog και σελ?δων βασισμ?νε? στο περιεχ?μενο. Το περιεχ?μενο περιλαμβ?νει β?ντεο, κε?μενα, εικ?να και ?χο.

 1. Ε?ναι δυναμικ?. Δημιουργε? ?πειρε? δυναμικ?? σελ?δε?, ?ρθρα και προ??ντα για τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα μ?σα σε λ?γα λεπτ?.

 2. Ε?ναι δωρε?ν. Οι λ?γοι που ?καναν το WordPress τ?σο δημοφιλ?? ?ταν η ευκολ?α στη χρ?ση του, η ελε?θερη ?δεια χωρ?? περιορισμο?? και τ?λο? η πολ? μεγ?λη κοιν?τητα ανοιχτο? λογισμικο? το οπο?ο το υποστηρ?ζει. Υπ?ρχουν χιλι?δε? θ?ματα και πρ?σθετα για το WordPress Blog.

 3. ?χει ?πειρη επεκτασιμ?τητα. Χιλι?δε? εφαρμογ?? και πρ?σθετα τρ?χουν σε WordPress, εν? η μεγαλ?τερη κοιν?τητα ελε?θερου λογισμικο? και προγραμματιστ?ν το υποστηρ?ζει κ?θε χρ?νο.

 4. Ε?ναι πρωταθλητ?? απ? ?ποψη SEO. Η Google αγαπ?ει τα blog γιατ? ?χουν φρ?σκο και ποιοτικ? περιεχ?μενο. Τα blog συνδυ?ζουν ?λα αυτ? τα χαρακτηριστικ? εν?? εταιρικο? site, εν?? e-shop και ?χουν ?δη βελτιστοποιηθε? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? απ? την αρχιτεκτονικ? του?.

 5. Ε?ναι ε?κολο και απλ?. Η εγκατ?στασ? του γ?νεται μ?νο με ?να κλικ, εν? η παραμετροπο?ησ? του ε?ναι αστε?ρευτη. Πραγματικ? δεν χρει?ζεστε γν?σει? προγραμματισμο? για να ξεκιν?σετε μια σελ?δα στο WordPress, εν? αυτ? δημιουργε? μ?νο του δυναμικ??, φιλικ?? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τον χρ?στη σελ?δε? και αποστολ??.

 6. Χαμηλ? κοστολ?γιο κατασκευ?? και συντ?ρηση?. Μπορε?τε να το συντηρ?σετε μ?νοι σα? ? απλ?? να επιλ?ξτε ?να πακ?το συντ?ρηση? και αναν?ωση? καλ?ντα? στο 6972.364.387.

Β?βαια δεν σημα?νει ?τι τα ?λλα Συστ?ματα Διαχε?ριση? Περιεχομ?νου δεν ε?ναι καλ?, απλ? το WordPress ε?ναι το ιδανικ? εργαλε?ο για να ξεκιν?σει κ?ποιο? το blog του και καλ?πτει ταυτ?χρονα τι? αν?γκε? εν?? προσωπικο? blog ?ω? και τα τερ?στια εταιρικ? portals με χιλι?δε? σελ?δε? και χρ?στε?.

Α? μην ξεχν?με ?τι και οι New York Times προτ?μησαν για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? του? το WordPress.

?

Θ?λετε να φτι?ξετε ιστοσελ?δα και δεν ξ?ρετε πω?; Απλ?? επιλ?ξτε ?να πακ?το Web Design.

Μειονεκτ?ματα του απλο? Site

 1. Ε?ναι στατικ? και χρει?ζεστε γν?σει? προγραμματισμο?, κ?δικα HTML, PHP και MySQL για να το ανανε?σετε σωστ?. Επ?ση?, θα χρειαστε?τε και τη βο?θεια εν?? γραφ?στα για να δημιουργ?σετε τα απαρα?τητα γραφικ?. Βλ?πετε τα παλι?? τεχνολογ?α? sites ε?ναι τα περισσ?τερα custom εφαρμογ??.
 2. Η αναν?ωση του ε?ναι πονοκ?φαλο? ακ?μα και για τον ποιο καταρτισμ?νο προγραμματιστ? ιστοσελ?δων. Φανταστε?τε ?τι πρ?πει οτιδ?ποτε να το φορτ?νεται στην ιστοσελ?δα σα? μ?σω FTP.

 3. Ε?ναι πιο ακριβ? κοστολογικ? γιατ? ?λα φτι?χνονται απ? την αρχ?.

 4. ?χουν προβλ?ματα απ? ?ποψη SEO, λ?γω των ανταγωνιστικ?τερων blog.

 5. Δεν ?χουν ?πειρη επεκτασιμ?τητα. Κ?θε επ?κταση του? ε?ναι ?να θ?μα και π?ντα θα εξαρτ?στε απ? τον προγραμματιστ? ? τον γραφ?στα σα?.

Πω? τα ξ?ρω ?λα αυτ?; Απλ?? γιατ? ?φτιαχνα ιστοσελ?δε? πριν την εποχ? του WordPress και ?χω αντιμετωπ?σει ?λε? τι? αντικειμενικ?? δυσκολ?ε? τη? κατασκευ??, τη? συντ?ρηση? και τη? αναν?ωση? στατικ?ν HTML ιστοσελ?δων.

Θ?λετε να φτι?ξετε ιστοσελ?δα και δεν ξ?ρετε πω?; Απλ?? επιλ?ξτε ?να πακ?το Web Design ? π?ρτε ?να τηλ?φωνο στο 6972.364.387.

Δε?τε περισσ?τερα για την κατασκευ? ιστοσελ?δων:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍