ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

70-GOOGLE CLICK THROUGH RATE-1

Το 70% των χρηστ?ν κ?νει κλικ στα 4 πρ?τα sites!

Π?σο σημαντικ? ε?ναι να ε?ναι η ιστοσελ?δα? σα? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google;

Τι ε?ναι πιο αποδοτικ?: να ε?στε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google στα οργανικ? αποτελ?σματα ? να πληρ?νετε διαφ?μιση στο?Google Adwords;

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια με στοιχε?α και νο?μερα και για να διασκεδ?σουμε τι? εντυπ?σει? στην μ?χη που δ?νουμε κατ? τη? παραπληροφ?ρηση? εμε?? ω? ειδικο? και εσε?? ω? επιχειρηματ?ε? θα πρ?πει να εμβαθ?νουμε στο θ?μα.

Διαβ?στε παρακ?τω για να δε?τε π?σο κ?νηση θα κ?ρδιζε η ιστοσελ?δα σα?, ?μα φιγουρ?ριζε στι? 4 πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Γιατ? οι πιο πολλο? χρ?στε? κ?νουν κλικ στα 4 πρ?τα αποτελ?σματα;

Οι λ?γοι που τα τρ?α πρ?τα site στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? γενικ? απολαμβ?νουν το 70% τη? συνολικ?? επισκεψιμ?τητα? δεν ε?ναι τυχα?ο.

Οι βασικ?τεροι λ?γοι ε?ναι οι παρακ?τω:

1 Ο κ?σμο? επιζητ? την ευκολ?α

Με μ?λι? το 10% των χρηστ?ν του ?ντερνετ ?λων των ηλικι?ν να επισκ?πτονται την δε?τερη σελ?δα των αποτελεσμ?των τη? Google, ισχ?ει ?τι δ?σκολα κ?ποιο? φε?γει απ? την πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

?τσι η λα?κ? ρ?ση ?τι ?μα θ?λει? να κρ?ψει? κ?τι, β?λτο στην δε?τερη σελ?δα τη? Google ισχ?ει και ?σο πιο ψηλ? ε?ναι στην κατ?ταξη το site σα? τ?σο πιο καλ? θα π?ει απ? ?ποψη επισκεψιμ?τητα?.

2 Τα sites που φιγουρ?ρουν πρ?τα ε?ναι γνωστ? brands

Συν?θω?, τα περισσ?τερα sites που βρ?σκονται ?δη στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι γνωστ? sites, ε?ναι ιστοσελ?δε? που αν?κουν σε κ?ποια brands ? ε?ναι ιστοσελ?δε? που ?χουν ?δη υψηλ? domain authority.

Αυτ?? δεν ε?ναι ο καν?να? π?ντα αλλ? ?μα π?ρετε το παρ?δειγμα τη wikipedia. Σχεδ?ν για τι? περισσ?τερε? αναζητ?σει? που κ?νετε στη Google, η Wikipedia ε?ναι στι? πρ?τε? θ?σει? αναζ?τηση? ακ?μα και για τα πιο αχρωμ?τιστα και αδι?φορα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

3 Ο κ?σμο? εμπιστε?εται τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google

Ο μ?σο? χρ?στη? ?δη γνωρ?ζει ?τι για να βγα?νει μια ιστοσελ?δα στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google θα πρ?πει να ε?ναι ποιοτικ? ιστοσελ?δα και μ?λλον σχετικ? με αυτ? που αναζητ?ει. Οι πιο πολ? ?δη ε?ναι υποψιασμ?νοι για το ?τι υπ?ρχουν πληρωμ?να αποτελ?σματα και οργανικ? αποτελ?σματα και γενικ? στην ψυχολογ?α του καταναλωτ? κανε?? δεν θ?λει σ?μερα να βλ?πει διαφημ?σει? ? να του λ?ει ο ?λλο? τι πρ?πει να αγορ?σει.

Ο μ?σο? χρ?στη? του ?ντερνετ θ?λει να κ?νει? μ?νο? του την ?ρευνα αγορ?? του και προτιμ?ει να επιλ?γει ο ?διο? ποιε? ιστοσελ?δε? θα βλ?πει και ποια eshop θα επισκ?πτεται. ?λλωστε το ν?ημα του online shopping βασ?ζεται στην φιλοσοφ?α αναζ?τηση? του αλγορ?θμου τη? Google.

Του να επιστρ?ψει στον τελικ? χρ?στη τα καλ?τερα και σχετικ?τερα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για κ?θε τι που αναζητ?ει. Η φιλοσοφ?α τη? Google ω? εταιρε?α ?τανε πελατοκεντρικ? και για ?πω? κ?θε φιλοσοφ?α των πετυχημ?νων εταιρει?ν ?τσι και αυτ? σ?βεται τον τελικ? χρηστ? του ?ντερνετ που θα πρ?πει να ε?ναι βασιλι??.

Π?ρα πολλ?? ιστοσελ?δε? και επιχειρηματ?ε? στο ?ντερνετ κ?νουν το λ?θο? να θ?τουν ω? προτεραι?τητα του? την διαφ?μιση στο Adwords και αφ?νουν την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? του? και το SEO σε δε?τερη μο?ρα ? σε καμ?α μο?ρα.

Αυτ? του? η επιλογ? ε?ναι καταστροφικ?. ?χι δεν ισχυρ?ζομαι ?τι θα πρ?πει να εγκαταλε?ψετε εντελ?? το Google Adwords -που κ?ποιοι νομ?ζουν και διαδ?δουν ?τι ε?ναι και τζ?μπα- αλλ? θα πρ?πει να προσαρμ?σετε ?λε? τι? στρατηγικ?? μ?ρκετινγκ τη? επιχε?ρηση? σα? για να βγε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Για ποιο λ?γο; Φυσικ? γιατ? οι οργανικ?? αναζητ?σει? φ?ρνουν χιλι?δε? περισσ?τερε? επισκ?ψει? απ? ?τι οι πληρωμ?νε? αναζητ?σει?.

Οργανικ? αποτελ?σματα vs πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση?

adwords-industry-benchmarks-average-ctr

Σ?μφωνα με μια ?ρευνα στην Αμερικ?νικη αγορ? τη? αξι?πιστη? ιστοσελ?δα? WordStream, το 2% των χρηστ?ν του ?ντερνετ κ?νουν κλικ στι? διαφημ?σει? του Adwords στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, εν? μ?λι? το 0,35% κ?νουν κλικ στα δ?κτυο προβολ?? διαφημ?σεων τη? Google.

Το δ?κτυο προβολ?? διαφημ?σεων τη? Google ?χει να κ?νει με τι? διαφημ?σει? που προβ?λλονται σε τρ?τα sites που συνεργ?ζονται με τη Google μ?σω του Google Adsense.

Για να κ?νουμε αναγωγ? λοιπ?ν με τα στοιχε?α που ?χουμε για τι? οργανικ?? αναζητ?σει?:

  • Το 70% κ?νουν κλικ στα 4 πρ?τα sites στα οργανικ? αποτελ?σματα
  • Το 2% κ?νουν κλικ σε ?λα τα sites στα πληρωμ?να?αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

PLIROMENA APOTELESMATA GOOGLE-2

Το πεδ?ο με το κ?κκινο περ?γραμμα ε?ναι τα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, εν? κ?τω απ? αυτ? εμφαν?ζονται τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google. Μετ? την προσαρμογ? του αλγορ?θμου για κινητ? πλ?ον η Google ?χει εξαφαν?σει τα sidebars και τι? διαφημ?σει? στα sidebar.

Στα πληρωμ?να αποτελ?σματα λοιπ?ν εμφαν?ζονται τ?σσερα sites π?νω απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα και τρ?α sites κ?τω απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Η τ?ση του 70% ?χει παγιωθε? την τελευτα?α δεκαετ?α

APOTELESMATA GOOGLE-TRAFFIC-2

Οι εικ?νε? και τα γραφ?ματα που βλ?πετε π?νω και κ?τω ε?ναι ?δια περ?που για την τελευτα?α δεκαετ?α που σημα?νει ?τι το μεγαλ?τερο μ?ρο? των χρηστ?ν του ?ντερνετ δεν ?χει επηρεαστε? απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google αφο? η αρχικ? σελ?δα και το layout των αποτελεσμ?των τη? δημοφιλ?στερη? μηχαν?? αναζ?τηση? ?χει παραμε?νει η ?δια.

APOTELESMATA GOOGLE-TRAFFIC-1

Οπ?τε δεν περιμ?νουμε κ?ποια θεαματικ? αλλαγ? στην τ?ση του 70% που κ?νουν κλικ κυρ?ω? στα 4 πρ?τα sites στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Γιατ? μ?νο το 2% των συνολικ?ν αναζητ?σεων κ?νει κλικ στα adwords;

Οι λ?γοι που μ?νο το 2% των συνολικ?ν χρηστ?ν κ?νουν κλικ στα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? ε?ναι π?ρα πολλο?.

Παρακ?τω θα αριθμ?σουμε μ?νο μερικο?? απ? του? βασικ?τερου?. Μου αρ?σει να σα? περν?ω στην ουσ?α γρ?γορα.

1 Long tail keywords

Ο βασικ?τερο? λ?γο? ονομ?ζεται φρ?σει? κλειδι?. Οι περισσ?τεροι χρ?στε? στο ?ντερνετ ψ?χνουν φρ?σει? κλειδι? αντ? για λ?ξει? κλειδι?.

Ε?ναι οι λ?ξει? κλειδι? που αποτελο?νται απ? περισσ?τερε? απ? μ?α λ?ξει?, συν?θω? τρει? με τ?σσερι? λ?ξει? ? και περισσ?τερε? με τι? οπο?ε? ?μα κ?νουμε αναζ?τηση στην Google μα? βγ?ζει πιο στοχευμ?να και ραφιναρισμ?να αποτελ?σματα.

Για παρ?δειγμα η λ?ξη κλειδ? μπορε? να ε?ναι κατασκευ? ιστοσελ?δων, οι φρ?σει? κλειδι? ?μω? μπορε? να ε?ναι πολ? περισσ?τερε?:

  • οικονομικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
  • ποιοτικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων
  • κατασκευ? ιστοσελ?δων Αθ?να
  • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε WordPress
  • κατασκευ? ιστοσελ?δων σε τεχνολογ?α bootstrap
  • κατασκευ? βελτιστοποιημ?νων ιστοσελ?δων

Και οι συνδυασμο? ε?ναι απερι?ριστοι ?πω? και η ελληνικ? γλ?σσα και ?λε? οι γλ?σσε? του κ?σμου, ?μα στοχε?ουμε σε ?λλε? γλ?σσε? και ?λλε? εθνικ?? αγορ??.

Ο λ?γο? που το Google Adwords δεν πι?νει τ?σε? πολλ?? αναζητ?σει? ε?ναι γιατ? το 70% με 90% των συνολικ?ν αναζητ?σεων ε?ναι φρ?σει? κλειδι? τι? οπο?ε? δεν μπορε? να μαντ?ψει ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο? αλλ? μπορε? να τι? εφε?ρει!

Πιστε?ω να καταλ?βατε τι εννο? αφο? την στιγμ? που σετ?ρουμε μια καμπ?νια στη Google και μα? ζητ?ει τη στ?χευση σε κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι?, ?χουμε στι? διαθ?σιμε? επιλογ?? μα? μ?νο το 10% με 30% απ? τι? συνολικ?? αναζητ?σει?, μην μπορ?ντα? να μαντ?ψουμε δεκ?δε? ?λλου? συνδυασμο?? λ?ξεων και φρ?σεων κλειδι?ν για να τι? προσθ?σουμε στην στ?χευση.

Για αυτ? το λ?γο π?ντα το Google Adowrds θα υστερε? σε κ?νηση σε σ?γκριση με τι? οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google.

2 Ο μ?σο? χρ?στη? αποφε?γει τα πληρωμ?να αποτελ?σματα

70-GOOGLE CLICK THROUGH RATE-2

Ο μ?σο? χρ?στη? αποφε?γει τα πληρωμ?να αποτελ?σματα γιατ? γνωρ?ζει ?τι ε?ναι πρ?τον πληρωμ?να και δε?τερον επιθυμε? να επιλ?ξει μ?νο? του? διαβ?ζοντα? τα rich snippets, του? 160 χαρακτ?ρε? που προβ?λει η Google απ? κ?θε site για να καταλ?βει αν θα βρει αυτ? που ακριβ?? θ?λει μ?σα στο site που?προβ?λλεται.

Το ?διο κ?νουμε και με τι? διαφημ?σει? ?ταν μα? κ?βουν την αγαπημ?νη μα? ταιν?α στην τηλε?ραση. Συν?θω? οι περισσ?τεροι ?ταν μπα?νουν οι διαφημ?σει? αλλ?ζουν καν?λι ? κ?νουν ζ?πινγκ.

3 YouTube και ?λλε? μορφ?? κ?θετε? αναζ?τηση?

Στι? συνολικ?? αναζητ?σει? υπ?ρχουν και οι αναζητ?σει? στο YouTube ? σε β?ντεο καθ?? και οι κ?θετε? αναζητ?σει? ?πω? σε εικ?νε?, χ?ρτε?, ειδ?σει? στο Google News κτλ.

Επειδ? πολ? μεγ?λο μερ?διο χρηστ?ν κ?νει κλικ ? ψ?χνει στι? κ?θετε? αναζητ?σει? στι? οπο?ε? δεν προβ?λλονται κατ? κ?ριο λ?γο διαφημ?σει? παρ? μ?νο στο YouTube, ε?ναι λ?γο δ?σκολο να κ?νει κλικ σε κ?ποια διαφ?μιση.

Βλ?πουμε ?τι γενικ? το πληρωμ?νο δ?κτυο προβολ?ν ε?ναι περιορισμ?νο σε σ?γκριση με τα οργανικ? αποτελ?σματα τα οπο?α δε?χνουν να μην τελει?νουν ποτ?.

Γιατ? θα πρ?πει να βγα?νει η ιστοσελ?δα σα? στι? 4 πρ?τε? θ?σει? αναζ?τηση?

?μα σ?μερα δεν ?χετε καταφ?ρει με την ιστοσελ?δα σα? να ε?στε στι? 4 πρ?τε? θ?σει? αναζ?τηση? τη? Google ? δεν ε?στε καθ?λου στην πρ?τη σελ?δα καν?να πρ?βλημα. Μ?λλον το πρ?βλημα ε?ναι υπαρκτ? αλλ? ακ?μα και σ?μερα μπορε?τε να τα καταφ?ρετε και να βγε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? αναζ?τηση? τη? Google.

?μα θ?λετε να αποκτ?σετε μια βι?σιμη επιχε?ρηση στο ?ντερνετ ? ?να site που θα ?χει ?σοδα θα πρ?πει παρ?λληλα με ?τι ?λλο κ?νετε ω? προ?θηση (Διαφ?μιση, Facebook Ads, πληρωμ?να ?ρθρα, skroutz.gr ? συμμετοχ? σε ?λλα sites τ?που skroutz) να κ?νετε και κ?ποια εκστρατε?α SEO κ?θε μ?να.

Η εταιρε?α μα? παρ?χει ολοκληρωμ?νε? λ?σει? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και προ?θηση? του? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Ακολουθο?με την πρωτοποριακ? σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α SEO by Design, που σημα?νει ?τι σχεδι?ζουμε αποκλειστικ? ιστοσελ?δε? που ?χουν τι? προ?ποθ?σει? να βγουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?μα ?δη ?χετε μια ιστοσελ?δα ?τοιμη για προ?θηση, θα χρειαστε? να κ?νουμε τι? σχετικ?? διορθ?σει? και να ξεκιν?σουμε την προ?θηση τη? για να βγει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google για δεκ?δε? ? εκατοντ?δε? λ?ξει? κλειδι?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍