ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ANALYSI SEO PROTIS SELIDA GOOGLE-1

Τα 11 κυρι?τερα πρ?γματα που μετρ?ν για να ε?στε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου, ε?χαμε μιλ?σει σε προηγο?μενο ?ρθρο σχετικ? με το εφαρμοσμ?νο SEO και με τα πρ?γματα που ?δη κ?ναμε και ε?δαμε αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?τσι τα συστ?νουμε και σε εσ?? για να ?χετε και εσε?? τα αν?λογα αποτελ?σματα.

Κακ? τα ψ?μματα, αλλ? ?ταν ε?στε επιχειρηματ?α? και ο χρ?νο? σα? ε?ναι το σημαντικ?τερο στοιχε?ο του ενεργητικο? σα? θα πρ?πει να κ?νετε μ?νο ακριβ?? ?τι χρει?ζεστε για να μπορ?σετε να να κερδ?σετε τον ανταγωνισμ? και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Σε μ?α πρ?σφατη ?ρευνα απ? την εταιρε?α Clickstream, μελετ?θηκαν π?νω απ? 1 εκατομμ?ριο ιστοσελ?δε? οι οπο?ε? βγα?νουν για κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Το ερ?τημα που τ?θηκε σε αυτ?ν την ?ρευνα ?τανε το εξ??:

Ποιοι παρ?γοντε? κατ?ταξη? σχετ?ζονται ?μεσα με τι? ιστοσελ?δε? που ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Αφο? μελετ?θηκε διεξοδικ? το περιεχ?μενο, τα backlinks, η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? και πολλο? ?λλοι παρ?γοντε? SEO, η ?ρευνα κατ?ληξε σε 11 κοιν? σημε?α που ε?χαν και ?χουν οι ιστοσελ?δε? που φλερτ?ρουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Παρακ?τω μπορε?τε να δε?τε και μ?νοι σα? ποια ε?ναι αυτ? τα 11 κοιν? σημε?α.

Executive summary: Τα 11 κοιν? σημε?α κατ?ταξη?

Για ?σου? δεν ξ?ρουν την ?ννοια τη? executive summary, ε?ναι η περ?ληψη των 11 βασικ?τερων σημε?ων που συγκλ?νουν ?λα τα site που ε?ναι στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

1 Τα backlinks παραμ?νουν ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη?

2 Το domain authority συσχετ?ζεται με υψηλ?τερη κατ?ταξη?στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

3 Το περιεχ?μενο που καλ?πτει ?να θ?μα σε β?θο? μια? ιστοσελ?δα?, ε?χε πολ? καλ?τερη κατ?ταξη

4 Οι ιστοσελ?δε? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?τανε μεγ?θου? κατ? μ?σο ?ρο 1,890 λ?ξεων.

5 Το https ? SSL συσχετ?ζονταν με τι? σελ?δε? που ε?ναι στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

6 Το Schema markup φα?νεται ?τι δεν συσχετ?ζεται με υψηλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν??.

7 Το περιεχ?μενο με τουλ?χιστον μια εικ?να, κερδ?ζει σε θ?σει? το περιεχ?μενο χωρ?? καθ?λου εικ?να.

8 Σχεδ?ν ελ?χιστη σχ?ση υπ?ρχει μεταξ? tag keyword optimization και κατ?ταξη?.

9 Η ταχ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μετρ?ει π?ρα πολ?

10 Τα permalinks με επακριβ?? τι? λ?ξει? κλειδι? φα?νεται να βγα?νουν στι? πρ?τε? σελ?δε? τη? Google

11 Το χαμηλ? bounce rate (ποσοστ? εγκατ?λειψη?) σχετ?ζεται ?μεσα με την μεγαλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αφο? λοιπ?ν π?ρατε μια εικ?να απ? το executive summary, μπορε?τε να δε?τε αναλυτικ?τερα παρακ?τω κ?θε ?ναν απ? τα 11 πολ? βασικ? σημε?α κατ?ταξη?.

1 Τα backlinks παραμ?νουν ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη?

01 ΑΡΙΘΜΟΣ BACKLINKING DOMAINS B

Το ?τι τα backlinks παραμ?νουν ακ?μα και σ?μερα ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? το ξ?ρουν μ?χρι και οι π?τρε? σ?μερα. Οπ?τε μην απορε?τε γιατ? η ιστοσελ?δα σα? δεν εμφαν?ζετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ακ?μα και αν ?χετε ?δη δημιουργ?σει τι? κατ?λληλε? σελ?δε? προορισμο? για τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

Θα πρ?πει να γ?νει λ?γη δουλει? ακ?μα απ? μ?ρου? σα? και αυτ? ε?ναι να δημιουργ?σετε μερικ? ποιοτικ? backlinks με το χ?ρι για κ?θε μ?α σελ?δα προορισμο? με τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε.

Ακ?μα ?μω? ποιο σημαντικ? απ? το αριθμ? των εισερχ?μενων backlinks ε?ναι και τα συνδεδεμ?να domain names με την ιστοσελ?δα σα?. Δηλαδ? ο αριθμ???των domain names που ?χουν backlinks προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Αυτ? το κριτ?ριο τη? διασπορ?? των domain name το ?χουμε ?δη αναλ?σει στου? 200 παρ?γοντε? SEO και ?χουμε καταλ?ξει στο συμπ?ρασμα ?τι ε?ναι προτιμ?τερο να ?χουμε ?να backlink απ? το ?διο site παρ? 10 backlinks και ε?ναι προτιμ?τερο να εστι?σουμε τι? προσπ?θειε? μα? στο να κερδ?σουμε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα backlinks μπορο?με απ? διαφορετικ? domains παρ? απ? το ?διο.

?να πολ? καλ? εργαλε?ο για να δε?τε την διασπορ? των domain names που συνδ?ονται με την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το?Ahrefs.

2 Το domain authority συσχετ?ζεται με υψηλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

?σο πιο υψηλ? ε?ναι το domain authority, τ?σο πιο μεγ?λε? πιθαν?τητε? ?χουμε να κερδ?σουμε τον ανταγωνισμ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Στατιστικ? οι ιστοσελ?δε? με πολ? υψηλ? domain authority ξεπερν?νε σε κατ?ταξη τι? ιστοσελ?δε? με χαμηλ?τερο domain authority.

Το domain authority δεν ε?ναι ?λλο απ? μια?πρ?βλεψη για το π?σο καλ? θα π?ει μια ιστοσελ?δα που βρ?σκεται κ?τω απ? ?να domain name στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Το DA ?χει μια κλ?μακα απ? το 0 ?ω? το 100.

Ο λ?γο? ?παρξη? του ε?ναι γιατ? η Google σταμ?τησε να ανακοιν?νει δημ?σια το PageRank των ιστοσελ?δων -το οπο?ο PageRank ε?ναι πολ? σημαντικ? στοιχε?ο κατ?ταξη? του αλγορ?θμου τη? Google- και το οπο?ο το χρησιμοποιε? μ?χρι και σ?μερα για να ταξινομ?σει ?λε? τι? ιστοσελ?δε? με β?ση την σημαντικ?τητα του?.

Μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για το domain authority στο σχετικ? ?ρθρο:?Πω? να φτι?ξετε ?να authority site

3 Το περιεχ?μενο που καλ?πτει ?να θ?μα σε β?θο? μια? ιστοσελ?δα?, ε?χε πολ? καλ?τερη κατ?ταξη

Σ?μφωνα με την ?γκυρη εταιρε?α?MarketMuse, το περιεχ?μενο που αναλ?ει ?να θ?μα σε β?θο? και απ? ?λε? τι? διαφορετικ?? οπτικ?? γων?ε? ?χει περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να εμφανιστε? στα πρ?τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Σε ?να παλι?τερο ?ρθρο μου, το?Μ?ρκετινγκ Περιεχομ?νου?ε?χα αναφερθε? στην προσπ?θεια τη? Google να εμβαθ?νει μ?σω τη? τεχνητ?? νοημοσ?νη? σε εξαιρετικ? αναλυτικ? ?ρθρα. ?τσι δημιο?ργησε το Google Scholar και το Google Deep Learning που ?τανε ο προ?γγελο? του machine learning και τη? τεχνητ?? νοημοσ?νη?.

?μω? γενικ? μιλ?ντα? θα πρ?πει να ξ?ρετε ?τι η Google γ?νεται κ?θε χρ?νο ?λο και πιο σοφ? και πιο ?ξυπνη ειδικ? με την χρ?ση τη? τεχνητ?? νοημοσ?νη? και του αν?λογου αλγορ?θμου μ?θηση?.

?τσι μπορε? να διακρ?νει πλ?ον πια ?ρθρα ? ποιε? ιστοσελ?δε? ?χουν κεν? περιεχ?μενο και ποιε? ?χουν ?ντω? περιεχ?μενο με αν?λυση σε β?θο? και με ν?ημα.

4 Οι ιστοσελ?δε? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?τανε μεγ?θου? κατ? μ?σο ?ρο 1,890 λ?ξεων

Φα?νεται ?τι το ?ριο των 2.000 λ?ξεων περ?που ε?ναι ?να καλ? σημε?ο εκκ?νηση?, μια καλ? αφετηρ?α για να πι?σουμε κ?ποιε? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? με τα ?ρθρα μα? ? με τι? σελ?δε? προορισμο?.

Το συμπ?ρασμα ?τι τα ?ρθρα ? οι σελ?δε? με 2.000 λ?ξει? ?χουν την πρωτοκαθεδρ?α στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ?γινε με β?ση μελ?τη δεδομ?νων απ? τι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? του?SEMRush.

Οι σελ?δε? που ε?χαν το καλ?τερο περιεχ?μενο και ?τανε περ?που 2.000 λ?ξει? σε μ?γεθο? ?τανε και αυτ?? που τα πηγα?νανε καλ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? τη? Google. Φα?νεται ?τι το περιεχ?μενο ακολουθε? σε σημαντικ?τητα ακ?μα και σ?μερα τα backlink.

5 Το https ? SSL συσχετ?ζονταν με τι? σελ?δε? που ε?ναι στην πρ?τη θ?ση τη? Google

Αν και η ?δια η Google ε?χε επιβεβαι?σει παλαι?τερα ?τι η χρ?ση εν?? SSL πιστοποιητικο? για την ιστοσελ?δα σα? και το https γενικ?τερα ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη?, ?μω? πιστε?ω ?τι ισχ?ει το αντ?θετο.

Δηλαδ?: οι ιστοσελ?δε? που ε?ναι στην πρ?τη θ?ση τη? Google ?χουν SSL ω? επ? το πλε?στον.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? ?λα τα μεγ?λα site ?χουν σε κ?ποιο βαθμ? αν?γκη απ? προστασ?α των δεδομ?νων και των χρηστ?ν του? απ? επιθ?σει? hackers και απ? κακ?βουλα bots λ?γω τη? δημοτικ?τητα? του? και ?τσι ?χουν φτ?σει στο σημε?ο να αποκτ?σουν πιστοπο?ηση SSL απ? την κατασκευ? του? ? απ? ?να σημε?ο και μετ?.

Η συμβουλ? μα? ε?ναι π?ντα ?ταν πρ?κειται να δημιουργ?σετε ?να καινο?ριο site, να χρησιμοποιε?τε απ? την αρχ? ?να SSL certificate.

6 Το Schema markup φα?νεται ?τι δεν συσχετ?ζεται με υψηλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν??

Παρ?λο που ε?χε γ?νει πραγματικ? πολ? μεγ?λο? ντ?ρο? με το schema markup και πολλ? ?λλα παρ?μοια πρ?γματα σχετικ? με διαφορετικ?? ταξονομ?ε? ?πω? συνταγ??, αξιολογ?σει?, βιβλ?α, μοντ?λα αυτοκιν?των η πικρ? αλ?θεια ε?ναι ?τι δεν πα?ζουν καν?να απολ?τω? ρ?λο στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Αυτ? σημα?νει ?τι δεν ευνοο?ν καθ?λου την σχετικ?τητα μια? αναζ?τηση?, για παρ?δειγμα ?μα ?χουμε ειδικ? schema markup για συνταγ?? και αναζητ?με συνταγ?? μαγειρικ?? κτλ.

Γενικ? μιλ?ντα?, οι ταξονομ?ε? που π?νε καλ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κατ? σειρ? προτεραι?τητα? και σημαντικ?τητα? στην ταξιν?μηση οι παρακ?τω:

  • Σελ?δε?
  • ?ρθρα απ? το blog
  • Προ??ντα
  • Κατηγορ?ε? ?ρθρων
  • Κατηγορ?ε? προ??ντων
  • Ετικ?τε? (tags)
  • Και ?λα τα υπ?λοιπα ?πω?, μοντ?λα αυτοκιν?των, βιβλ?α, συνταγ?? κτλ.

7 Το περιεχ?μενο με τουλ?χιστον μια εικ?να, κερδ?ζει σε θ?σει? το περιεχ?μενο χωρ?? καθ?λου εικ?να

Η χρ?ση μια τουλ?χιστον σωστ?? εικ?να? μ?σα στο περιεχ?μενο ε?ναι εξαιρετικ? απαρα?τητη για να εμφανιστε? η σελ?δα σα? στην πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Ωστ?σο, η προσθ?κη περισσ?τερων απ? μια εικ?νε? δεν φα?νεται να επηρε?ζει περισσ?τερο τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αρκε? δηλαδ? να ?χετε το ελ?χιστο μια εικ?να σε κ?θε ?ρθρο, σελ?δα ? οποιαδ?ποτε ?λλη ταξονομ?α για να ?χετε περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να πετ?χετε τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

8 Σχεδ?ν ελ?χιστη σχ?ση υπ?ρχει μεταξ? tag keyword optimization και κατ?ταξη?

Η σχ?ση μεταξ? ετικετ?ν (keyword tags) και κατ?ταξη? ε?ναι ελ?χιστη, γεγον?? που υποδηλ?νει ?τι ?ντω? η Google ?χει μετακινηθε? σε μια ποιο σημασιολογικ? κατ?ταξη? των ιστοσελ?δων.

Παρ?λα αυτ? η ?λλειψη χρ?ση του? ε?ναι μεγ?λο λ?θο? γιατ? ακ?μα και σ?μερα και μ?λλον για π?ντα, οι ετικ?τε? απ? μ?νε? του? ε?ναι λ?ξει? κλειδι? και ταξινομο?νται κανονικ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ειδικ? ?μα ?χετε ιστοσελ?δα σε WordPress ? ?λλα παρ?μοια CMS.

Με τη χρ?ση keyword tag που ε?ναι χαμηλ?? αναζ?τηση? ? ανταγωνιστικ?τητα? μπορε?τε να κερδ?σετε μερικ?? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? που δεν θα ?χουν οι ανταγωνιστ?? σα? γιατ? απλ?? δεν σκ?φτηκαν να χρησιμοποι?σουν αυτ? τη λ?ξη κλειδ?.

9 Η ταχ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μετρ?ει π?ρα πολ?

TAXYTHTA FORTOSIS KATATAKSI GOOGLE-1A

 

Σ?μφωνα με στατιστικ? δεδομ?να απ? την ιστοσελ?δα?Alexa, οι ιστοσελ?δε? και γενικ? οι σελ?δε? απ? τα site που φορτ?νουν γρ?γορα ?χουν περισσ?τερε? πιθαν?τητε? να βγο?νε στι? πρ?τε? σελ?δε? τη? Google σε σ?γκριση με τα sites που φορτ?νουν αργ?.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ?ντω? ε?ναι πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? κατ?ταξη?. Το θ?μα ε?ναι π?σο γρ?γορο θα πρ?πει να ε?ναι ?να site για να θεωρηθε? θεωρητικ? τουλ?χιστον ?τι θα πι?σει την πρ?τη 5?δα στη Google;

Σ?μφωνα λοιπ?ν με την Alexa θα πρ?πει να ε?ναι κοντ? στα 2 δευτερ?λεπτα. Β?βαια θα μπορο?σε να ε?ναι και ακ?μα ταχ?τερο. Δε?τε περισσ?τερα στο εκπληκτικ? ?ρθρο:?Πω? να φτι?ξετε ?να site που να φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο!

10 Τα permalinks με επακριβ?? τι? λ?ξει? κλειδι? φα?νεται να βγα?νουν στι? πρ?τε? σελ?δε? τη? Google

Σε ?να παλαι?τερο β?ντεο με την ονομασ?α?SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ??αναφ?ρομαι στα exact match domain names που ταυτ?ζονται με τι? λ?ξει? κλειδι? τη? Google.

Το ?διο συμβα?νει και με τα permalinks, ? τα URL για αυτ??οι ειδικο? στο SEO λ?νε π?ντα να δημιουργο?με σελ?δε? πλο?σιε? με λ?ξει? κλειδι? ξεκιν?ντα? απ? τα permalinks που θα πρ?πει να περι?χουν ?σο πιο πολλ?? λ?ξει? κλειδι? γ?νεται.

Παρ?λο λοιπ?ν ?λα τα Google Penguin updates το exact match anchor συνεχ?ζει να επηρε?ζει κατ? πολ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Δυστυχ?? ? ευτυχ?? για κ?ποιου? οι αλλαγ?? και οι αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου τη? Google δεν λ?νουν π?ντα ?λα τα προβλ?ματα που αντιμετωπ?ζει ο μ?σο? χρ?στη? ?ταν κ?νει μια αναζ?τηση.

11 Το χαμηλ? bounce rate (ποσοστ? εγκατ?λειψη?) σχετ?ζεται ?μεσα με την μεγαλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Το χαμηλ? ποσοστ? εγκατ?λειψη? συσχετ?ζεται με την μεγαλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Το ?διο το bounce rate δεν αποτελε? κ?ποιον απ? του? ?μεσου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? τη? Google, ?μω? ?μμεσα επηρε?ζει πολλο?? απ? αυτο??.

Επ?ση? κ?θε site που ε?ναι περ? οπ?? και ε?ναι ?ντω? καλοφτιαγμ?νο, ?χει σωστ? γραφικ? και ε?ναι ?δη προσαρμοσμ?νο απ?λυτα στι? αν?γκε? του χρ?στη για αυτ? εμφαν?ζει αρκετ? χαμηλ? ποσοστ? εγκατ?λειψη?.

?μα ?χετε ?δη εγκατεστημ?να τα Google analytics, μπορε?τε να δε?τε ?δη τα ποσοστ? εγκατ?λειψη? που ?χετε σ?μερα στην ιστοσελ?δα σα? και να προσπαθ?σετε να τα χαμηλ?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο γ?νεται.

Δε?τε περισσ?τερα για την βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍