ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

YOAST SEO METAFORA ALL IN ONE SEO PACK-1

Πω? να αλλ?ξετε απ? το All In One SEO Pack στο Yoast SEO

Γεια σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα μιλ?σουμε για ?να πολ? απλ? αλλ? σημαντικ? θ?μα στο SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?. Και αυτ? δεν ε?ναι ?λλο απ? την επιλογ? του σωστο? SEO plugin για το site σα?.

Στην αγορ? των προσθ?των του WordPress υπ?ρχουν δεκ?δε? SEO plugins και τα 2 σημαντικ?τερα με τι? περισσ?τερε? εγκαταστ?σει? απ? ?λα αυτ? ε?ναι το All In One SEO Pack και το Yoast SEO.

Η δικ? μου συμβουλ? για να μην αναλ?νεστε ?δικα ε?ναι να επιλ?ξετε το καλ?τερο πρ?σθετο για το SEO, με τι? περισσ?τερε? δυνατ?τητε? στην δωρε?ν του ?κδοση και να το εγκαταστ?σετε χωρ?? δε?τερη κουβ?ντα.

Το καλ?τερο λοιπ?ν πρ?σθετο στο SEO σ?μερα για το WordPress δεν ε?ναι ?λλο απ? το Yoast SEO και ?τσι θα πρ?πει να ξεκιν?σετε κατευθε?αν με αυτ? και να μην κ?νετε το λ?θο? να ασχοληθε?τε ο?τε δευτερ?λεπτο με τα ?λλα που ε?ναι β?τα εθνικ??.

Για ?σου? λοιπ?ν ?χετε εγκαταστ?σει κ?ποιο ?λλο πρ?σθετο ?πω? το All In One SEO Pack, ?χετε κ?νει ?λε? τι? ρυθμ?σει? σε ?λε? τι? σελ?δε? και τα ?ρθρα σα? και θα θ?λατε να μετακομ?σετε στο Yoast SEO, υπ?ρχει λ?ση.

Αυτ? λ?γεται Yoast SEO migration και η διαδικασ?α ε?ναι σχετικ? απλ? που κ?ποιο? με μικρ?? γν?σει? στο WordPress μπορε? να τα καταφ?ρει να την κ?νει και μ?νο? του.

Πω? να κ?νετε μεταφορ? απ? το?All In One SEO Pack στο Yoast SEO σε 6 β?ματα

Τα β?ματα για να μεταφερθε?τε απ? το το?All In One SEO Pack στο?Yoast SEO ε?ναι απλ?:

 • Εγκαταστ?στε το Yoast SEO. Αναζητ?στε στα ν?α πρ?σθετα μ?σα απ? το κ?ντρο διαχε?ριση? του WordPress σα? το?Yoast SEO και θα το βρε?τε αμ?σω?.
 • Ενεργοποι?στε το Yoast SEO.
 • Απενεργοποι?στε το?All In One SEO pack.
 • Π?τε στο μενο? SEO-Tools-Import from other SEO plugins και θα δε?τε τι? παρακ?τω επιλογ??:

YOAST SEO MIGRATION-1

 • Επιλ?ξτε το?Import from All-in-One SEO και πατ?στε το κουμπ?κι?Import.
 • Τελει?σατε με την εγκατ?σταση και την μεταν?στευση των δεδομ?νων στο SEO.

Τ?ρα το import, εισ?γει ?λα τα meta descriptions, meta keywords και τ?τλου? που ?χετε ?δη δημιουργ?σει στο?All In One SEO Pack.

Αν για κ?ποιο λ?γο δεν π?τυχε η εισαγωγ?, τ?τε μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το ?πρ?σθετο?SEO Data Transporter plugin. Αυτ? θα σα? βοηθ?σει να μεταφ?ρετε τα τεχνικ? δεδομ?να του SEO αν?μεσα σε δι?φορα πρ?σθετα για το SEO.

Σε περ?πτωση που αντ? για το All In One SEO Pack ?χετε κ?ποιο ?λλο πρ?σθετο ?πω? το Ultimate SEO, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το ?διο πρ?σθετο για να μεταφ?ρετε τα δεδομ?να σα?.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε αφο? ολοκληρ?σετε τη μεταφορ? των δεδομ?νων;

Επειδ? το πρ?το πρ?σθετο, το?All In One SEO Pack δεν ?χει κ?ποια ενσωματωμ?νη επιλογ? για την υποβολ? του χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google, ? του xml sitemaps σα?, θα πρ?πει να το κ?νετε μ?σα απ? το SEO Yoast.

Συν?θω?, οι περισσ?τεροι ?ταν χρησιμοποιο?ν το?All In One SEO Pack, χρησιμοποιο?ν παρ?λληλα και κ?ποιο ?λλο πρ?σθετο που δημιουργε? το?XML sitemap, ?πω? το?Google XML Sitemaps?το οπο?ο δυστυχ???το βρ?σκω απαρχαιωμ?νο αλλ? και ε?ναι απαρχαιωμ?νο.

?τσι, μετ? την εγκατ?σταση και την επιτυχ?? μεταφορ? θα πρ?πει να απεγκαταστ?σετε τα πρ?σθετα που ?χετε για να δημιουργο?ν το?XML sitemap, να διαγρ?ψετε απ? τα Webmaster Tools τη? Google το παλι? sitemap και να καταχωρ?σετε τα καινο?ρια sitemap που θα δημιουργ?σετε με το Yoast SEO.

Πω? να δημιουργ?σετε τα ν?α σα? sitemap;

Θα πρ?πει να π?τε στην επιλογ? SEO μ?σα στο Yoast:

SEO-XML Sitemaps και να επιλ?ξετε απ? το κουμπ??XML sitemap functionality το enabled.

YOAST SEO MIGRATION-2

Δυστυχ?? ? ευτυχ?? το Yoast SEO δεν ?χει μεταφραστε? ακ?μα απ? τα αγγλικ? στα ελληνικ? και ?τσι ε?μαστε υποχρεωμ?νοι να υπακο?με στην διεθν? ορολογ?α του SEO και των αγγλικ?ν πρ?γμα που μα? δ?νει μια ομοιομορφ?α.

Επ?ση? υπ?ρχει και ?να wizard, ?να? μπο?σουλα? δηλαδ? που θα σα? βοηθ?σει να σετ?ρετε τα XML sitemaps που θ?λετε.

Κατ?πιν θα μπορ?σετε να βρε?τε τα XML sitemaps απ? το site σα? στην διε?θυνση? example.com/sitemap_index.xml

Μπορε?τε να δε?τε πω? να καταχωρ?σετε το καινο?ριο σα? sitemap στη Google στο ?ρθρο:?Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?.

Γιατ? ε?ναι αν?τερη η δωρε?ν ?κδοση του SEO Yoast απ? κ?θε ?λλο SEO Plugin;

Το SEO Yoast στη δωρε?ν του ?κδοση ε?ναι αν?τερο σαν πρ?σθετο απ? κ?θε ?λλο πρ?σθετο ακ?μα και απ? το Yoast SEO Premium που ?κανα το λ?θο? να αγορ?σω πρ?σφατα για να το δοκιμ?σω και δυστυχ?? ?πω? καταλ?βατε π?ταξα 69,00€!

Περιμ?νοντα? να αποκτ?σω ?στω το ελ?χιστο ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα και να βγω λ?γο πιο μπροστ? απ? τον ανταγωνισμ? π?ταξα ?να ακ?μα 70?ρι απλ?? και μ?νο για να μπορ? να μιλ?ω με το support απ? τον Yoast!

Απ?στευτο και ?μω? αληθιν?, αλλ? το?Yoast SEO Premium δεν διαφ?ρει σε τ?ποτα απ? το?Yoast SEO παρ? μ?νο στον ?να χρ?νο δωρε?ν τεχνικ? υποστ?ριξη -που στην ουσ?α δεν την χρει?ζεστε απ? το Yoast Team, στα αγγλικ? καθ?? και σε κ?ποιε? ?λλε? θεωρητικ?? λεπτομ?ρειε? ?πω?:

 • Διαχε?ριση ανακατευθ?νσεων, που ?μω? υπ?ρχουν για αυτ? δεκ?δε? δωρε?ν πρ?σθετα που ε?ναι και καλ?τερα απ? το Yoast Premium.?
 • Δυνατ?τητα για στ?χευση ?ω? και 5 λ?ξεων κλειδι?ν αν? δημοσ?ευση. Ναι αλλ? αυτ? γ?νεται απλ?? αλλ?ζοντα? τι? focus keyword με το χ?ρι.?
 • Προεπισκ?πηση των κοινοποι?σεων στο Facebook και στο Twitte. Μοι?ζει αστε?ο αφο? ο?τω? ? ?λλω? και τα δ?ο social media ε?χαν και απ? πριν προεπισκ?πηση.
 • Τ?λο? πρ?σβαση σε 24/7 τεχνικ? υποστ?ριξη απ? την Yoast Team.

Δεν πειρ?ζει, σαν να κ?ρασα ?ναν καφ? στον φ?λο μα? τον Yoast που τ?σα πολλ? μα? ?χει προσφ?ρει με το δωρε?ν πρ?σθετο του.

YOAST SEO MIGRATION-3

Τ?ρα για να μην ξεχνι?μαστε, το Yoast SEO στην δωρε?ν του ?κδοση ε?ναι καλ?τερο απ? το All in One SEO pack και ?λα τα ?λλα πρ?σθετα στο SEO για 2 λ?γου?:

 • Πρ?τον ?χει ενσωματωμ?να τα XML sitemaps και ?τι χρει?ζεστε σ?μερα στο SEO και
 • Δε?τερον για λ?γου? ομοιομορφ?α?.

Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα μ?θετε να χειρ?ζεστε καλ? το Yoast SEO θα ?ταν χ?σιμο χρ?νου να καθ?σετε να μ?θετε κ?ποιο ?λλο πρ?σθετο.

Προσοχ? ?μω?, το Yoast SEO δεν ε?ναι παν?κεια στο SEO απ? μ?νο του γιατ? ε?ναι απλ?? ?να εργαλε?ο. Και το κ?θε εργαλε?ο για να δουλ?ψει σωστ? χρει?ζεται τον μ?στορα του. Μ?νη τη? η χρ?ση του Yoast SEO δεν θα σα? φ?ρει κ?ποιο αποτ?λεσμα ?μα δεν ξ?ρετε απ? πριν τι πρ?πει να κ?νετε για να βγε?τε για τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍