ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

long-tail-keywords

Long Tail Keywords: Πω? να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? χωρ?? να βγε?τε πρ?τοι στη Google!

Περιεχ?μενα

Μ?θετε τον καλ?τερο και αποδοτικ?τερο τρ?πο για να αυξ?σετε το πελατολ?γιο σα? απ? το ?ντερνετ, στοχε?οντα? σε φρ?σει? κλειδι?, αντ? για λ?ξει? κλειδι?.

Π?ρα πολλο? πελ?τε? μου ? υποψ?φιοι πελ?τε? που δεν ?χουν σχεδ?ν καθ?λου εμπειρ?α απ? SEO και απ? το πω? αποκτ?ει πελ?τε? μια ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ με πα?ρνουν τηλ?φωνο για να με ρωτ?σουν π?σο ?χει για να του? βγ?λω το site στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με μ?α λ?ξη κλειδ? που φαντ?ζονται ?τι για λ?γου? και μ?νο πρεστ?ζ το δικ? του? το site θα ?πρεπε να βγα?νει πρ?το στη Google.

Μερικ? λεπτ? αργ?τερα και μια μικρ? ?ρευνα στο στατιστικ? πακ?το WP Statistics που ?χω στην ιστοσελ?δα μου, και ο πελ?τη? ?χει ?δη κ?νει στροφ? 360 μοιρ?ν. Η λανθασμ?νη ιδ?α ?τι μια ιστοσελ?δα ? ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα μπορε? να σταθε? μ?νο με π?ντε λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? βγα?νει πρ?το στη Google ?χει αποδομηθε? και μοι?ζει εντελ?? ηλ?θια και αντιπαραγωγικ?.

Δεν ε?ναι δυνατ?ν ?λοι να ανταγωνιζ?μαστε για το ?διο πρ?γμα στο ?ντερνετ και να ε?μαστε και ?λοι ευτυχισμ?νοι. Για παρ?δειγμα, ?ταν κ?ποιο? ?χει ω? λ?ξη κλειδ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων που ε?ναι μια ιδια?τερα ανταγωνιστικ? αγορ? με π?νω απ? χ?λιε? εταιρε?ε? στην Ελλ?δα και μ?νο, ε?ναι πολ? δ?σκολο ?ω? ακατ?ρθωτο κ?ποιο? νεοεισερχ?μενο? στην αγορ? με ?να blog μερικ?ν σελ?δων να φιγουρ?ρει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? πρ?τη? σελ?δα τη? Google ?χουν μ?νο δ?κα θ?σει?, χωρ?νε μ?νο 10 εταιρε?ε? ? 10 ιστοσελ?δε?. Αναγκαστικ? οι υπ?λοιπε? 990 εταιρε?ε? και ιστοσελ?δε? θα στριμωχτο?ν στι? επ?μενε? ιστοσελ?δε? τη? Google.

Το πρ?γμα χοντρα?νει και ?λλο αν προσθ?σουμε ?τι στι? σελ?δε? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google προστ?θενται οι σελ?δε? του Facebook οι οπο?ε? ταξινομο?νται, δημοσιε?σει? απ? το Google Plus ?ταν ε?μαστε συνδεδεμ?νοι σε αυτ? και β?ντεο απ? το YouTube, Vimeo, Dailymotion καθ?? και απ? ?λα τα τσοντοκ?ναλα. Και πιστ?ψτε με ?τι υπ?ρχουν χιλι?δε? απ? αυτ?.

Βλ?πουμε ?τι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και γενικ? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google υπ?ρχει ?να? συνωστισμ?? απ? κ?σμο. Παρ?μοιο? με αυτ?ν τον συνωστισμ? που επικρατο?σε στην Σμ?ρνη το 1922 πριν μα? σφ?ξουν οι Το?ρκοι.

Μ?σα σε αυτ?ν τον τερ?στιο ανταγωνισμ?, θα μπορ?σει μια ιστοσελ?δα σαν τη δικ? σα? να αποκτ?σει επισκεψιμ?τητα, να π?ρει ν?ου? πελ?τε? και να αποκτ?σει το μερ?διο αγορ?? που τη? αξ?ζει;

Η απ?ντηση ε?ναι ναι και η λ?ση ονομ?ζεται long tail keywords ? φρ?σει? κλειδι?.

Τι ε?ναι τα long tail keywords;

Τα long tail keywords ε?ναι οι λεγ?μενε? φρ?σει? κλειδι?. Ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που αποτελο?νται απ? περισσ?τερε? απ? μ?α λ?ξει?, συν?θω? τρει? με τ?σσερι? λ?ξει? ? και περισσ?τερε? με τι? οπο?ε? ?μα κ?νουμε αναζ?τηση στην Google μα? βγ?ζει πιο στοχευμ?να και ραφιναρισμ?να αποτελ?σματα.

Για παρ?δειγμα η λ?ξη κλειδ? μπορε? να ε?ναι κατασκευ? ιστοσελ?δων, οι φρ?σει? κλειδι? ?μω? μπορε? να ε?ναι πολ? περισσ?τερε?:

  • οικονομικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
  • ποιοτικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
  • κατασκευ? ιστοσελ?δων Αθ?να
  • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress
  • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε τεχνολογ?α bootstrap
  • κατασκευ? βελτιστοποιημ?νων ιστοσελ?δων

Και οι συνδυασμο? ε?ναι απερι?ριστοι ?πω? και η ελληνικ? γλ?σσα.

Το ξ?ρω ?τι ε?ναι πιο συναρπαστικ? να στοχε?ουμε σε λ?ξει? κλειδι? που ?χουν 5.000 αναζητ?σει? την ημ?ρα ? ακ?μα και 500 αναζητ?σει? την ημ?ρα. Στην πραγματικ?τητα ?μω?; οι πιο δημοφιλ?? ?ροι αναζ?τηση? δεν αποτελο?ν περισσ?τερο απ? το 30% των συνολικ?ν αναζητ?σεων στο ?ντερνετ.

Το υπ?λοιπο 70% που ε?ναι και οι φρ?σει? κλειδι?, μα? δ?νει τι? χιλι?δε? των μοναδικ?ν αναζητ?σεων που κ?νουν οι ?νθρωποι κ?θε μ?ρα. Αυτ?? ο αριθμ?? των αναζητ?σεων με φρ?σει? κλειδι? μπορε? να ε?ναι πολ? μικρ?τερο?, αλλ? αποτελε? την πλειοψηφ?α του συνολικο? ?γκου αναζ?τηση?.

Γιατ? ε?ναι προτιμ?τερο να στοχε?ουμε στι? φρ?σει? κλειδι?;

long-tail-keywords-ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Οι λ?γοι τη? στ?χευση? στι? φρ?σει? κλειδι? αντ? στι? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι π?ρα πολλο?. Ειδικ? ε?ν θ?λετε να αυξ?σετε την οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google και να βελτι?σετε τα ποσοστ? μετατροπ??, τ?τε θα πρ?πει να γ?νετε πολ? καλο? στην ?ρευση και στην στ?χευση φρ?σεων κλειδι?ν ? παραγ?γων λ?ξεων κλειδι?ν ? πλο?σιων λ?ξεων κλειδι?ν.

1. Το 70% ?ω? 90% τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? απ? την Google προ?ρχεται απ? τι? φρ?σει? κλειδι?

Το να κατανο?σετε την συνολικ? ζ?τηση των αναζητ?σεων στη Google και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κρ?σιμο για την επιτυχ?α σα?. ?πω? θα δε?τε και στην φωτογραφ?α απ? π?νω, ε?ναι προτιμ?τερο να εστι?σετε σε ε?κολε? long tail λ?ξει? και φρ?σει? παρ? να βγ?λετε τα μ?τια σα? με ακατ?ρθωτα ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι?.

2. Οι φρ?σει? κλειδι? ?χουνε ?ω? και 2.5 φορ?? καλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?

?να ακ?μα μ?θημα που μπορε?τε να π?ρετε απ? του? ειδικο?? του Search Engine Marketing ε?ναι ?τι οι μακρ?συρτε? λ?ξει? κλειδι? ?χουν την τ?ση να δημιουργο?ν ευκολ?τερα και συνχ?τερα υποψ?φιου? πελ?τε?. Ο λ?γο?; Γιατ? πι?νουν του? υποψ?φιου? πελ?τε? σε πιο ?ριμη φ?ση του κ?κλου αγορ?ν.

Για παρ?δειγμα ?να? υποψ?φιο? πελ?τη? που ψ?χνει για “παπο?τσια”, μ?λλον σερφ?ρει σε αντ?θεση με κ?ποιον που ψ?χνει για “καλ?τερη τιμ? Nike Air νο?μερο 43” που προφαν?? θ?λει να αγορ?σει τα παπο?τσια.

3. Ε?ναι οικονομικ?τερο και ευκολ?τερο να πετ?χουμε αποτελ?σματα στη google με τι? φρ?σει? κλειδι?

Θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι μερικ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ασ?μφορε? για την ?ρα ? για την συγκεκριμ?νη χρονικ? στιγμ? για να τι? ανταγωνιστε?τε. Ε?ναι προτιμ?τερο να μην ξοδ?ψετε μια περιουσ?α για να βγε?τε με την λ?ξη κλειδ? web design στη Google και να βρε?τε ?λλε? λ?ξει? κλειδι? οι οπο?ε? ε?ναι πιο ε?κολε?.

4. Στο μ?λλον θα αυξηθο?ν οι αναζητ?σει? των φρ?σεων κλειδι?ν και θα αυξηθε? ο ανταγωνισμ??

Κ?θε μ?ρα ν?ε? ιστοσελ?δε? προστ?θενται και βγα?νουν στο προσκ?νιο. Σ?μφωνα με την Google, τη στιγμ? που μιλ?με, 3 δισεκατομμ?ρια σελ?δε? ταξινομο?νται καθημεριν?. Ο ανταγωνισμ?? θα ενταθε? και θα γ?νει πιο πολ?πλοκο? απ? ?τι ε?ναι σ?μερα, δεν θα μειωθε?. Με τον ?διο τρ?πο ο κ?σμο? θα διασκορπιστε? μαζ? με την επισκεψιμ?τητα σε ?λε? τι? ιστοσελ?δε?.

Η κ?νηση προ? τι? ιστοσελ?δε? προβλ?πεται να π?σει στο μ?λλον. Αυτ? διαφα?νεται απ? σ?μερα και στο Facebook. Τα like και οι κοινοποι?σει? αυξ?νονται αλλ? την κ?θε δημοσ?ευση την βλ?πουν τ?ρα λιγ?τερα ?τομα λ?γω υπερβολικ? πολλ?ν δημοσιε?σεων.

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

?Ο Μ?θο? τη? Πρ?τη? Σελ?δα? τη? Google

traffic-by-google-rank

Μπορε? η πρ?τη σελ?δα τη? Google να πα?ρνει τη μερ?δα του λ?οντο? και να συγκεντρ?νει το 42% τι? συνολικ?? επισκεψιμ?τητα?, αλλ? σκεφτε?τε ?τι υπ?ρχει το υπ?λοιπο 68% των χρηστ?ν που συνετ? θα πρ?ξει και θα ψ?ξει στην δε?τερη και στην τρ?τη σελ?δα τη? Google για να βρει αυτ? που θ?λει.

Ειδικ? ε?ν μερικ?? αγορ?? ? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι θ?ματα του spam, τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? δεν ε?ναι π?ντοτε τα σωστ?τερα ? τα καταλληλ?τερα. Η Google προσπαθε? καθημεριν? να μει?σει τα κρο?σματα του web spam και να ευνο?σει τι? ποιοτικ?τερε? ιστοσελ?δε?, για αυτ? και προσαρμ?ζει καθημεριν? τον αλγ?ριθμ? τη? και αφαιρε? απ? του? δε?κτε? τη? ?λα τα ?χρηστα sites.

Η πρ?τη σελ?δα τη? Google μαγε?ει π?ρα πολλο?? κατ?χου? ιστοσελ?δων, δεν αποτελε? ?μω? αυτοσκοπ? και δεν θα κερδ?σετε π?ρα πολλ? ε?ν η ιστοσελ?δα σα? δεν ε?ναι ?τοιμη για μετατροπ??. Δεν ε?ναι ?τοιμη δηλαδ? στο να φ?ρει ν?ου? πελ?τε? ε?τε γιατ? δεν ε?ναι βελτιστοποιημ?νη ε?τε γιατ? τα καν?λια πωλ?σεων σα? δεν ε?ναι σωστ? στημ?να.

Οι περισσ?τεροι πελ?τε? μου δεν βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. ?χω καταφ?ρει ?μω? να του? φτι?ξω ιστοσελ?δε? και να φροντ?σω το SEO του? και το μ?ρκετινγκ τη? ιστοσελ?δα? με τ?τοιο τρ?πο που να μπορο?νε να πουλ?νε και να βγ?ζουνε λεφτ?.

Γ?ρω απ? την πρ?τη σελ?δα τη? Google επικρατε? ?να? μ?θο?, ?να? αστικ?? θρ?λο?. Λ?γεται ?τι αν θ?λει? να κρ?ψει? κ?τι, θα πρ?πει να το β?λει? στη δε?τερη σελ?δα τη? Google, με την ?ννοια ?τι αν δεν βγει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, το site σου δεν θα κατοικε?τε.

Μ?γα σφ?λμα. Ο στ?χο? ε?ναι να φτι?ξετε μια ιστοσελ?δα που να βγ?ζει λεφτ? και ?χι μια ιστοσελ?δα που να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Φτι?ξατε ?να site και δεν φα?νεται πουθεν?; Μην αγχ?νεστε, υπ?ρχει χ?ρο? και για εσ??, μπορε?τε να βρε?τε τη? δ?κη σα? αγορ? σιγ? σιγ? με τι? εξαιρετικ?? μετατροπ?? φρ?σει? κλειδι?.

Πω? να βρε?τε long tail kewyords

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ? εργαλε?α για να βρει κ?ποιο? λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι?, μερικ? απ? αυτ? ε?ναι δωρε?ν, μερικ? απ? αυτ? πληρωμ?να. Ωστ?σο, το καλ?τερο εργαλε?ο για να βρει κ?ποιο? τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ο ?διο? ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο?.

Η γλ?σσα ?χει ?πειρου? συνδυασμο?? αναζητ?σεων και κ?θε μ?α λ?ξη στη φρ?ση προσθ?τει χιλι?δε? ?λλε? χιλι?δε? ν?ε? επιλογ?? και συνδυασμο??. Ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολο να μαντ?ψουμε ?λου? αυτο?? του? συνδυασμο?? και του? τρ?που? αναζ?τηση?. Τα εργαλε?α θα μπορ?σουν να σα? δ?σουν μερικ?? ιδ?ε? αναζητ?σεων και να σα? ρ?ξουν φω? σε μερικ?? ν?ε? δημοφιλε?? αναζητ?σει? που μ?λλον σα? δι?φυγαν.

Καλ? ε?ναι να χρησιμοποι?σετε ?να φ?λλο εργασ?α? στο excel απ? το MS Office ? απ? τα Google Docs που ε?ναι δωρε?ν για να οργαν?σετε ?λε? τι? φρ?σει? κλειδι? και τι? ν?ε? ιδ?ε? για τι? λ?ξει? κλειδι?.

Θυμηθε?τε ?τι κανε?? δεν μπορε? να σα? εγγυηθε? την επιτυχ?α στην εξε?ρεση των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν. Καν?να εργαλε?ο δεν μπορε? να σα? υποσχεθε? αποτελ?σματα, αλλ? η καθημεριν? εξ?σκηση με το θ?μα λ?ξει? κλειδι? θα σα? κ?νει πιο ειδικο??. Αν σα? φα?νεται η ?λη αυτ? κατ?σταση με τι? long tail keywords, τ?τε μπορε?τε να ζητ?σετε την βο?θεια εν?? ειδικο? στο SEO σαν και εμ?να και να επιλ?ξετε μ?α απ? τι? υπηρεσ?ε? SEO.

1. HitTail.com

Το HitTail ε?ναι μια πληρωμ?νη υπηρεσ?α ε?ρεση? των καλ?τερων λ?ξεων κλειδι?ν και σα? εγγυ?ται περισσ?τερη οργανικ? κ?νηση μ?σα σε λ?γε? κι?λα? μ?ρε?.

2. Ubersuggest

Το Ubersuggest ε?ναι ?να δωρε?ν εργαλε?ο που γενν?ει ν?ε? ιδε?? λ?ξεων κλειδι?ν, παρ?γωγα, συν?νυμα και οργαν?νει δεκ?δε? συνδυασμο?? φρ?σεων. Το übersuggest λαμβ?νει σε συνεργασ?α με τη Google δεδομ?να αναζητ?σεων απ? κ?θετε? αγορ??, αναζητ?σει? β?ντεο, προι?ντων, αναζητ?σει? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου κτλ. Σ?γουρα θα σα? φανε? πολ? χρ?σιμο.

3. Μ?σω των προτειν?μενων αναζητ?σεων απ? τη Google

Ε?ν κ?νετε μ?α αναζ?τηση στη Google, θα δε?τε ?τι σα? προτε?νει η ?δια η μηχαν? αναζ?τηση? τι? δημοφιλ?στερε? αναζητ?σει? που ?χουνε πραγματοποιηθε? γ?ρω απ? τον ?ρο αναζ?τηση? που επιθυμε?τε.

4. Αναζητ?στε στα forum τη λ?ξη κλειδ? που ψ?χνετε

Για παρ?δειγμα πατ?στε στη Google “web design+forum”. ?τσι κ?νετε μια σ?νθετη αναζ?τηση για να δε?τε τι λ?νε στα forum για την λ?ξη κλειδ? που ψ?χνετε αυτ? τη στιγμ?. ?σο περισσ?τερε? πληροφορ?ε? αναζητ?τε για την λ?ξη κλειδ? που σα? ενδιαφ?ρει, τ?σο περισσ?τερο θα εμπλουτ?σετε τι? γν?σει? σα? και τι? ν?ε? παρ?γωγε? φρ?σει? κλειδι?.

5. Χρησιμοποι?στε το Soovle.com για να βρε?τε ν?ε? φρ?σει? κλειδι?

Το Soovle.com ε?ναι ?να εργαλε?ο αναζ?τηση? που συνδυ?ζει ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, τη wikipedia και δι?φορα ?λλα authority sites για να εξ?γει λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι? οι οπο?ε? αναζητο?νται αυτ? τη στιγμ? που μιλ?με.

Η μηχαν? του soovle.com βρ?σκει και ξεχωρ?ζει τι? πιο δημοφιλε?? αναζητ?σει? στο ?ντερνετ αυτ? τη στιγμ? που μιλ?με.

Η φιλοσοφ?α γενικ?τερα στην ?ρευση των πιο σωστ?ν λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι να βρο?με τι? πιο δημοφιλε?? αναζητ?σει? στο ?ντερνετ σ?μερα και τι? αναζητ?σει? οι οπο?ε? ?χουνε τι? περισσ?τερε? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

6. Χρησιμοποι?στε το scrape box για να βρε?τε προτ?σει? φρ?σεων κλειδι?ν

Το Scrapebox ε?ναι ?να εργαλε?ο εναλλακτικ? του Ubersuggest που κ?νει την ?δια δουλει? ?σω? και καλ?τερη με το Ubersuggest. Ε?ν δεν αισθ?νεστε ικανοποιημ?νοι με το Ubesuggest, τ?τε δοκιμ?στε το Scrapebox.

7. Google Webmaster Tools

Μ?σω του Google Webmaster Tools ? του Google Adwords μπορε?τε να βρε?τε τι? μηνια?ε? αναζητ?σει? για τι? long tail keywords που θ?λετε. Μπορε? οι μηνια?ε? αναζητ?σει? να μην ε?ναι πολ? μεγ?λε?, αλλ? το ποσοστ? μετατροπ?? να ε?ναι αρκετ? υψηλ? που αξ?ζει τον κ?πο να αναθεωρ?σετε τι? απ?ψει? σα? για την στοχευμ?νη επισκεψιμ?τητα.

Εν τ?λει ?λα τα εργαλε?α βασ?ζονται στη Google. Απ? εκε? ξεκιν?νε και εκε? σταματ?νε τα π?ντα.

Ξ?χασα κ?τι;

Φυσικ?, αλλ? το θ?μα φρ?σει? κλειδι? και Search engine marketing ε?ναι τερ?στιο κεφ?λαιο και δεν μπορε? να εξαντληθε? σε ?να ?ρθρο 2.500 λ?ξεων. ?μω? αν αισθ?νεστε ?τι ξ?χασα κ?τι μπορε?τε να προσθ?σετε την ?ποψη σα? κ?τω στο πεδ?ο των σχολ?ων. ?τσι θα προ?γεται τη συζ?τηση και θα βοηθ?σετε και του? ?λλου? φ?λου? μα? που ?χουν ερωτ?σει? και απορ?ε? να μ?θουν για το θ?μα.

Αν σα? ?ρεσε το ?ρθρο καλ? ε?ναι να το δε?ξετε με ?να like, share, google plus, pin και tweet! Σα? ευχαριστ? πολ?!

Δε?τε περισσ?τερα για τα long tail keywords

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍