ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-WEBMASTER-GENIKES-ODIGIES-1

Ποιε? ε?ναι οι κ?ριε? οδηγ?ε? τη? Google για webmasters;

Περιεχ?μενα

Η επιστροφ? στα βασικ? ισχ?ει και σε ?τι ?χει να κ?νει με το SEO, γιατ? ?ποιο? δεν ?χει γερ?? β?σει? σ?μερα σε αυτ? δεν μπορε? να προχωρ?σει και να κατακτ?σει τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Η καλ?τερη καταν?ηση και η μελ?τη των βασικ?ν οδηγι?ν τη? Google ε?ναι απαρα?τητη για ?λου? ?σου? ασχολο?νται με το θ?μα για να μπορ?σουν να καταλ?βουν πω? λειτουργε? η Google.

Η μελ?τη του αντιπ?λου σου, σου δ?νει ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα και σ?μερα ο μεγαλ?τερο? ανταγωνιστ?? και αντ?παλο? στο να ανεβε?τε στη Google ε?ναι η ?δια η Google με τι? συχν?? και απ?τομε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη?.

Για να θωρακ?σετε την ιστοσελ?δα σα? ?σοι ασχολε?στε με το θ?μα προ?θηση ιστοσελ?δων ? απλ?? ?χετε μια ιστοσελ?δα που θα θ?λατε να βελτι?σετε τι? θ?σει? τη?, διαβ?στε παρακ?τω.

Τι περιλαμβ?νουν οι κ?ριε? οδηγ?ε? τη? Google για του ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων;


Η Google ?χει χωρ?σει τι? κ?ριε? οδηγ?ε? σε τρει? κατηγορ?ε?:

 • Στο πω? να βοηθ?σετε τη Google να βρει τι? σελ?δε? απ? την ιστοσελ?δα σα?
 • Στο πω? να βοηθ?σετε τη Google να κατανο?σει τι? σελ?δε? απ? την ιστοσελ?δα και
 • Στο πω? να βοηθ?σετε του? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? να χρησιμοποι?σουν καλ?τερα την ιστοσελ?δα σα?

Παρακ?τω θα αναλ?σουμε αυτ? τα τρ?α βασικ? β?ματα επιμ?ρου?.

Πω? να βοηθ?σετε τη Google να βρει τι? σελ?δε? απ? την ιστοσελ?δα σα?

1 ?λε? οι σελ?δε? ?χουν link απ? κ?ποια σελ?δα που φα?νεται στη Google ?δη

Βεβαιωθε?τε ?τι ?λε? οι σελ?δε? απ? το site σα? ?χουν κ?ποιο link (σ?νδεσμο) απ? κ?ποια ?λλη σελ?δα που ?χει ευρεθε? απ? τη Google και ?χει ταξινομηθε? απ? τη Google. To link θα πρ?πει να ε?ναι ? κε?μενο, ? εικ?να ? εναλλακτικ? κε?μενο (alt attribute), το οπο?ο θα πρ?πει να ε?ναι σχετικ? με την σελ?δα προορισμο?. Δηλαδ? θα πρ?πει η λ?ξη κλειδ? να ε?ναι σχετικ? με τη σελ?δα προορισμο?.

Τα links που μπορε? να ακολουθ?σει (crawling) η Google ε?ναι links θα πρ?πει να ?χουν το attribute href και να ε?ναι μ?σα σε <a>.

Παραδε?γματα συνδ?σμων που μπορε? να ακολουθ?σει η Google:

 • <a href=”https://example.com”>
 • <a href=”/relative/path/file”>

Παραδε?γματα συνδ?σμων που δεν μπορε? να ακολουθ?σει η Google:

 • <a routerLink=”some/path”>
 • <span href=”https://example.com”>
 • <a onclick=”goto(‘https://example.com’)”>

2 Δημιουργ?στε ?να αρχε?ο sitemap και υποβ?λετε το στη Google το οπο?ο θα περι?χει τι? σημαντικ?τερε? σελ?δε? απ? το site σα?

Κανονικ? θα πρ?πει να υποβ?λετε διαφορετικ? sitemap για κ?θε διαφορετικ? ταξονομ?α στο site σα?, για παρ?δειγμα ?ρθρα, σελ?δε?, ετικ?τε?, κατηγορ?ε? κτλ. Στην περ?πτωση του WordPress αυτ? μπορε? να γ?νει ε?κολα με το πρ?σθετο Yoast SEO.

Στην περ?πτωση που υποβ?λετε το sitemap σα? στη Google, αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι μερικ?? χιλι?δε? links και ?χι περισσ?τερο, εκτ?? και ?μα ε?στε η Wikipedia.

3 Βεβαιωθε?τε ?τι ο server στον οπο?ο φιλοξενε?τε η ιστοσελ?δα σα? υποστηρ?ζει σωστ? το If-Modified-Since HTTP header

Με αυτ?ν τον τρ?πο ενημερ?νει ο server σα? τη Google αν το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ?χει αλλ?ξει απ? την τελευτα?α φορ? που ?χει κ?νει crawl η Google το site σα?. Το να υποστηρ?ζει αυτ? τη δυνατ?τητα ο server σα?, σα? εξοικονομε? ταχ?τητα φ?ρτωση? και γ?νεται και η ιστοσελ?δα σα? γρηγορ?τερη και πιο ?μεσα προσπελ?σιμη απ? τι? αρ?χνε? τη? Google.

4 Χρησιμοποι?στε σωστ? το αρχε?ο robots.txt

Χρησιμοποι?στε σωστ? το αρχε?ο robots.txt ?στε να αποτρ?ψετε την προσπ?λαση σελ?δων απ? το site σα? που δεν χρει?ζεται να φα?νονται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Μπορε?τε να δοκιμ?σετε ?μα ε?ναι σωστ? το αρχε?ο robots.txt στο εργαλε?ο δοκιμ?ν τη? Google.

5 Ζητ?στε απ? τη Google να κ?νει crawling την ιστοσελ?δα σα?

Η α?τηση για να ξανακ?νει προσπ?λαση (crawling) η Google το site σα? γ?νεται μ?σα απ? το Google Search Console. Ε?τε με το Url inspection tool ε?τε με την επανυποβολ? του sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα?.

6 Βεβαιωθε?τε ?τι ?λλε? ιστοσελ?δε? γνωρ?ζουν ?τι το site σα? ε?ναι στον α?ρα

Με ?λλα λ?για θα πρ?πει να αποκτ?σετε backlinks απ? τρ?τα site ?χι μ?νο για να φα?νεστε ψηλ?τερα στη Google, αλλ? και για να βοηθ?σετε τη Google να βρει το site σα?.

Ε?ναι πολ? σημαντικ?, ?σω? το σημαντικ?τερο ?λων να αποκτ?σετε συνδ?σμου? απ? ιστοσελ?δε? που ?δη ?χουν θ?σει? στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση? γενικ?τερα. Εκτ?? απ? το ?τι θα αν?βει το site σα? ψηλ?τερα και θα αρχ?σει να φα?νεται και αυτ? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? θα χαρακτηριστε? και αν?λογα με του? συνδ?σμου? που ?χετε αποκτ?σει.

Ο καν?να? τη? σχετικ?τητα? ε?ναι και εδ? π?ρα πολ? σημαντικ?? και θα πρ?πει να αποκτ?σετε συνδ?σμου? απ? ιστοσελ?δε? που ε?ναι σχετικ? με το δικ? σα? site.

Πω? να βοηθ?σετε τη Google να κατανο?σει τι? σελ?δε? απ? την ιστοσελ?δα?

Για να κατανο?σει η Google και οι ?λλε? βασικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? τη? σελ?δε? απ? την ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να κ?νετε τα παρακ?τω β?ματα.

1 Δημιουργ?στε ?να χρ?σιμο και πλο?σιο σε πληροφορ?ε? site

Δημιουργ?στε σελ?δε? και γρ?ψτε κε?μενα μ?σα σε αυτ?? που αποτυπ?νουν επακριβ?? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?. ?μα δεν γρ?ψετε λοιπ?ν κε?μενα, δεν θα μπορ?σει η Google να καταλ?βει το αντικε?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? και να το ταξινομ?σει αν?λογα.

2 Χρησιμοποι?στε τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι?

Η χρ?ση των σωστ?ν λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι αναγκα?α. Οι σωστ?? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι αυτ?? με τι? οπο?ε? οι τελικο? χρ?στε? τη? ιστοσελ?δα? σα? σα? αναζητ?νε στη Google.

3 Σωστ? χρ?ση των τ?τλων και του εναλλακτικο? κειμ?νου

Συγκεκριμ?να η Google ζητ?ει να κ?νετε σωστ? χρ?ση, β?ζοντα? σωστ?, σχετικ? και ακριβ?? περιγραφ? στα στοιχε?α <title> και alt.

4 Σωστ? ιεραρχ?α στι? σελ?δε? σα?

Σχεδι?στε την ιστοσελ?δα σα? με τ?τοιο τρ?πο ?στε να ?χει σωστ? ιεραρχ?α στι? επιμ?ρου? σελ?δε?, β?ζοντα? τι? σημαντικ?τερε? σελ?δε? προορισμο? πρ?τε? και τι? λιγ?τερο σημαντικ?? μετ? ? στο τ?λο?.

5 Ακολουθ?στε τι? ορθ?? πρακτικ?? για τι? εικ?νε?, β?ντεο και τα δομημ?να δεδομ?να

Μ?νο που αναφ?ρει τα τρ?α παραπ?νω ε?δη περιεχομ?νου που ταξινομε? η Google, μα? κ?νει να καταλ?βουμε ?τι θα πρ?πει να εμπερι?χουμε μ?σα σε κ?θε σελ?δα κ?ποια εικ?να, ?σω? ?να β?ντεο απ? το YouTube και πιθαν?? δομημ?να δεδομ?να ?πω? συνταγ??, αξιολογ?σει? κτλ.

Τα δομημ?να δεδομ?να δεν ε?ναι απαρα?τητα, αλλ? η χρ?ση εικ?νων και β?ντεο ε?ναι για να ανεβο?με στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

6 Σιγουρευτε?τε ?ταν χρησιμοποιε?τε κ?ποιο CMS, ?τι ?λε? οι σελ?δε? ε?ναι προσπελ?σιμε? στη Google

Στο WordPress υπ?ρχει για παρ?δειγμα στι? ρυθμ?σει? ειδικ? επιλογ? που αποτρ?πει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? απ? το να προσπελ?σουν την ιστοσελ?δα σα?.

7 Θα πρ?πει το CSS και η JavaScript να ε?ναι προσπελ?σιμα

Τα αρχε?α CSS και τα αρχε?α τη? JavaScript ε?ναι στοιχε?α τη? ιστοσελ?δα? σα? τα οπο?α επηρε?ζουν σημαντικ? την κατ?ταξη τη? στη Google. Για αυτ? θα πρ?πει να επιτρ?ψετε στο Googleblot να μπορ?σει να προσπελ?σει αυτ? τα αρχε?α.

Παρ?λληλα θα πρ?πει να ε?στε ιδια?τερα προσεκτικο? με την χρ?ση των παραπ?νω αρχε?ων. ?σο πιο πολλ? σφ?λματα ?χει το CSS και η JavaScript ? ?σο πιο μεγ?λο ε?ναι το αρχε?ο του?, τ?σο το χειρ?τερο για την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google.

Να γιατ? ο κ?δικα? μετρ?ει στην κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Λιγ?τερο? κ?δικα?, καλ?τερα αποτελ?σματα.

8 Αποφ?γετε τα session ID στα URL

Χρησιμοποι?στε σταθερ? URL με λατινικ? permalink τα οπο?α να ?χουν τι? λ?ξει? κλειδι?. Τα session ID μπερδε?ουν το Googlebot και δυσκολε?ουν την προσπ?λαση τη? ιστοσελ?δα? σα?, δημιουργ?ντα? διπλ? URL για το ?διο περιεχ?μενο.

9 Σιγουρευτε?τε ?τι ?λε? οι σελ?δε? ε?ναι ορατ?? απ? τη Google

Η Google μπορε? να δει περιεχ?μενο που ε?ναι μη ορατ? για τον τελικ? χρ?στη. Αυτ? ?μω? σα? ρ?χνει στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? γιατ? καταλαβα?νει απ? μ?νη τη? ποια κε?μενα και ποιο περιεχ?μενο ε?ναι ορατ? ? για του? επισκ?πτε?.

?τσι θα πρ?πει εκτ?? απ? το να δε?χνετε το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? στου? τελικο?? χρ?στε?, να δε?χνετε και τα ?δια πρ?γματα στη Google. Τα τμ?ματα του περιεχομ?νου για παρ?δειγμα που ε?ναι κρυμμ?να σε ανοιγ?μενα παρ?θυρα ? σε στυλ faq που ανο?γει δεν ε?ναι δ?κιμα για τη Google.

10 Χρησιμοποι?στε nofollow links σε ?λου? του? συνδ?σμου? διαφημιζομ?νων ? affiliate

Για να μην επηρεαστο?ν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? ?λου? του? εξερχ?μενου? συνδ?σμου? τη? ιστοσελ?δα? σα?, θα πρ?πει να τα ορ?σετε ω? nofollow.

Αυτ? σημα?νει ?τι η Google σα? κατατ?σσει αν?λογα με το ποια site συνδ?εστε και ?χετε εξερχ?μενου? συνδ?σμου?. Δε?τε περισσ?τερα στου? 200 παρ?γοντε? SEO.

Πω? να βοηθ?σετε του? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? να χρησιμοποι?σουν καλ?τερα την ιστοσελ?δα σα?

1 Χρησιμοποι?στε κε?μενο αντ? για εικ?νε? για να παρουσι?σετε ον?ματα, περιεχ?μενο ? συνδ?σμου?

Η αναγκαι?τητα τη? ?παρξη? κειμ?νου ε?ναι επιτακτικ? για τη Google. ?πω? επ?ση? και η χρ?ση του alt text σε ?λε? τι? εικ?νε?.

2 Χρησιμοποι?στε κ?δικα σ?μφωνο με το W3C

Τα λ?θη στον κ?δικα σα? ρ?χνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αν και κατ? κ?ριο λ?γο τα λ?θη στον κ?δικα HTML δεν τα λαμβ?νουν υπ?ψιν οι μηχαν?? αναζ?τηση?, τα πολλ? λ?θη ε?ναι πιθαν? να φρεν?ρουν την απ?δοση τη? ιστοσελ?δα? σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να ελ?γξετε τον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα? για λ?θη στο εργαλε?ο W3C validator.

3 Βεβαιωθε?τε ?τι ?λα τα links πηγα?νουν σε σελ?δε? που ε?ναι live

Με ?λλα λ?για ?τι πηγα?νουν σε σελ?δε? που δεν ?χουν π?σει ? δεν ?χουν αλλ?ξει URL. Τα λεγ?μενα broken links σα? ρ?χνουν στην κατ?ταξη και δεν βοηθ?νε τον χρ?στη να περιηγηθε? σωστ? στην ιστοσελ?δα σα? και στο ?ντερνετ γενικ?τερα.

4 Βελτι?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Τα γρ?γορα sites κ?νουν πιο χαρο?μενου? του? τελικο?? χρ?στε? και βελτι?νουν την συνολικ? ποι?τητα του παγκ?σμιου ιστο?, ειδικ? σε χρ?στε? με αργ?? συνδ?σει? στο ?ντερνετ. Η Google προτε?νει τη χρ?ση των παρακ?τω εργαλε?ων ελ?γχου και βελτ?ωση? ταχ?τητα? φ?ρτωση?:

5 Χρησιμοποι?στε web design για ?λε? τι? συσκευ??

Θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε αν?λογο web design που να προσαρμ?ζετε σε ?λε? τι? συσκευ?? ?πω? σταθερο? υπολογιστ??, φορητο? υπολογιστ??, ταμπλ?τε? και smartphones. Εμε?? συμβουλε?ουμε να χρησιμοποι?σετε το mobile first design και να ελ?γξετε μετ? το πω? φα?νεται η ιστοσελ?δα? σα? στα κινητ? με το mobile friendly testing tool τη? Google και να κ?νετε τι? απαρα?τητε? διορθ?σει?.

6 Η ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να φα?νεται σωστ? σε ?λου? του? browsers

Για παρ?δειγμα θα πρ?πει να φα?νεται το ?διο σωστ? και να τρ?χει το ?διο γρ?γορα ε?τε την ανο?γετε με Firefox, Chrome, Opera, Explorer κτλ. Θα πρ?πει το θ?μα στο WordPress που ?χετε επιλ?ξει να ?χει την κατ?λληλη συμβατ?τητα με του? browsers.

7 Χρησιμοποι?στε SSL και HTTPS

Αναγκα?ο σ?μερα σ?μφωνα με τη Google η ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα? σα? και των δεδομ?νων τη?.

Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Γιατ? ?βαλα SSL και γιατ? πρ?πει να β?λετε και εσε?? στο site σα?

8 Κ?ντε το site σα? φιλικ? για του? χρ?στε? με προβλ?ματα ?ραση?

Το να παρ?χετε μια ?κδοση με μεγαλ?τερα γρ?μματα ? να μπορε? κ?ποιο? να μεγαλ?σει τη γραμματοσειρ? για να διαβ?σει το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι θετικ? για τη Google. Χωρ?? β?βαια αυτ? να αποτελε? παρ?γοντα κατ?ταξη?, ?μω? ο καν?να? ε?ναι ?τι ?σο πιο ευαν?γωστο ε?ναι το site σα? τ?σο το καλ?τερο για τον τελικ? χρ?στη.

Φαντ?ζομαι π?ρατε μια εικ?να απ? την πηγ? για το τι θα πρ?πει να κ?νετε για να βελτι?σετε την ιστοσελ?δα σα?. Για περισσ?τερε? ακ?μα πληροφορ?ε? μην ξεχ?σετε να δε?τε ?λου? του? οδηγο?? τη? Google.

Δε?τε περισσ?τερα για τι? βασικ?? οδηγ?ε? τη? Google για webmasters:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

1 Σχ?λιο. Leave new

 • ΣΩΤΗΡΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  10 Δεκεμβρ?ου 2018 10:02 μμ

  Μπρ?βο σου.

  ?χω εγγραφε? και λαμβ?νω mails

  Αξι?λογο και συγκροτημ?νο το περιεχ?μεν? του?.

  Επαγγελματικ? σκ?φτεσαι και ενεργε??, αλλ? παρ?λληλα προσφ?ρει?.

  Μπρ?βο και π?λι

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍