ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

INTERNATIONAL SEO

International SEO: Πω? να πι?σετε τι? διεθν?? αγορ?? στην Google

Περιεχ?μενα

καθ?? και στι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? Yandex και Bing

?να φλ?γον θ?μα που θα ?θελα να καλ?ψω σε αυτ? το ?ρθρο ε?ναι το international SEO ? το διεθν?? SEO που ε?ναι πολ? σημαντικ? για ?σε? ιστοσελ?δε? απευθ?νονται σε αγορ?? του εξωτερικο? ? ?χουν περισσ?τερε? απ? μ?α γλ?σσε? στο ενεργητικ? του?.

Πολλ?? ιστοσελ?δε? ξενοδοχε?ων ? τουριστικο? περιεχομ?νου στην προσπ?θεια του? να πι?σουν τι? διεθν?? αγορ?? και πελ?τε? απ? το εξωτερικ?, προσθ?τουν γλ?σσε? στην ιστοσελ?δα του? χωρ?? β?βαια να εφαρμ?ζουν τι? σωστ?? πρακτικ?? του SEO.

?τσι τα αποτελ?σματα του? ε?ναι πενιχρ? και πολλ?? φορ?? αντ? να βοηθ?σουν το site του? να αν?βει στι? γλ?σσε? που ?χουν προσθ?σει, συν?θω? δημιουργο?ν πρ?βλημα στην ?δη υπ?ρχουσα βασικ? γλ?σσα μει?νοντα? την ορατ?τητα τη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?τσι θα ?θελα να σα? δ?σω μερικ?? βασικ?? κατευθ?νσει? για να μ?θετε τι πρ?πει να κ?νετε σωστ? για να εμφαν?ζετε η ιστοσελ?δα σα? σε ?λε? τι? διεθν?? αγορ?? και γλ?σσε? που επιθυμε?τε.

Για να δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε, διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι το international SEO;

?σοι ?χετε σ?νδεση τη? ιστοσελ?δα? σα? με το Google Analytics, σ?γουρα θα ?χετε παρατηρ?σει ?τι π?ρα πολλο? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα? ?ρχονται απ? ξ?νε? χ?ρε? και και απ? ξ?να κρ?τη εκτ?? Ελλ?δο?.

Αυτ? ε?ναι καλ? δε?γμα γιατ? ?σω? να κρ?βει κ?ποιε? ευκαιρ?ε? για να στοχε?σετε σε ?λλε? χ?ρε? και να πι?σετε ν?ε? αγορ??. Αυτ? λ?γεται SEO geotargeting ? international SEO.

?μα ε?στε τουριστικ? επιχε?ρηση, ?να ξενοδοχε?ο ? μια εταιρε?α ενοικι?σεω? αυτοκιν?των, τ?τε σ?γουρα θα σα? ?χει μπει η ιδ?α να στοχε?σετε περισσ?τερε? απ? μια γλ?σσε? ?πω? αγγλικ?, γερμανικ?, ρ?σικα, γαλλικ? και κιν?ζικα για παρ?δειγμα και περισσ?τερε? απ? μια χ?ρε? τη? Ευρ?πη? ? του κ?σμου.

Αν?λογα με του? π?ρου? και τα οικονομικ? σα? θα πρ?πει να προγραμματ?σετε αν?λογα τι? γλ?σσε? και τι? περιοχ?? ? χ?ρε? για τι? οπο?ε? θα βελτιστοποι?σετε ?στε να προσελκ?σετε του? κατ?λληλου? πελ?τε? για την επιχε?ρηση σα?.

Οι εθνικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? στη Google

?μα ?χετε παρατηρ?σει, η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google βρ?σκεται σε παραπ?νω απ? 150 χ?ρε?.

Μπορε?τε να το καταλ?βετε ?μα πληκτρολογ?σετε στο web browser τη διε?θυνση Google.fr ? Google.de και με ?κπληξη -?σοι δεν το γνωρ?ζετε θα δε?τε ?τι οι αναζητ?σει? σε εθνικ?? αγορ??, σα? επιστρ?φουν διαφορετικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? ?τι το Google.gr.

Η ?παρξη εθνικ?ν αγορ?ν και εθνικ?ν μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι γεγον??.

Αυτ? σημα?νει εκ των πραγμ?των ?τι για να βγα?νει η ιστοσελ?δα σα? στι? αγορ?? του εξωτερικο? θα πρ?πει να ?χει τα παρακ?τω χαρακτηριστικ?:

Να ?χει διαφορετικ? φ?κελο εγκατ?σταση?, ? domain name ? subdomain για κ?θε γλ?σσα ? χ?ρα στ?χο

Για παρ?δειγμα θα πρ?πει να ?χετε ?να site στα ελληνικ? στο www.comfrey-central.com και το αγγλικ? στο en.www.comfrey-central.com ? σε κ?ποιο ?λλο domain ?πω? το paramarketing.org.

Να ?χετε μεταφρ?σει σωστ? ?λε? τι? σελ?δε? και ?λο το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? στη γλ?σσα προορισμο? με το χ?ρι και ?χι μηχανοκ?νητα

Το Google Translate δεν αποτελε? λ?ση γιατ? η μετ?φραση τη? ιστοσελ?δα? σα? με μηχανικ? τρ?πο τιμωρε?τε πρ?τον απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? ε?ναι αυτ?ματο περιεχ?μενο που δεν δημιουργ?θηκε απ? ?νθρωπο και δε?τερον ?χει αναξι?πιστα αποτελ?σματα.

Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που οι αστε?ε? μεταφρ?σει? του google translate ? του systran παλι?τερα μα? κ?νανε να γελ?με με τα διαμ?ντια που ξ?θαβαν!

Να ?χετε βελτιστοποι?σει σωστ? ?λο το site σα? με τι? λ?ξει? κλειδι? που αναζητ?ει η εθνικ? σα? αγορ?

Οι φρ?σει? αναζ?τηση? και ο τρ?πο? αναζ?τηση? διαφ?ρει απ? γλ?σσα σε γλ?σσα και απ? χ?ρα σε χ?ρα. Αλλι?? ψ?χνουνε στην Αγγλ?α για συνεργε?α αυτοκιν?των και αλλι?? στην Γερμαν?α.

Για να ?χετε ?ποψη για τι? λ?ξει? κλειδι?, θα πρ?πει να ?χει κ?νει τη μετ?φραση τη? ιστοσελ?δα? και να ?χει επιμεληθε? για το περιεχ?μενο αλλ? και για το SEO κ?ποιο? που ε?ναι ιθαγεν?? γν?στη? τη? γλ?σσα? (native speaker) και ?χι να την ?χει μ?θει στα πανεπιστ?μια και στα φροντιστ?ρια. Τουλ?χιστον θα πρ?πει να ?χει ζ?σει για μερικ? χρ?νια στην χ?ρα την οπο?α στοχε?ουμε.

Να ?χετε π?ρει μερικ? backlinks απ? εθνικ?? ιστοσελ?δε?

?μα για παρ?δειγμα στοχε?ω στην αγορ? τη? Ιταλ?α? με το eshop μου που ?χω φτι?ξει στα Ιταλικ?, θα πρ?πει αναγκαστικ? να αποκτ?σω και μερικ? backlinks απ? ιταλικ? sites με ιταλικ? domains σε κατ?ληξη .it

Στ? ?διο μ?κο? κ?ματο? θα πρ?πει να ε?ναι και τα social media ?μα αυτ? ε?ναι εφικτ?, οι ιταλικο? κατ?λογοι στο ?ντερνετ και τα ιταλικ? ? ιταλ?φωνα forums.

Με αυτ?ν τον τρ?πο θα δ?σω ?να σ?μα στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?τι τη ιστοσελ?δα μα? πρ?κειται για μια ιστοσελ?δα σε αυτ?ν την γλ?σσα που στοχε?ουμε και θα μα? κατατ?ξει αν?λογα στην εθνικ? αγορ? και στα εθνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Σωστ? τεχνικ? SEO για την γλ?σσα τη? ιστοσελ?δα?

?μα ?χετε λογαριασμ? Google Webmaster Tools θα δε?τε ?τι με την καταχ?ρηση τη? ιστοσελ?δα? σα?, σα? δ?νετε η δυνατ?τητα να δηλ?σετε και την επ?σημη γλ?σσα τη? ιστοσελ?δα? σα?. Με ?λλα λ?για να δηλ?σετε σε ποια εθνικ? μηχαν? αναζ?τηση? θα θ?λατε να φα?νεται η ιστοσελ?δα σα?.

Με αυτ?ν τον τρ?πο βοηθ?τε τη Google να σα? κατατ?ξει αν?λογα και να χαρακτηρ?σει και κατηγοριοποι?σει το site ευκολ?τερα.

Θα πρ?πει επ?ση? να προσθ?σετε τη γλ?σσα τη? ιστοσελ?δα? σα? στην αρχικ? σα? σελ?δα:

<link rel="alternate" hreflang="en-us" />

3 πρ?γματα που θα πρ?πει να αποφ?γετε στην μετ?φραση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Μια γλ?σσα αν? ιστοσελ?δα

Αρχικ? θα πρ?πει να αποφ?γετε να στοιβ?ξετε περισσ?τερε? απ? μ?α γλ?σσε? αν? σελ?δα και αν? ιστοσελ?δα. Το στρ?μωγμα πολλ?ν γλωσσ?ν σε μια σελ?δα μπερδε?ει αρχικ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν σα? βοηθ?ει να βγε?τε στα εθνικ? αποτελ?σματα.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση?, κατατ?σσουν την ιστοσελ?δα σα? αν?λογα με την βασικ? σα? γλ?σσα και ?χι με ?τι θ?λετε εσε??.

Αυτ? σε περ?πτωση που ?χετε WordPress site σημα?νει ?τι χρει?ζεστε μια εγκατ?σταση για κ?θε γλ?σσα προορισμο?. Το ?διο ισχ?ει και για ?λα τα CMS και τα προγρ?μματα διαχε?ριση? ιστοσελ?δων.

Δ?ο γλ?σσε? σημα?νει διπλ?σιο? χρ?νο?, διπλ?σιο? κ?πο? και διπλ?σιο κ?στο? κατασκευ??

Τρει? γλ?σσε? σημα?νει τριπλ?σιο? χρ?νο?, τριπλ?σιο? κ?πο?, τριπλ?σιο κ?στο? κατασκευ?? και ο?τε καθεξ??.

Πριν μεταφρ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στα αγγλικ? ? σε οποιαδ?ποτε ?λλη γλ?σσα? σκεφτε?τε το δ?ο φορ??. Ποιο? θα ανανε?νει την αγγλικ? ιστοσελ?δα; Ποιο? θα κ?νει το SEO και ποιο? θα απαντ?ει στα τηλ?φωνα και στα email στα αγγλικ?;

?χω αρκετο?? πελ?τε? που λ?νε με ενθουσιασμ?, να μ?λι? τελε?ωσα το site μου σε 6 γλ?σσε?!

Η απ?ντηση μου ε?ναι απλ?: Ωρα?α, αυτ? σημα?νει ?τι μιλ?τε 6 γλ?σσε?;

Αν ?χι ποιο? θα απαντ?ει στα Ισπανικ? του? Ισπαν?φωνου?;

Μην ε?στε αφελ??, η πολυγλωσσ?α δεν ε?ναι μαγκι? αλλ? φ?ρτο? εργασ?α?, διπλ?σιε? υποχρε?σει? και π?ει λ?γοντα?.

?μα θ?λετε να πα?ξετε με τα μεγ?λα παιδι?, θα πρ?πει και εσε?? να προετοιμαστε?τε αν?λογα, αλλι?? το site σα? θα καταντ?σει σε ακ?μα ?να site ζ?μπι.

Εφ?σον λοιπ?ν δεν μιλ?τε αγγλικ?, δεν μπορε?τε να κ?νετε αγγλικ? site αλλι?? θα πρ?πει να βρε?τε και τα ?τομα να μιλ?νε αγγλικ? για να το χειρ?ζονται.

Αποφ?γετε τα αυτ?ματα μεταφραστικ? εργαλε?α

Με την πρ?οδο τη? τεχνολογ?α? ?λο και περισσ?τερα online μεταφραστικ? εργαλε?α ? μεταφραστικ? πρ?σθετα εμφαν?ζονται στο προσκ?νιο.

Το να β?λετε google translate στην ιστοσελ?δα σα? δεν σημα?νει ?τι θα αποκτ?σετε ορατ?τητα σε ?λε? τι? διεθν?? αγορ??. ?μα β?λω το σ?μα turbo στο αυτοκ?νητο μου δεν σημα?νει ?τι ?χει και turbo ? θα αλλ?ξουν οι επιδ?σει?.

Τα μεταφραστικ? πρ?σθετα ?χουν ?λα πρ?βλημα ορατ?τητα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και δεν θα σα? βοηθ?σουν απ? ?ποψη SEO.

Μπορε? να σα? βοηθ?σουν να δο?νε οι υποψ?φιο πελ?τε? σα? μερικ? βασικ? πρ?γματα για την ιστοσελ?δα σα? αλλ? το τελικ? αποτ?λεσμα θα ε?ναι απογοητευτικ?.

Προτιμ?στε την μετ?φραση απ? ?μπειρο μεταφραστ? ? απ? κ?ποιον που ?χει ζ?σει στην χ?ρα που στοχε?ετε και γνωρ?ζει τα ?θη και τα ?θιμα των κατο?κων τη?.

Π?σο χρ?νο χρει?ζεται το international SEO να αποδ?σει;

SEO-DISAPPOINTMENT CURVE

Στι? διεθν?? αγορ??, ο ανταγωνισμ?? ε?ναι ?πω? καταλαβα?νετε λ?γο ?ω? και πολ? μεγαλ?τερο?, συνεπ?? θα χρειαστε? να εντε?νετε τι? προσπ?θειε? σα? στο SEO και να εφαρμ?σετε μια καμπ?νια για 6 μ?νε? μ?χρι να δε?τε απτ? αποτελ?σματα.

Για να αποφ?γετε οποιαδ?ποτε κακοτοπι? και απογο?τευση και τα παρατ?σετε πολ? νωρ?? χωρ?? να προλ?βετε να δε?τε τα αποτελ?σματα που θα θ?λατε, θα πρ?πει να εφαρμ?σετε μια συνολικ? στρατηγικ? SΕΟ για 6 τουλ?χιστον μ?νε? μ?χρι να δε?τε του? κ?που? σα? να αποδ?δουν.

Το να τραβ?ξετε την πρ?ζα νωρ?τερα, δεν σα? βοηθ?ει σε κ?τι και δεν θα σα? ωφελ?σει πουθεν? να τα παρατ?σετε νωρ??.

Σα? ευχαριστ? πολ? και σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α στην υλοπο?ηση τη? διεθν?? στρατηγικ?? σα? στο SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για το international SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

  • Ακομη ενα πολ?τιμο ?ρθρο απο το paramaketing.gr
    Στο μ?νο σημε?ο που ?χω τι? αμφιβολ?ε?/προβληματισμο?? μου σχετικ? με το σκεπτικ? του ?ρθρου ε?ναι το 1 γλ?σσα ανα ιστοσελ?δα.
    ?ταν υπ?ρχουν τα σωστ? meta tags δεν νομ?ζω να τε?θετε τ?τοιο θ?μα. Επιπλ?ον ?σο περισσ?τερο content υπ?ρχει σε ?να domain τ?σο περισσ?τερε? ε?ναι και οι πιθαν?τητε? να boostαρει γενικ? το SEO.

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍