ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

aweber-email-marketing

AWEBER EMAIL MARKETING

Πω? να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? αλλ? και την κατ?ταξη σα? στη Google με την πληρ?στερη υπηρεσ?α email marketing

Το email marketing ε?ναι σ?μερα αποδεδειγμ?να το νο?μερο ?να καν?λι πωλ?σεων και μετ? ακολουθε? το video marketing και η Google.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? ?ταν κ?ποιο? σα? βλ?πει για πρ?τη φορ? και δεν ε?στε κ?ποιο αναγνωρ?σιμο brand θα χρειαστε? κ?μποσο καιρ? για να σα? συνηθ?σει και να σα? εμπιστευτε?.

Ε?ναι βασικ? αρχ? του branding ?τι θα πρ?πει να σα? δει τουλ?χιστον 7 φορ?? ε?τε εσ?? ε?τε την εταιρε?α σα? για να σα? θεωρ?σει γνωστ? του και να αντιδρ?σει συναισθηματικ? στο call to action που ?χετε.

Γιατ? το email marketing βοηθ?ει στο branding;

Το email marketing βοηθ?ει π?ρα πολ? στην προ?θηση τη? εταιρε?α? σα?, του brand name σα? καθ?? και των προ??ντων και υπηρεσι?ν σα?. Π?ρτε ω? παρ?δειγμα ?τι π?τε σε μ?α ξ?νη χ?ρα για πρ?τη φορ? ?που υπ?ρχουν ξ?νε? εταιρε?ε? και φ?ρμε? εγκατεστημ?νε? χρ?νια στην αγορ? που δεν υπ?ρχουν στην Ελλ?δα.

Στην Αγγλ?α για παρ?δειγμα τα ποιο ευρε?α? καταν?λωση? τσιγ?ρα ε?ναι τα Benson & Hedges, κ?τι αν?λογο με τα δικ? μα? Marlboro και το πιο δημοφιλ?? σο?περ μ?ρκετ ε?ναι το TESCO.

Πω? αντιδρ?τε στο ?κουσμα αυτ?ν των 2 brands για πρ?τη φορ?; Μ?λλον αδι?φορα.

Κ?πω? ?τσι αντιδρ?νε και οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ?ταν αντικρ?ζουν το brand σα? για πρ?τη φορ?. Αδι?φορα. Στο χ?ρι σα? ε?ναι με την επαν?ληψη και την αλληλοκ?λυψη των μ?σων να γ?νεται γνωστο? και να προκαλ?σετε το αντ?θετο συνα?σθημα τη? αδιαφορ?α? που ε?ναι η αγ?πη ? το μ?σο?.

Ε?τε μισ?σουν το brand σα? ε?τε το αγαπ?σουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα?, θα ?χετε πετ?χει τον στ?χο σα? που ε?ναι να με?νετε αξ?χαστοι, ?λλοι για καλ? και ?λλοι για κακ?.

?μα θ?λετε να μ?θετε πω? θα το πετ?χετε αυτ? διαβ?στε παρακ?τω.

Τα τακτικ? email χτ?ζουν το ?νομα σα?

Μπορε? η πρ?τη σα? επαφ? με τον υποψ?φιο πελ?τη σα? να μην γραφτε? στην ιστορ?α και να μην αφ?σει εποχ?, ?μω? η συνεχ?? υπενθ?μιση των υπηρεσι?ν σα? και ?τι απλ?? υπ?ρχετε και μπορε?τε να καλ?ψετε κ?ποια βασικ? του αν?γκη ?σω? να κ?νουν τη διαφορ?.

Οι ειδικο? λ?νε ?τι χρει?ζεται να στε?λετε τουλ?χιστον 7 email ? να σα? δει κ?ποιο? υποψ?φιο? πελ?τη? 7 φορ?? για να σα? θεωρ?σει δικ? του ?τομο ? να σα? β?λει στον ευρ?τερο κ?κλο των γνωστ?ν του. Το ?διο συμβα?νει και με ?να brand name.

?τσι θα πρ?πει να ?χετε κ?ποια εξωτερικ? υπηρεσ?α email marketing για να χτ?σετε σιγ? σιγ? το ?νομα σα? στο ?ντερνετ και να γ?νεται γνωστο?.

Γιατ? χρειαζ?μαστε ξεχωριστ? υπηρεσ?α email marketing;

Οι λ?γοι ε?ναι αρκετο? και μ?λλον τεχνικο? περισσ?τερο.

1 Δεν θα επιβαρ?νετε τον server σα?

Γνωρ?ζουμε ?τι το email marketing απαιτε? χωριστ? email server για να στε?λει μαζικ? ?λα τα email στου? συνδρομητ?? σα?. Κ?τι τ?τοιο θα επιβ?ρυνε τον ?δη υπ?ρχον web server σα?.

2 Δεν θα χαρακτηριστε? το domain σα? και το email σα? ω? spam

Το email spamming ε?ναι γνωστ? πρακτικ? στο ?ντερνετ σ?μερα και ?λοι οι π?ροχοι ?ντερνετ ?πω? η Cosmote, Vodafone κτλ ε?ναι ιδια?τερα ευαισθητοποιημ?νοι και αυστηρο? στο να κ?ψουν ?ποια προσπ?θεια spamming και αποστολ?? μαζικ?ν μηνυμ?των γιατ? επιβαρ?νουν πολ? τον φ?ρτο των server και των datacenter.

3 Θα επιτ?χετε τα μεγαλ?τερα ποσοστ? παρ?δοση?

Οι εξειδικευμ?νοι τεχνικο? και υπηρεσ?ε? τη? aweber αλλ? και ?λων των εταιρι?ν που ασχολο?νται με το email marketing ?χουν καταφ?ρει να επιτ?χουν ποσοστ? παρ?δοση? ?ω? και 100% σε πολ? μικρο?? χρ?νου? ακ?μα και για τερ?στιου? ?γκου? συνδρομητ?ν τη? τ?ξεω? ακ?μα και των 50.000 ? 100.000 χιλι?δων.

4 ?χετε πρ?σβαση σε στατιστικ? και αρχε?ο ?λων των newsletter σα?

Τα στατιστικ?, το split testing και πολλ? ?λλα εργαλε?α διαχε?ριση? συνδρομητ?ν και αυτ?ματων απαντητ?ν (autoresponders) ε?ναι απαρα?τητα για την βελτιστοπο?ηση τη? email καμπ?νια? σα? και την αν?πτυξη τη? λ?στα? email σα?.

Ξεκιν?στε σ?μερα με 1$ την δοκιμαστικ? συνδρομ? σα?!

aweber-email-marketing

Μετ? απ? χρ?νια δοκιμ?ν σχεδ?ν ?λων των εταιρει?ν email marketing αλλ? και αυτ?νομων πακ?των που κο?μπωναν ω? πρ?σθετα στο WordPress, κατ?ληξα στην πιο αξι?πιστη εταιρε?α στο χ?ρο του email marketing, την Aweber.

Μπορε?τε να ξεκιν?σετε σ?μερα την δοκιμαστικ? συνδρομ? σα? στην Aweber μ?νο με 1$ τον πρ?το μ?να, κ?τι λιγ?τερο απ? 1 ευρ? χωρ?? καμ?α δ?σμευση.

Φιλικ? περιβ?λλον διαχε?ριση? στο Aweber

aweber_control_panel

Το περιβ?λλον διαχε?ριση? τη? Aweber ε?ναι εξαιρετικ? ε?κολο και χαρακτηρ?ζεται απ? ειδικο?? του? μ?ρκετινγκ ω? idiotproof. Κ?τι αν?λογο με το waterproof το idiotproof σημα?νει ?τι αντ?χει και στου? χαζο??!

Δηλαδ? ακ?μη και ?μα ε?στε ?σχετο?, σ?γουρα μπορε?τε να μ?θετε να στ?λνετε ?να email στη λ?στα σα? καθ?? και πω? να ρυθμ?σετε μια email campaign με αλληλουχ?α μηνυμ?των.

aweber-signup-forms

Οι sign up forms ? φ?ρμε? εγγραφ?? ε?ναι οι πιο παραμετροποι?σιμε? συγκριτικ? με ?λλε? εταιρε?ε? email marketing κ?τι που ε?ναι συν γιατ? δεν θα χρειαστε?τε τη βο?θεια εν?? γραφ?στα ? web designer για να εγκαταστ?σετε τη φ?ρμα εγγραφ?? στην ιστοσελ?δα σα?.

Ειδικ? για τα wordpress sites υπ?ρχουν δεκ?δε? πρ?σθετα που κ?νουν ολοκλ?ρωση με τη λ?στα σα? και μπορο?ν να δημιουργ?σουν pop up forms σε κ?θε σημε?ο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?να πρ?σθετο που χρησιμοποι? στα περισσ?τερα site μου ε?ναι το Mailmunch. Υπ?ρχει σε δωρε?ν αλλ? και σε πληρωμ?νη ?κδοση και θα σα? βοηθ?σει να αναπτ?ξετε με εκθετικ? ρυθμ? τη λ?στα σα?.

Mailerlite: η καλ?τερη εναλλακτικ? υπηρεσ?α email marketing

Για να μην μονοπωλ?σω ?μω? τη συζ?τηση, θα ?θελα να αναφ?ρω ?τι εκτ?? απ? το Aweber υπ?ρχουν και ?λλε? υπηρεσ?ε? email marketing και η καλ?τερη απ? αυτ?? εναλλακτικ? αντιπρ?ταση ε?ναι το Mailerlite.

Η εταιρε?α Mailerlite ε?ναι μια Ευρωπα?κ? εταιρε?α email marketing με πολ? καλ? τιμολογιακ? πολιτικ? και φυσικ? πολ? απλ? περιβ?λλον διαχε?ριση που θα ικανοποι?σει και τον πιο απαιτητικ? χρ?στη.

Δε?τε περισσ?τερα για την Aweber και το ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ:

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍